Jandarma Genel Komutanlığı 2018 Yılı Lojistik Uzman Erbaş Alımı Yapıyor !

49 65

Kara kuvvetleri, Hava kuvvetleri ve Deniz kuvvetleri komutanlıklarının lise mezunu ve kpss şartıyla yaptığı uzman erbaş alımlarının sona ermesini müteakiben, Jandarma Genel Komutanlığı 2018 yılı kasım ayında lojistik branşlı ilköğretim mezunu (8 yıllık) uzman erbaş alımı yapacak. Alım şartları ve başvuru klavuzunu sizler için inceleyip yayınladık aşağıdaki bilgileri dikkatle okuyunuz lütfen.

DEĞERLİ ARKADAŞLAR İLAN DETAYLARINA GEÇMEDEN SİZLERDEN BİR RİCAMIZ OLACAK BURAYA TIKLAYARAK ANDROİD UYGULAMAMIZI İNDİRİR VE OYLARSANIZ BİZLERİ MUTLU EDERSİNİZ, ZİRA ALIM İLANLARINDA VE DİĞER GELİŞMELERDE SİZLERE UYGULAMADAN DİREKT OLARAK BİLDİRİM GÖNDERİYORUZ TEŞEKKÜRLER.

 

Lojistik Branşlı Uzman Erbaş Alımları Ne Zaman Başlayıp, Ne Zaman Bitecek ?

Jandarma genel komutanlığı lojistik branşlı uzman erbaş alımları 8 Kasımda başlayacak ve 29 Kasım 2018 tarihinde sona erecektir.

Lojistik Branşlı Uzman Erbaş Alımlarında Askerlik Şartı Aranıyor Mu ?

Jandarma genel komutanlığı 2018 yılı uzman erbaş alımlarında askerlik şartı aranmamaktadır, yani askerlik hizmetini yapmayan adaylar da alımlara başvuru yapabilir.

Peki Hangi Branşlarda Alım Yapılacak ?

 

 

 

Hangi branşlarda alımın yapılacağı ve aranan nitelikler detaylı klavuzda yayınlanmıştır, detaylı klavuza buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Başvuracak arkadaşların klavuzu dikkatle incelemesini öneriyoruz !

Alımlara Başvuru Yapabilmek İçin En Az Kaç Yaşında Olmamız Gerekiyor ?

Başvuru yapabilmeniz için 20 yaşından gün almış olmanız ve 27 yaşından gün almamış olmanız gerekiyor yani (1 Ocak 1991 dahil 1 Ocak 1999 dahil) tarihleri arasında doğmuş olmanız gerekiyor.

Jandarma Lojistik Alımlarında Lise Mezunu Şartı ve Kpss Şartı Aranıyor Mu ?

Hayır Jandarma Genel Komutanlığı lojistik branşlı uzman erbaş alımlarında lise mezuniyeti şartı ve kpss şartı aranmamaktadır. En az ilköğretim (8 yıllık) mezunu olmanız yeterlidir.

Başvuruyu Nerden Yapacak ve Takip Edeceğim ?

Başvuruyu şu linkten yapabilir ve gelişmeleri yine aynı linkten takip edebilirsiniz :  https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris

2018 Yılı Jandarma Lojistik Branşlı Uzman Erbaş Alımlarına Kimler Başvuru Yapabilir ?

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,


2. En az ortaokul/ilköğretim (8 Yıllık) mezunu olmak,


3. Nüfus kaydına göre 01 Ocak 2018 tarihi itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak [01 Ocak 1991 (dahil) – 01 Ocak 1999 (dahil) tarihleri arasında doğanlar]


4. Askerlik hizmetini yapma şartı aranmamaktadır. Ancak, askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Tablo-2’deki Nitelik Belgesinden 80 puan ve üzeri not almış olmak.


5. Askerlik hizmetini yapmakta iken ‘Askerliğe elverişli değildir’ raporu alarak terhis edilmemiş olmak,


6.  Sözleşmeli erbaş ve erlerden en az üç yıl görev yapmış, müteakip sözleşme süreleri içerisinde ve 01 Ocak 2018 tarihi itibari ile yirmi dokuz (29) yaşını bitirmemiş olmak, (01 Ocak 1989 [dahil] – 01 Ocak 1999 [dahil] tarihleri arasında doğanlar)


7. Sözleşmeli erbaş ve er olarak halen görev yapanların, üç yılını doldurmuş ve müteakip dönem için sözleşme imzalamış olması gerekmektedir. Adaylar gelirken ilk sözleşme tarihi, sözleşme bitim tarihi ve yeni sözleşme tarihini gösterir belgeyi yanında getireceklerdir.

Sözleşmeli erbaş ve erlerden uzman erbaşlığa geçenlerin sözleşmeleri kendiliğinden son bulur. Uzman erbaş olarak atananlar atandığı eğitim birliğine doğrudan katılmak zorundadır.

Üç yılını doldurmuş, ancak müteakip dönem için sözleşmesini yenilemeyenlerin müracaatları diğer adaylar ile birlikte aynı şartlarda (27 yaş ve diğer şartlar) kabul edilebilecektir.

Üç yılını doldurmadan tek taraflı sözleşmesi feshedilmiş ya da ayrılmış olanların
müracaatları kabul edilmeyecektir.


8. Seçme sınavlarını başarı ile geçmek, sevk edilecekleri hastanelerden TSK, Jandarma ve Sahil Güvenlik K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak “Uzman Erbaş Olur ” kayıtlı sağlık raporu almış olmak,


9. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin ilk günü itibariyle, terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak (08 Kasım 2013 tarihi ve sonrasında terhis olmak.)


10. Müracaat edecek adayların hem yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olması, hem de terhisinin üzerinden beş (5) yıldan fazla süre geçmemiş olmak,


11. En az 164 cm ve en fazla 210 cm boyunda olmak koşuluyla, kilosu Tablo-1’de Boy Kilo Tablosunda oranları belirtilen değerler içerisinde bulunmak. (Boy uzunluğu çıplak ayakla, ağırlık ise spor şortu/eşofman ile ölçülür.)


12. Askeri öğrencilikle ilişiği kesilmemiş olmak, Türk Silahlı Kuvvetlerinde, J.Gn.K.lığında ve Sahil Güvenlik K.lığında daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,


13. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.(Güvenlik soruşturması için adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adres bilgileri kullanılacaktır. Bu nedenle adayların halen ikamet ettiği güncel adres bilgileri, il/ilçe nüfus müdürlüklerince kullanılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olması gerekir.)


14. Verilen ceza, ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilse veya affa uğrasa dahi; Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçları ile askerlik hizmeti sırasında firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçlarından dolayı yahut 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148 inci maddesinde yazılı suçlardan mahkûm olmamak, l. Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan adli veya askeri mahkemeler tarafından otuz günden daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahkûm olmamak,


15. Taksirli suçlar nedeniyle altı ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm olmamak. n. Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş, askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasadışı siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak.


16. Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak. (Göğüs kafesi ve omurgasında şekil bozukluğu bulunmamak, düz taban olmamak, vücudunun daimi açık yerlerinde, kol, ön kol ve el bölgesinde, baş-boyun bölgesinde, diz altında dövme bulunmamak, vücudunun herhangi bir yerinde kendine zarar verme işareti olan jilet, sigara yanığı izleri bulunmamak.)


17. Dilinde pelteklik, tutukluk ve kekemelik gibi konuşma özrü bulunmamak.


18. Yukarıdaki şartlara ilave olarak sözleşmeli uzman erbaş temini için başvuru kılavuzunda belirtilen özel şartları sağlamak.

 

Değerli arkadaşlar yukarıdaki bilgileri tam olarak okuduysanız ve şartlarınız uyuyorsa başvuru yapabilirsiniz ayrıca sormak istediğiniz soruları yorum bölümünü kullanarak sorabilirsiniz, yorum bölümü aşağıdadır sizlerden ricamız aşağıda vermiş olduğumuz sosyal medya hesaplarımızı da takibe almanızdır zira tüm ilanları, uzman çavuş kanunlarını, güncel haberlerini sitemizden ve sosyal medya hesaplarımızdan yayınlamaktayız.

 

ÖNEMLİ NOT ! : JANDARMA LOJİSTİK BRANŞLI ALIMLARA BAŞVURU YAPACAK ARKADAŞLARIN DETAYLI KLAVUZU İNCELEMESİ GEREKMEKTEDİR, BAŞVURU KLAVUZUNDA ARANAN NİTELİKLER, ALIMI YAPILACAK OLAN BRANŞLAR, BOY KİLO ORANLARI, SINAV AŞAMALARI DETAYLICA BELİRTİLMİŞTİR ! DETAYLI KLAVUZA AŞAĞIDAKİ LİNKTEN ULAŞABİLİRSİNİZ AYRICA BAŞVURU EKRANINA DA YİNE AŞAĞIDA VERDİĞİMİZ LİNKTEN ULAŞABİLİRSİNİZ ! ! ! 

DETAYLI BAŞVURU KLAVUZU : http://euygulama.dpb.gov.tr/dpb_web/menu/yeni_PDF.aspx?786cd156-ebc3-4248-bdad-ff627d097204

BAŞVURU EKRANI : https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris

 

[kirmizibuton]İNSTAGRAM HESABIMIZ ► https://goo.gl/MmAhPN[/kirmizibuton]

[mavibuton]TWİTTER HESABIMIZ ► https://goo.gl/poGH8y[/mavibuton]

[saributon]ANDROİD UYGULAMAMIZ ► https://goo.gl/wpovD8[/saributon]

[pembebuton]YOUTUBE KANALIMIZ ► https://goo.gl/UoYHGd[/pembebuton]


49 Yorumlar
 1. Mustafa erden diyor

  Branj belgesi gerekiyormu acaba secmis oldugumuz bransa dair ustalik belgesi gibi bir şart araniyormu?

 2. İsmet Aslan diyor

  Kardeş daha öncede msj atım ben 30 yaşına yeni bastim 5. 5
  6 ay oldu 15.05.1988 doğumluyum bende başvuruda bulunsam kabul ederlermi

  1. Askeri Bilgiler diyor

   Maalesef başvuru yapsanız dahi başvurunuz geçersiz sayılır.

 3. Muhammet diyor

  Ustalik belgesi yerine bir fiil calistigimiz yerden bonservis ile oluyomu basvurular

  1. Askeri Bilgiler diyor

   Muhtemelen olur diye düşünüyorum fakat başvuru 8 Kasım’da başlıyor detaylar 8 Kasım’da belli olur.

 4. Barış diyor

  Lise mezunuyum ama mesleğim yok illa meslek olmak zorunda mı?

  1. Askeri Bilgiler diyor

   8 Kasımda yayınlanacak klavuzda herşey belli olacak takip edin lütfen.

 5. Hasan diyor

  Şartların hepsi bana uyuyor 1992 doğumluyum askerlimi yaptim yanlız 6 terk tasdikname gecerlimi

  1. Askeri Bilgiler diyor

   Şartlar yukarıda yazıyor, en az 8 yıllık mezunu olmanız gerekiyor.

 6. Barış diyor

  Lise mezunuyum 03.09.1999 dogumluyum ve mesleğim yok düz lise mezunuyum bnde yararlanabilir miyim ?

 7. Burak diyor

  Lise mezunu 94 doğumluyum,berber kalfalık belgem var,eğer başvuru kılavuzunda mesleğim varsa kalfalık belgesi ile kabul edilebilir miyim?

 8. Ceyhun diyor

  Lise mezunuyum uzman erbasliga başvursam sonra çavuş olabilirmiyim

  1. Askeri Bilgiler diyor

   Öncelikle uzman erbaş ne demektir onu öğrenin lütfen başvuru yapmadan önce !

 9. Murat HAN diyor

  Selamın aleyküm admin kardeşim ben kara kuvvetlerinde uzman erbaşım yeni başladım göreve burdan jandarmaya istifa edip veya kuvvetler arası bi geçiş varmı bütün sartlarim uyuyor jandarmayla ama istifa edip veya geçiş varmı onu bilmiyorum

  1. Askeri Bilgiler diyor

   Kuvvetler arası geçiş maalesef çok çok zor hele ki jandarma’ya geçmen imkansız gibi birşey.

 10. Batikan topal diyor

  Hangi biranslarda alım var

  1. Askeri Bilgiler diyor

   Yarın ilan yayınlanacak ve klavuzda herşey açığa çıkacaktır takipte kalın !

 11. Fatih Celiköz diyor

  Mesleki belge gerekiyor mu

  1. Askeri Bilgiler diyor

   Muhtemelen isteyecekler, yarın detaylı klavuz yayınlanır takipte kalın.

 12. Ozan diyor

  Ben 09.09.1999 dogumluyum.
  Ve lise bitti basvuru yapsam olur demi herhangi bir sorun oluşmaz demi?

  1. Askeri Bilgiler diyor

   Başvuru yapabilmeniz için 20 yaşından gün almış olmanız ve 27 yaşından gün almamış olmanız gerekiyor yani (1 Ocak 1991 dahil 1 Ocak 1999 dahil) tarihleri arasında doğmuş olmanız gerekiyor.

 13. Furkan diyor

  2 yıllık önlisans ı jandarma uzman erbaş olarak görev yaparken bitirdiğimiz takdirde rütbe yükselebiliyormuyuz?

  1. Askeri Bilgiler diyor

   Rütbe yükselemezsin 3269 sayılı uzman erbaş kanununu oku lütfen.

 14. Yunus emre nakışlı diyor

  Ben önlisans mezunuyum. Ameliyathene teknikeriyim.
  Ayreten erkek kuaförüm ama ustalik belgesi falan almadım.
  Ben ne is yaparim. Onceligim ne olur yada hic bisey olmazmi benden 🙂

  1. Askeri Bilgiler diyor

   Değerli kardeşim ilan ve klavuz tam anlamıyla yayınlansın, klavuzdan incelersin sitede paylaşacağım zaten 🙂

 15. Burak diyor

  Lise mezunu 94 doğumluyum,berber kalfalık belgem var,eğer başvuru kılavuzunda mesleğim varsa kalfalık belgesi ile kabul edilebilir miyim??

 16. Burak diyor

  Başvuru kılavuzunda yazılana göre,berber branşı için adayların ilköğretim mezunu olması gerekmektedir yazıyor,ben lise mezunuyum.Burda en az ilköğretim ibaresi olmadığı için,sadece ilköğretim mezunu mu alıyorlar,yoksa lise mezunu olarak başvurduğum için kabul edilir miyim?

 17. Mustafa diyor

  Başvuru yapamıyorum kılavuzu gösteriyor devamlı form neden dolduramıyoruz

  1. Askeri Bilgiler diyor

   Bilgilerinizin güncelliğinden emin olun, ayrıca bir video hazırlayacağım başvuruyla ilgili yakında.

 18. Hamit yiğit diyor

  Kardeşim bu güvenlik koruculuktan uzmanlığa tekrar alımlar olacakmı bir bilginiz var mı

  1. Askeri Bilgiler diyor

   Bilgim yok maalesef.

 19. Mücahit diyor

  Bıranj. Yada. Ustalık belgesi. Mecbur mu

  1. Askeri Bilgiler diyor

   Kılavuzu dikkatle okuyun lütfen.

 20. Yaman aslan diyor

  Dalga mi geçiyorlar ya ben 92 liyim zamanında askere gittim diye üzerinden 5 sene geçmiş diye beni almıyor ama adam 91 kafasına göre takılıp 95lilerle askere gidiyor onu alıyor niye
  Efendim adamin askerliğinin üstesinden 5 sene geçmemiş simdi suç mu zamanında askere gitmek o zaman direk 93lu aslin kardeşim dalga mı geçiyorlar bunlar

 21. Burak diyor

  Bu kaçıncı yorumum cevap vermiyorsun admin,asayiş alımı hakkında herhangi bir duyumun var mı,kpss şartı istenecek mi?

  1. Askeri Bilgiler diyor

   Herhangi bir duyumum yok ayrıca KPSS istenir mi onu ilan yayınlanmadan maalesef bilemeyiz.

 22. Turhan diyor

  Jandarma lojistik meslekçilerinde kaynakçı alımı varmi cvb veriseniz sevivirim

 23. Mikail göçer diyor

  Merhaba aynı anda 2 meslegim var birisi bilgisayar teknik servisi digeri de iş makinesi operatörlügü 2. Sinde de belgem var 2 meslekte. De seçim yapma hakkımız var mı teşekkür ederim admin şimdide.

  1. Askeri Bilgiler diyor

   Kılavuzu okuyun orda meslekler mevcut hangisi uygunsa ona göre başvuru yapın.

 24. Mehmet diyor

  Benim kolumda 4 cm kesik izi var ve bide apantis safra kesesine yapışmıştı onu ayrıldı bi operasyon geçirdim bi sıkıntı olurmu acaba

  1. Askeri Bilgiler diyor

   Bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum zira bu hususta sağlık yönetmeliğini incelemek gerekiyor.

 25. Nuri diyor

  Ben jandarma lojistik için interneten başvuru yaptım sonuçları ne zaman açıklanır

  1. Askeri Bilgiler diyor

   Sonuçlar bilahare açıklanacaktır, kılavuzda böyle belirtilmiş net bir tarih bilgisi maalesef yok.

 26. Mehmet gök diyor

  Bn hâlâ başvurabilirmiyim kalfalık , ustalık belgem var . Orta okul mezunuyum yaşım 24

 27. Fersi diyor

  Merhabalar, ben jandarma lojistik uzman erbaşlığa başvuru yaptım şubatta mülakatı var ben evrakları şimdiden hazırladım bitek sağlık raporu kaldı evrakları erken hazırladım Bi sıkıntı olurmu bundan?

 28. Kadir diyor

  Benim her konuda yeterliliğm vardı beni neye göre kontejan dşı bıraktılar

 29. Omer diyor

  2019 jandarma uzman erbaş lojistik biransi ne zaman alım yapacak bilgisi yada tahmini olan varmi ?

 30. Tahir diyor

  Jandarma lojistik mülakatına gidicem ama 1 yıl sigorta istiyor çıraklık eğitimin sigortası oluyor mu kılavuzda yazmıyor…

 31. Mehmet guldal diyor

  Ben ilk öğretim biplomam var bende baş vuru yapabilirmiyim

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Kullanım Koşulları gereğince web sitemizde yapılan yorumlardan "Yorumu Yapan" kişi sorumludur!