Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sözleşmeli ve Muvazzaf Astsubay Alım İlanı Yayınlandı !

0 28

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’na KPSS Şartsız ve KPSS Puanlarıyla Astsubay Alımı Yapılacak!

MEZUNİYET ŞARTI NEDİR

Jandarma astsubay alımı mezuniyet şartı tablosu:

Ön lisans ve Lisans için başvuru kılavuzunu inceleyin lütfen

Jandarma astsubayBaşvuru kılavuzunu incelemek için TIKLAYIN

Sahil Güvenlik astsubay Başvuru kılavuzunu incelemek için TIKLAYIN

İçişleri Bakanlığı Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi resmi sayfasından 2020 yılı Jandarma genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarına sözleşmeli astsubay alımı yapılacağına dair duyuru yayımlandı. Resmi duyurularda Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın Güverte, Makine, ikmal, Uçak Bakım, İdari branşlarda alım yapacağı öğrenilirken, Jandarma Genel Komutanlığı’nın İkmal, Personel, Maliye, Jandarma, Uçak Helikopter Teknisyeni, İstihkam, Bakım, Muharebe, Sağlık branşlarında alım yapacağı belirtildi. Başvurular 4-21 Şubat 2020 tarihleri arasında alınacak.

 

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

(1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
(2) Temini yapılacak 1’inci maddedeki tabloda belirtilen öğrenim programlarından mezun
olmak veya geçici kayıt tarihine (04 Ağustos 2020) kadar mezun olabilecek durumda olmak,
(3) Öğrenimlerini yurtdışında bitirenlerin diplomalarının yurtiçinde geçerli olduğunu belirten
Yükseköğretim Kurulu’nca (YÖK) onaylanmış denklik belgeleri bulunmak ve bunu sisteme yüklemek,
(4) Temini yapılacak branşlar için kaynak gösterilen bölümlere denk bölümlerden mezun
olanlar için YÖK tarafından verilen denklik/eşdeğerlilik belgesini almış olmak ve bunu sisteme yüklemek,
(5) Lisans mezunları veya geçici kayıt tarihine (04 Ağustos 2020) kadar mezun olabilecek
durumdaki adaylar için 2018-2019 yılında yapılan KPSS’den Genel Kültür ve Genel Yetenek (P3) puan
türünden en az 60 puan almış olmak,
Ön lisans mezunları veya geçici kayıt tarihine (04 Ağustos 2020) kadar mezun
olabilecek durumdaki adaylar için ise 2018 yılında yapılan KPSS’nin Genel Kültür ve Genel Yetenek (P93)
puan türünden en az 60 puan almış olmak,
Şehit veya vazife malulü eş ve çocukları (Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel
Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve TSK personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları
ile 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu 21/j maddesi kapsamında olanlar) için bu puanların en az
%80’ini almış olmak,
(6) 01 Ocak 2020 tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;
(a) 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1993 ve sonra doğanlar başvurabileceklerdir.),
(b) Lisansüstü öğrenimini tamamlamış olanlar için 32 yaşını bitirmemiş olmak (01
Ocak 1988 ve sonra doğanlar başvurabileceklerdir.), Lisansüstü öğrenimine devam eden adayların 27
yaşını bitirmemiş olması gerekmektedir. 32 yaş kriteri sadece Lisansüstü öğrenimini tamamlayan adaylar
için geçerlidir.),

(7) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak, (8) TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak ve Sağlık Yeteneği Yönetmeliği EK-D değerlendirme çizelgesinde (1) Numaralı Subay ve Astsubay Adayları Değerlendirme Sütununa göre “Muvazzaf/Sözleşmeli Astsubay Olur” raporu almak (uçak/helikopter teknisyeni branşı için bu rapora ilave olarak uçuşa elverişlidir sağlık raporu istenecektir.), (9) Adayın kendisi ve evli ise eşi; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak, (10) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisi ve evli ise eşi; kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak, affa uğramış, para cezasına çevrilmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak, (11) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik, ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olmak, (12) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak, (13) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak, (14) Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümleri nedeni ile ilişiği kesilenler hariç olmak üzere, herhangi bir nedenle askeri okullardan, emniyet teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik eğitim kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak veya bu okulların yeterlilik sınavından başarısız olmamak, sivil okullardan çıkarılmamış olmak, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya sözleşmeli erbaş/er olarak görevli iken ayrılmamış veya çıkarılmış olmamak, (15) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak, (16) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye olmadığına dair beyan sunmak, (17) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak, (18) Hamile olmamak

BAŞVURU SÜRECİ

Başvuru işlemlerine ilişkin resmi duyuruda, “Başvurular sadece https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.” denildi.

 

 


 

 


Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Kullanım Koşulları gereğince web sitemizde yapılan yorumlardan "Yorumu Yapan" kişi sorumludur!