2022 Eylül Ayı Jandarma Uzman Erbaş Alımı Yapılacak Mı ? Başvuru Şartları Nelerdir ?

0 352

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından KPSS sınavları öncesi Jandarma Uzman Erbaş Alımı bekleniyordu, aldığımız bilgilere göreyse 12 eylül pazartesi günü büyük bir alım gelecek diye düşünüyoruz. Fakat başvuruyla alakalı henüz net bilgi yok, ve başvuru şartlarıyla alakalı henüz net bilgi olmadığı için tüm detayları paylaşmamız mümkün değil o yüzden geçtiğimiz dönem yapılan başvuru şartlarıyla aynı olacak kanaatindeyiz. Geçtiğimiz dönemde yapılan başvuru şartları aşağıdaki gibidir, başvuru ilanı yayınlandığı takdirde web sitemizden başvuru şartlarının tamamını sizlerle paylaşacağız o yüzden takipte kalmanız önemlidir, zira sizlere bildirim gönderiyoruz.

2022 Eylül Ayında Kaç Jandarma Uzman Erbaş Alımı Yapılacak ?

12 Eylül pazartesi günü ilan gelirse 7.500 uzman erbaş alımı yapılacak, fakat branşlar henüz belli değil ilan yayınlandıktan sonra branşlarda belli olur diye düşünüyoruz.

Jandarma Uzman Erbaş Alımında KPSS Şartı Olacak Mı ?

Jandarma tarafından yapılan alımlarda KPSS şartı aranmaktadır fakat taban puan ve kpss şartları henüz ilan yayınlanmadığı için net değil, o yüzden başvuru kılavuzu yayınlandığı takdirde sizlerle paylaşacağız.

2022 Jandarma Uzman Erbaş Alımları Hususunda Genel Bilgiler ;

Değerli arkadaşlar muhtemelen alım pazartesi günü gelecek, pazartesi günü de başvurular başlayacaktır yalnız şartlarda değişikliğin olup olmadığı henüz net olmadığı için tüm detayları sizlerle paylaşamadık. İlan yayınlandığında başvuru kılavuzunu inceleyerek video şeklinde sizlerle paylaşacağız. Videoyu kaçırmamak için şimdiden buraya tıklayarak youtube kanalımıza abone olabilir ve başvuru kılavuzunun detaylarına youtube kanalımızdan ulaşabilirsiniz.
Hepinizin heyecanla bu haberi beklediğini biliyoruz fakat pazartesi günü ilan yayınlanmadan da tüm detayları paylaşmamız mümkün değil, edindiğimiz bilgilere göre 12 eylül pazartesi günü alım ilanı gelecek diye tahmin ediyoruz.

Bir Önceki Jandarma Uzman Erbaş Alımda Başvuru Şartları Nelerdi ?

Jandarma Genel Komutanlığı 5 bin kişilik alımındaki başvuru şartları aşağıdaki gibiydi, yalnız başvuru şartlarında değişiklik olur mu yoksa olmaz mı bunu maalesef 12 eylülde göreceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

Başvuru yapacak adaylarda mezuniyet şartı ile ilgili olarak;

Jandarma branşından başvuru yapacak adaylarda en az ortaöğretim (lise) mezuniyeti şartı aranmakta olup, jandarma branşına tüm lise, ön lisans ve lisans bölümlerinin tamamı başvuru yapabileceklerdir. Diğer branşlar için Tablo-7’de belirtilen eğitim seviyesinden mezun olma şartı ile belirlenen bölümler ve belirtilen nitelikler aranacaktır.

İlköğretim (ortaokul) mezunu olarak mesleki nitelikli (lojistik branşlı) branşlara başvuru yapacak adaylardan ise Tablo-7’ de belirtilen niteliklere ve istenilen belgelere sahip olma şartı aranacaktır.

 1. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü (01 Ocak 2021) itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak [01 Ocak 2002 (dahil) – 01 Ocak 1994 (dahil) tarihleri arasında doğanlar]

ç. Askerlik hizmetini yapma şartı aranmamaktadır. Ancak, askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için (yedek subay, yedek astsubay, sözleşmeli erbaş ve er olarak görev yapanlardan müracaat edenler dahil) birlik komutanlıklarınca düzenlenen Tablo-3’deki nitelik belgesinden 80 (seksen) puan ve üzeri not almış olmak,

 1. Askerlik hizmetini yapmakta iken ‘Askerliğe elverişli değildir’ raporu alarak terhis edilmemiş olmak,
 2. Sözleşmeli erbaş ve erlerden en az üç (3) yıl görev yapmış, müteakip sözleşme süreleri içerisinde ve düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü (01 Ocak 2021) tarihi itibarıyla yirmi dokuz (29) yaşını bitirmemiş olmak(01 Ocak 2002 (dahil)- 01 Ocak 1992 (dahil) tarihleri arasında doğanlar) ve sıralı üç disiplin amiri tarafından “Uzman Erbaş Olur” kararlı nitelik belgesi almış olmak,

ğ. Sözleşmeli erbaş ve er olarak halen görev yapanların, başvurunun ilk günü olan 01 Ekim 2021 tarihi itibariyle üç (3) yılını doldurmuş ve müteakip dönem için sözleşme imzalamış olması gerekmektedir. Adaylar gelirken ilk sözleşme tarihi, sözleşme bitiş tarihi ve yeni sözleşme tarihini gösterir belgeyi yanında getireceklerdir.

Sözleşmeli erbaş ve erlerden uzman erbaşlığa geçenlerin sözleşmeleri kendiliğinden son bulur.

Uzman erbaş olarak atananlar atandığı eğitim birliğine doğrudan katılmak zorundadır.

Üç (3) yılını doldurmuş, ancak müteakip dönem için sözleşmesini yenilemeyenlerin müracaatları diğer adaylar ile birlikte aynı şartlarda (27 yaş ve diğer şartlar) kabul edilecektir.

Üç (3) yılını doldurmadan tek taraflı sözleşmesi feshedilmiş ya da ayrılmış olanların müracaatları kabul edilmeyecektir. (Söz.Erb.ve Er Yönetmeliği 28/1A değişiklik) (Bu hususta yanlış veya eksik beyanda bulunduğu anlaşılan adayların işlemleri temin faaliyetinin hangi aşamasında olursa olsun sonlandırılacaktır.)

 1. Seçme sınavlarını başarı ile geçmek, sevk edildikleri Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık kurulu raporu vermeye yetkilendirilen hastanelerden TSK, Gn.K.lığı ve Shl.Güv.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak (Yönetmeliğin 23’üncü maddesi kapsamında ve Ek-d çizelgede belirtilen esaslar çerçevesinde (komando sağlık yeteneklerini karşılayan“UZMAN ERBAŞ OLUR” kararlı sağlık kurulu raporu almış olmak (Ek:Resmi Gazete-15/4/2020-31100-Cumhurbaşkanlığı Kararı-2413/4 ve 5’inci maddeler, (Uzman erbaş olamaz/Komando olamaz kararlı sağlık kurulu raporları kabul edilmeyecektir.)

ı. En az 167 cm ve en fazla 210 cm boyunda olmak koşuluyla, kilosu Tablo-2’de boy-kilo tablosunda oranları belirtilen değerler içerisinde bulunmak, (Boy uzunluğu çıplak ayakla, ağırlık ise spor şortu/eşofman ile ölçülür.)

 1. Sağlık yönetmeliği hükümleri nedeniyle ilişiği kesilenler hariç olmak üzere; herhangi bir nedenle askeri okullardan, emniyet teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Eğitim Kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak, sivil okullardan çıkarılmamış olmak, (Bu hususta yanlış veya eksik beyanda bulunduğu anlaşılan adayların işlemleri temin faaliyetinin hangi aşamasında olursa olsun sonlandırılacaktır.)
 2. Gn.K.lığı, Sahil Güvenlik K.lığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinde, subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş olarak görevli iken istihdam edilmemiş olmak(Bu hususta yanlış veya eksik beyanda bulunduğu anlaşılan adayların işlemleri temin faaliyetinin hangi aşamasında olursa olsun sonlandırılacaktır.)
 3. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,(Güvenlik soruşturması için adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adres bilgileri kullanılacaktır. Bu nedenle adayların halen ikamet ettiği güncel adres bilgileri, il/ilçe nüfus müdürlüklerince kullanılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olması ),
 4. Verilen ceza, ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilse veya affa uğrasa dahi; Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçları ile askerlik hizmeti sırasında firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçlarından dolayı yahut 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148’inci maddesinde yazılı suçlardan mahkûm olmamak,
 5. Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan otuz (30) günden daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahkûm olmamak,
 6. Taksirli suçlar nedeniyle altı (6) ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm olmamak,
 7. Jandarma Genel Komutanlığının manevi şahsiyetine gölge düşüren veya askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunanlar ile tutum ve davranışları ile yasadışı siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimseyenler, uzman erbaş olarak istihdam edilmezler !

ö. Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak (Göğüs kafesi ve omurgasında şekil bozukluğu bulunmamak, düz taban olmamak, yüz bölgesi, baş bölgesi, tüm boyun ve el parmak uçlarından itibaren dirsekler dahil kollarda kısa kollu gömlek ve dizden itibaren etek ile görünen vücudun herhangi bir yerinde dövme bulunmamak, kendine zarar verme işareti olan jilet, sigara yanığı izleri bulunmamak)

 1. Dilinde pelteklik, tutukluk ve kekemelik gibi konuşma özrü bulunmamak,
 2. Tablo-7 ve 8’de kontenjanları ve bölümleri belirtilen branşlara ilişkin olarak karşılarında belirtilen niteliklerden en az birine sahip olmak. (Tabloları incelemek için lütfen başvuru kılavuzunu inceleyiniz )

ÖNEMLİ UYARI: HER NE SEBEPLE OLURSA OLSUN, SÖZLEŞMESİ FESHEDİLEREK TSK, J.GN.K.LIĞI VE SAHİL GÜVENLİK K.LIĞI İLE İLİŞİĞİ KESİLEN UZMAN ERBAŞLAR TEKRAR UZMAN ERBAŞ OLARAK GÖREVLENDİRİLMEZLER !

ÖNEMLİ UYARI : Yukarıdaki alım şartları 2021 yılı 5 bin kişilik alımdaki başvuru şartlarından oluşmaktadır, 2022 yılında yapılacak olan alımdaysa başvuru şartlarında değişiklik olabileceğiniz unutmayınız, yeni alım ilanı geldiğinde başvuru şartlarının tüm detaylarını youtube kanalımız ve sitemizde detaylıca paylaşacağız sizden ricamız lütfen takipte kalın ve aşağıdaki sosyal medya hesaplarımızın tamamını takip ediniz teşekkürler.
 

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Kullanım Koşulları gereğince web sitemizde yapılan yorumlardan "Yorumu Yapan" kişi sorumludur!