Astsubay Alımları Nasıl Yapılıyor ve Şartları Nelerdir ?

0 66

İnternet üzerinde aranan ve en çok merak edilen konulardan birisi olan Astsubay alımları ve alımlarda aranan şartlar ile ilgili bilgileri sizler için derlemeye çalıştık. Bu bilgileri Milli Savunma Bakanlığı internet sitesinden faydalanarak hazırladık ve kesinlikle fikri bilgilerimizi katmadık. Askeri bilgiler sitesi olarak daha sonra astsubaylıkla alakalı bütün bilgileri sitemize eklemeyi düşünüyoruz. Astsubayların özlük hakları, izin hakları gibi haklarını siz değerli ziyaretçilerimizle paylaşacağız, elbette bu bilgileri yine kanunlara dayalı olarak ve Milli Savunma Bakanlığı verilerinden faydalanarak açıklayacağız.

Şimdi gelelim astsubaylık alımlarının nasıl yapıldığına ve alımlar yapılırken hangi şartlar arandığına ;

Muvazzaf Astsubay Olmak İçin Nereden Başvuru Yapmam Gerekiyor ?

Muvazzaf astsubay temini kapsamında başvurular sadece her temin döneminde pertem.msb.gov.tr genel ağ (internet) adresinde yayımlanan çevrimiçi (online) başvuru formu doldurularak yapılmaktadır. Bunun dışında (posta veya belgegeçer yoluyla CV, dilekçe vb.) başvurular kabul edilmemektedir.

Muvazzaf Astsubay Olabilmek İçin Aranan Genel Başvuru Şartları Nelerdir ?

Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Temin Yönetmeliği’nin 6’ncı maddesinde düzenlenmiş olan “Muvazzaf Astsubay Adaylarında Aranacak Nitelikler” ile başvuru kılavuzlarında belirtilen sınıf ve branşlar için gerekli olan başvuru koşullarını taşımaktır. Değerli arkadaşlar başvurular yönetmelikle yapıldığı için, alım esnasında yönetmeliğin değişebileceğini de göz önünde bulundurarak ilan yayınlandığı zaman lütfen başvuru klavuzunu okuyunuz, geçmiş dönemdeki alımlardaki klavuzla, yeni alım yapılacağında yayınlanan klavuz farklılıklar gösterebilir bilginiz olsun.

Muvazzaf Astsubay Olabilmek İçin Ne Mezunu Olmam Gerekiyor ?

Başvuru kılavuzunda sınıflara göre kaynak olarak belirlenen iki yıllık meslek yüksekokulu bölümlerinden veya dört yıllık fakülte/yüksekokulu bölümlerinden mezun olmak şartı aranmaktadır.

Muvazzaf Astsubay Olabilmek İçin Kaç Yaşında Olmak Gerekiyor ?

Dört yıl ve daha fazla süreli yüksek öğretimi bitirenler için başvuru yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak, Daha az süreli yüksek öğretimi bitirenler için başvuru yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibariyle 25 yaşını bitirmemiş olmak şartları aranmaktadır.

Muvazzaf Astsubay Olabilmek İçin Askere Gitmem Gerekiyor Mu ?

Muvazzaf astsubay olabilmeniz için askerlik şartı aranmamaktadır.

Askerlik Hizmetimi Yaparken Teskere Bırakarak Astsubay Olabilir miyim ?

Teskere bırakarak askerde kalma şeklinde bir uygulama bulunmamaktadır, bu kural uzman çavuş ve subay alımlarında da geçerlidir.

TSK’da Görev Yapan Sivil Memur, İşçiler ve Askerlik Hizmetini Yapanlar Muvazzaf Astsubaylığa Başvuru Yapabilir Mi ?

Evet, başvuru yapabilirler. Ancak başvuru kılavuzlarında belirtilen şartları taşımaları ve görevli bulundukları birlik ve kurumlardaki üç sicil amirinden “Muvazzaf Astsubay Olur” kayıtlı nitelik belgesini almış olmaları gerekmektedir.

Muvazzaf Astsubaylık Başvurularında Aranan Sağlık Şartı Nedir ?

Adayların, Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği esaslarına göre sevk edileceği Asker Hastanesi/Sağlık Muayene Merkezinden (SMM) “……….. Sınıfında Muvazzaf Astsubay Olur” kayıtlı sağlık raporu almaları gerekmektedir.

Astsubaylık Başvurusu Yapan Adaylar Ön Başvuru Sonuçlarını (Yazılı Sınav Çağrısı) Nasıl ve Nereden Öğrenebilirler ?

Muvazzaf astsubaylığa ön başvuru sonuçlarının hangi tarihte yayımlanacağı başvuru kılavuzu faaliyet takviminde belirtilmektedir. Ön başvuru sonuçları belirtilen tarihlerde pertem.msb.gov.tr adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanmaktadır.

Muvazzaf Astsubay Seçim Aşamaları Sınavları Hangi Aşamalardan Oluşmaktadır ?

a. Genel ağ (internet) üzerinden ön başvuruların alınması,
b. Birinci Seçim Aşaması (Yazılı sınav)nın yapılması,
c. İkinci seçim aşaması olmak üzere üç aşamadan oluşur

İkinci seçim aşaması da aşağıda belirtilen aşamalardan oluşmaktadır.
(1) Kayıt Kabul,
(2) Ön Sağlık Muayenesi,
(3) Kişilik Değerlendirme Testi,
(4) Fizikî Yeterlilik Testi,
(5) Mülakattan oluşur.

Muvazzaf Astsubay Adaylarına Yazılı Sınavın İçeriği Nedir ?

Muvazzaf astsubay yazılı sınavına müracaat eden adaylar Genel Kültür sınavına tâbi tutulmaktadır.

Muvazzaf Astsubay Adaylarına Uygulanan Genel Kültür Soruları Hangi Konulardan Oluşmaktadır ?

Adaylara uygulanan Genel Kültür yazılı sınavında; Türkçe, İnkılap Tarihi, Atatürkçülük, T.C. Anayasası, Uluslararası Kurumlar ve Antlaşmalar ile Coğrafya konularından sorular sorulmaktadır.

Muvazzaf Astsubay Adaylarının Yazılı Sınavlara İtiraz Etme Hakları Var Mıdır ? İtiraz Süresi Ne Kadardır ?

Adayların yazılı sınav sonuçlarına itiraz hakkı bulunmaktadır. Bu süre yazılı sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren başlamakta, itirazlar 7 (yedi) gün içerisinde dilekçe ile Kara Kuvvetleri Personel Temin Merkezi Komutanlığı (Cebeci/ANKARA)na yapılmaktadır.

Ön Başvurusu Kabul Edilen Astsubay Adayları Sınava Giderken Hangi Belgeleri Getirmelidir ?

Adayların getirmeleri gereken belgeler ve doldurmaları gereken formlar başvuru kılavuzunda belirtilmektedir.

Astsubay Adaylarına Kayıt Kabul Aşamasında Hangi İşlemler Yapılır ?

Yazılı sınavı kazanan adayların ikinci seçim aşaması sınavlarına gelirken getirecekleri belgeler, Kayıt Kabul Komisyonunca teslim alınmakta ve adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları kontrol edilmektedir. (Kontrol sonucunda eksik belgesi olan ve başvuru şartlarını taşımayan adaylar sınavın müteakip aşamalarına alınmamaktadır.)

 

Astsubay Adaylarının Ön Sağlık Muayenesinde Nelere Bakılmaktadır ?

Adayların TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde belirtilen boy ve kilo standartları ile adayların TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği ve MY 33-2 (C) TSK Personelinin Sağlık Muayene Yönergesi esaslarına göre genel fiziki kusurlarının olup olmadığı kontrol edilmektedir. İlgili şartları taşımayanlar müteakip aşamalara alınmamaktadır. Muayenede hangi hususlara bakıldığı başvuru kılavuzunda belirtilmektedir.

Ön Sağlık Muayenesinde Elenen Astsubay Adaylarının İtiraz Hakkı Var Mıdır ?

Ön sağlık muayenesi olumsuz sonuçlanan adayların sınavlar esnasında itiraz hakkı bulunmaktadır. İtiraz muayenesi sonucunda da işlemleri olumsuz sonuçlanan adayların idari itiraz hakkı bulunmamaktadır. Adayların yasal süresi içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde iptal davası açma hakları bulunmaktadır.

Astsubay Adaylarına Kişilik Testi Neden Yapılmaktadır ve Puanlamaya Etkisi Var Mıdır ?

Kişilik Değerlendirme Testi nota tahvil edilmemektedir, mülakat sınavında kanaat oluşturmaya yardımcı olmaktadır.

Fiziki Yeterlilik Testi Nedir ve Hangi Aşamalardan Oluşmaktadır ?

Fiziki yeterlilik testi (FYT) 1500 metre koşu, mekik ve şınav branşlarından oluşmaktadır. Standartları ise başvuru kılavuzunda belirtilmektedir.

Fiziki Yeterlilik Testinde Elenen Astsubay Adaylarının İtiraz Hakları Var Mıdır ?

FYT notu olarak belirlenen baraj puanını geçemeyen adaylar tercih edecekleri azami iki branştan itiraz hakkına sahiptirler. İtiraz eden adaylar iki branştan tekrar not yükseltme sınavına tabi tutulur. Sınav sonucunda Nihai Karar Komisyonunun verdiği karar kesin olup değiştirilemez ve itiraz edilemez.

Astsubay Adaylarına Yapılan Sözlü Mülakat Sınavının Amacı Nedir ?

Mülakat; adaylarda bulunması gereken ve testlerle tespiti mümkün olmayan niteliklere adayın sahip olup olmadığını tespit etmek, adayın diğer aşamalarda ölçülemeyen kişisel özelliklerinin değerlendirilmesini sağlamak maksadıyla “yeterli bir zaman içerisinde adayın geçmişi, kişiliği, psikolojik yapısı, kendini ifade edebilme yeteneği ve askerlik mesleğine ön yeterliliğin tespiti gibi konuların değerlendirildiği” planlı bir görüşmedir.

Sözlü Mülakatta Elenen Astsubay Adaylarının İtiraz Hakları Var Mıdır ?

Mülakat aşamasına idari itiraz hakkı bulunmamaktadır. Adayların yasal süresi içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde iptal davası açma hakları bulunmaktadır.

Şehit/Gazi Eş veya Çocuklarına Ek Puan Verilmekte Midir ?

Adayların belgelemeleri hâlinde sonuç puanına şehit eş veya çocuğu için ek 10 puan, muharip/malul gazi eş ve çocuklarına ek 5 puan verilmektedir.

Astsubay Alımlarında Doktora ve Yüksek Lisansı Olanlara Ek Puan Veriliyor Mu ?

Hayır ek puan verilmemektedir.

Astsubay Adaylarına Yapılan Sınavların Değerlendirme Esasları Nelerdir ?

(a) Yazılı sınav, ön sağlık muayenesi, fiziki yeterlilik testi ile mülakatta başarılı olan (barajı geçen) adaylar değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

(b) Değerlendirme; yazılı sınav notunun %70’i, FYT notunun %15’i, mülakat notunun %15’i ve özel nitelik puanının toplamına göre yapılacaktır. Sonuç Puanı = Yazılı Sınav Puanı (%70) + FYT Puanı (%15) + Mülakat Puanı (%15) + Özel Nitelik Puanı (Şehit, gazi).

Başarılı Olan Astsubay Adaylarının Sınıflandırma İşlemleri Nasıl Yapılmaktadır ?

Başarılı olan adaylar, sonuç puanına göre en yüksek puanlıdan başlamak üzere sıralanmaktadır. Sınıflandırmada öncelik sırası; kuvvet ihtiyacı, adayların bitirdikleri bölüm ve adayların tercihi şeklinde olmaktadır. Adaylar, kaynak okula uygun olarak tercihleri haricinde de idarenin ihtiyacı doğrultusunda yerleştirilebilmektedir.

İkinci Seçim Aşaması Sınav Sonuçları Adaylara Nasıl Duyurulmaktadır ?

İcra edilen sınavlar sonucunda başarılı olan adayların asil ve yedek isim listesi, başvuru kılavuzunda belirtilen tarihte K.K.K.lığının pertem.msb.gov.tr genel ağ adresinde yayımlanmaktadır.

İkinci Seçim Aşaması Sınavlarında Başarılı Olan Astsubay Adayları Sınavdan Sonra Hangi İşlemleri Yapacaklardır ?

Adaylar sağlık raporu işlemleri için, kendilerine tebliğ edilen tarihte belirlenen Asker Hastane/Sağlık Muayene Merkezine (SMM) başvurup muayene işlemlerini başlatmaları gerekmektedir. Sağlık raporu almak üzere hastaneye sevk edilen adaylar, sağlık muayene işlemlerinin bitmesini müteakip kendilerine hastane tarafından verilen ön raporu aynı gün içinde danışma birimine elden teslim etmektedirler.

Olumsuz Sağlık Raporu Alan Astsubay Adaylarının Rapora İtiraz Hakları Var Mıdır ?

Olumsuz rapor alan muvazzaf astsubay adaylarının rapora itiraz hakkı bulunmaktadır.

Olumsuz Sağlık Raporu Alan Astsubay Adaylarının İtiraz İşlemi Nasıl Yapılmaktadır ?

Olumsuz sağlık raporu alan adaylar en geç 7 gün içerisinde itiraz dilekçesi ile K.K.Per.Tem.Mrk.K.lığına şahsen başvuruda bulunurlar. İtiraz için başvuruda bulunan adaylar kontrol hastanesine sevk edilirler. Adayın kontrol hastanesinden almış olduğu sonuç olumsuz ise işlemleri sonlandırılır, olumlu ise hakem hastanesine sevk edilir. Hakem hastanesine sevk edilen adaylara almış oldukları sonuca göre işlem yapılır.

Başarılı Olan Astsubay Adayları Sağlık Raporu ve Güvenlik Soruşturması İşlemlerini Nereden Takip Edebilirler ?

Adaylar pertem.msb.gov.tr genel ağ (internet) adresinde yayımlanan aday durum bilgilendirme programından başvuru yaptıkları temin türü ve dönemine göre vatandaşlık numaraları ile işlemlerinin ne aşamada olduğunu takip edebilmektedir.

Muvazzaf Astsubay Adaylarının Eğitime Çağrı Tebligatları Nasıl Yapılmaktadır ?

Sağlık raporu ve güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanan adayların eğitime çağrı tebligatları posta ile adreslerine yapılmaktadır. Ayrıca adayların belirttiği elektronik posta ve cep telefonuna kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılabilmektedir.

Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubaylığa Geçirilenlerin Rütbe Bekleme Süreleri Ne Kadardır ?

Dış kaynaktan muvazzaf astsubaylığa alınanların rütbe bekleme süreleri için 926 sayılı TSK Personel Kanununda muvazzaf astsubaylar için belirlenen süreler uygulanır.

Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubaylığa Alınanların Atama ve Yer değiştirme İşlemleri Neye Göre Yapılıyor ?

Dış kaynaktan muvazzaf astsubaylığa alınanların kıt’a, karargâh ve kurumlara atanmalarında TSK Atanma ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubaylığa Alınanların İzin İşlemleri Hangi Esaslara Göre Yapılmaktadır ?

Dış kaynaktan temin edilen muvazzaf astsubay adayları temel askerlik ve astsubaylık anlayışı kazandırma eğitimi süresince izin işlemleri konusunda, TSK Sınıf Okulları Yönetmeliği ve KKY 164-7(A) Sınıf Okulları Yönergesi hükümlerine tabidirler. Dış kaynaktan muvazzaf astsubaylığa alınanların izin işlemleri, 926 sayılı TSK Personel Kanunu ve 211 sayılı TSK İç Hizmet Kanunu ve Yönetmeliği ile TSK İzin Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

Dış Kaynaktan Temin Edilen Astsubay Adayları Askerlik Hizmetini Yerine Getirmiş Sayılırlar Mı ?

Askerlik yükümlülüğünü daha önce yerine getirmemiş olan; temel askerlik ve muvazzaf astsubaylık anlayışı kazandırma eğitiminden çeşitli nedenlerle ilişiği kesilenlerin bu eğitimde geçirdikleri süreler ile bu eğitimi müteakip astsubay nasbedilenlerden deneme süresinin bitimine kadar ayrılanların temel askerlik ve muvazzaf astsubaylık anlayışı kazandırma eğitimi ile muvazzaf astsubaylıkta geçen süreleri askerlik hizmetinden sayılır. Toplam hizmet süreleri askerlik yükümlülük sürelerini karşılayanlar askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılırlar. Noksan hizmeti olanların bu süreleri tamamlatılır.

Önemli NOT : Değerli arkadaşlar yukarıda sıraladığımız bilgiler Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan sınavlar için geçerlidir yani kara kuvvetleri, hava kuvvetleri ve deniz kuvvetleri komutanlıkları ortak alımlarında geçerlidir. Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı alımlarında farklılıklar olabilir, ilanlar yayınlandığı taktirde bu farklılıkları sizlerle paylaşacağız. Ayrıca boy kilo şartı ve diğer hususlar ilanla birlikte yayınlanan başvuru klavuzunda ayrıntılı olarak belirtildiği ve farklılıklar olabileceği için buraya eklenmemiştir, yine o tür bilgileri de ilanlar yayınlandıkça siz değerli ziyaretçilerimizle paylaşacağız. Ayrıca bayan astsubay alımlarıyla ilgili detaylar da yine ilanda belirlenen klavuza göre bayan astsubay adaylarımız için de sitemizden paylaşılacaktır teşekkürler.

Bir başka makalemizde Muvazzaf ve Sözleşmeli Subay Alımları ve Şartlarını inceledik dilerseniz buraya tıklayarak subay alımlarıyla ilgili makalemize erişebilirsiniz.

 


Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Kullanım Koşulları gereğince web sitemizde yapılan yorumlardan "Yorumu Yapan" kişi sorumludur!