Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Uzman Erbaş Temini Sıkça Sorulan Sorular !

3 147

Uzman erbaş olmak isteyen adayların araştırdığı ve sorduğu soruları bir araya toplayıp cevaplamaya çalıştık, adayların bu makaleyi okumasının faydalı olacağını düşünüyoruz. 2019 yılında yapılacak olan Kara Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri komutanlıkları alımları hususundaki aklınıza takılan bir çok soruya cevap vermeye çalıştık. Ayrıca bunların haricinde aklınıza takılan bütün soruları yorum bölümünden sorabilirsiniz, editörlerimiz bilgisi ve tecrübesi dahilinde cevaplayacaktır.

Milli Savunma Bakanlığı Uzman Erbaş Temini Sıkça Sorulan Sorular ;

1 – Uzman Erbaş Olmak İçin Nasıl Başvuru Yapabilirim ?

Uzman erbaş temini kapsamında başvurular sadece her temin döneminde pertem.msb.gov.tr genel ağ (internet) adresinde yayımlanan çevrimiçi (online) başvuru formu doldurularak yapılmaktadır. Bunun dışında (posta veya belgegeçer yoluyla CV, dilekçe vb.) başvurular kabul edilmemektedir.

2 – Uzman Erbaş Olmak İçin Öğrenim Şartı Nedir ?

En az lise ve dengi okul mezunu olmak şartı aranmaktadır. Ayrıca personel ihtiyacı ve farklı sebeplere bağlı olarak ortaokul veya ilköğretim mezunlarından alım yapılabilir, MSB insifiyatifinde olan bir durum olduğu için alım yapılacağı kesin değildir.

3 – Uzman Erbaş Olmak İçin Kaç Yaşında Olmamız Gerekiyor ?

Müracaatın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle yirmi beş yaşını bitirmemiş olmak şartı aranmaktadır.

4 – Uzman Erbaş Olmak İçin Askerlik Şartı Aranıyor Mu ?

Ön başvuru esnasında askerlik hizmetini erbaş veya er olarak yapıyor olmak veya müracaat tarihinin ilk günü itibarıyla terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak şartı aranmaktadır. Şunu da belirtmemiz gerekiyor ki en son alımda beş yıl olarak güncellendi, bundan sonraki alımlarda bu süre uzayabilir veya kısaltılabilir.

5 – Teskere Bırakarak Uzman Erbaş Olabilir Miyim ?

Teskere bırakarak askerde kalma şeklinde bir uygulama bulunmamaktadır.

6 – Başvuru Yapanlar Ön Başvuru Sonuçlarını, Seçim Aşamaları Sınav Çağrılarını Nasıl Öğrenebilirler ?

Uzman erbaş ön başvuru sonuçlarının hangi tarihte yayımlanacağı başvuru kılavuzu faaliyet takviminde belirtilmektedir. Ön başvuru sonuçları belirtilen tarihlerde pertem.msb.gov.tr adresinde yayımlanmaktadır. Ayrıca adayların cep telefonlarına SMS (kısa mesaj) ve elektronik posta adreslerine (e-posta) mail olarak bilgilendirme yapılabilmektedir.

7 – Uzman Erbaş Seçim Aşamaları Sınavları Hangi Aşamalardan Oluşmaktadır ?

Uzman erbaş seçim aşaması sınavları aşağıdaki aşamalardan oluşmaktadır: a. Yazılı sınav uygulama esasları, b. Başvuru evraklarının incelenmesi/kayıt kabul faaliyetleri, c. Ön sağlık muayenesi, ç. Fiziki yeterlilik testi (FYT), d. Mülakat, e. Sağlık raporu/güvenlik soruşturması işlemleri. (Ön sağlık muayenesi, fiziki yeterlilik testi ve mülakatta başarılı olan adaylar içindir.

8 – Uzman Çavuş veya Uzman Onbaşı Adaylarına Yapılan Yazılı Sınav İçeriği Nedir ? Hangi Konuları Kapsamaktadır ?

Uzman erbaş adaylarına yazılı sınavda; T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, matematik (Genel Yetenek) ve kompozisyon konularından sorular sorulmaktadır.

9 – Ön Başvurusu Kabul Edilen Adaylar, Sınav Aşamalarına Gelirken Hangi Belgeleri Getirmelidir ?

Adayların getirmeleri gereken belgeler ve doldurmaları gereken formlar başvuru kılavuzunda belirtilmektedir.

10 – Sınav Aşamaları Ne Kadar Sürede Bitmektedir ?

Kendisine belirtilen sınav gününde yarım gün içerisinde tamamlanmaktadır.

11 – Ön Sağlık Muayenesinde Nelere Bakılmaktadır ?

Adayların, fiziksel görünümü ile yaş, boy ve vücut ağırlığının istenen standartlarda olup olmadığı bu konuda görevlendirilen tabip/tabipler tarafından TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği ve MY 33-2 (C) TSK Personelinin Sağlık Muayene Yönergesi esaslarına uygun olarak kontrol edilmektedir. Muayenede hangi hususlara bakıldığı başvuru kılavuzunda belirtilmektedir.

12 – Ön Sağlık Muayenesinde Elenen Adayların İtiraz Hakları Var Mıdır ?

Ön sağlık muayenesi olumsuz sonuçlanan adayların sınavlar esnasında itiraz hakkı bulunmaktadır. İtiraz muayenesi sonucunda da işlemleri olumsuz sonuçlanan adayların idari itiraz hakkı bulunmamaktadır. Adayların yasal süresi içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde iptal davası açma hakları bulunmaktadır.

13 – Fiziki Yeterlilik Testi (FYT) Hangi Aşamalardan Oluşmaktadır ?

Fiziki yeterlilik testi (FYT) mekik koşusu veya 1500 metre koşu, mekik ve şınav branşlarından oluşmaktadır. Standartları ise başvuru kılavuzunda belirtilmektedir.

14 – Fiziki Yeterlilik Testinden Elenen Adayların İtiraz Hakkı Var Mıdır ?

Elenen adayların, elendikleri branş/branşlardan bir defa not yükseltme sınavına girme hakları vardır.

15 – Mülakatta Nelere Dikkat Edilmelidir ?

Mülakat görüşme yoluyla adayın konuşma yeteneği, ses tonu, heyecan durumu, çok yönlü düşünme, davranışlardaki denge, kendine güven gibi unsurlar gözlenerek elde edilen bilgiler değerlendirilmektedir. Mülakatla ilgili diğer hususlar başvuru kılavuzunda belirtilmektedir.

16 – Mülakatta Elenen Adayların İtiraz Hakkı Var Mıdır ?

Mülakat aşamasına idari itiraz hakkı bulunmamaktadır. Adayların yasal süresi içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde iptal davası açma hakları bulunmaktadır.

17 – Seçim Aşaması Sınav Sonuçları Adaylara Nasıl Bildirilmektedir ?

Sınav aşamalarında adayların başarılı olup olmadıkları, her aşamanın bitiminde/aynı gün kendilerine tebliğ edilmektedir.

18 – Seçim Aşaması Sınavlarında Başarılı Olan Adaylar Sonrasında Hangi İşlemleri Yapacaklar ?

Seçim aşaması sınavlarında başarılı olan adaylara, sağlık raporu işlemleri için Asker Hastanelerine sevk belgesi verilmektedir. Adayların, kendisine verilen sevk belgesi ile belirtilen tarihten itibaren sağlık raporu işlemlerine başlamaları gerekmektedir. Her ne sebeple olursa olsun sevk belgesinin geçerli olduğu süre içerisinde (Sevk belgesinin düzenlendiği tarihten itibaren Ankara Garnizonu içerisindeki Asker Hastanelerinde üç iş günü, diğer illerdeki Asker Hastanelerinde beş iş günü içerisinde.) sağlık işlemini başlatmayan adaylara ikinci kez hastane sevk belgesi verilmemektedir. Sağlık işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi ve sevk edilecek asker hastane listesi başvuru kılavuzunda belirtilmektedir.

19 – Olumsuz Sağlık Raporu Alan Adayların İtiraz Hakları Var Mıdır ?

Olumsuz rapor alan uzman erbaş adaylarının rapora itiraz hakkı bulunmaktadır.

20 – Olumsuz Sağlık Raporu İtiraz İşlemleri Nasıl Yapılır ?

Sonuca itiraz etmek isteyen adaylar, olumsuz aldığı sağlık ön bildirim raporu tarihinden itibaren, en geç 30 (otuz) gün içerisinde şahsen veya posta/kargo yoluyla MSB Per.Temin Dairesi Başkanlığına başvuruda bulunabilmektedir. İtirazın nasıl yapılacağı hususu ve itiraz için gerekli belgelerin neler olduğu başvuru kılavuzunda belirtilmektedir.

21 – Başarılı Olan Adaylar Güvenlik Soruşturması ve Sağlık Raporu İşlemlerinin Sonuçlarını Nasıl Takip Edebilirler ?

Adaylar pertem.msb.gov.tr genel ağ (internet) adresinde yayımlanan aday durum bilgilendirme programından başvuru yaptıkları temin türü ve dönemine göre vatandaşlık numaraları ile işlemlerinin ne aşamada olduğunu takip edebilmektedir.

22 – Değerlendirme ve Sınıflandırma İşlemleri Nasıl Yapılmaktadır ?

Yapılacak seçim aşaması sınavları sonucunda başarılı olan adaylar, elde ettikleri sınav sonuç puanına göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanmaktadır. Adaylar, puanı en yüksekten başlanmak suretiyle idarenin ihtiyaçları dikkate alınarak kontenjanlar doğrultusunda nitelik durumlarına göre asil/yedek olarak sınıflandırılmakta/yerleştirilmektedir. Sınavların değerlendirilmesi 100 tam puan üzerinden yapılacaktır. Bu puanın; % 30’unu yazılı sınav, % 40’ını mülakat ve % 30’unu FYT notu oluşturmaktadır.

23 – Uzman Erbaş Adaylarının Atama Tebligatları Ne Zaman ve Nasıl Yapılmaktadır ?

Sınav aşamalarında başarılı olan, sağlık raporu ve güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanan adayların dosyaları atama tebligatı yapılması maksadıyla Tayin Daire Başkanlığına gönderilmektedir.

Tayin Daire Başkanlığınca atama tebligatları, her kurs döneminden önce adayların bildirmiş oldukları ikametgâh adreslerine iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılmaktadır. Ayrıca adayların cep telefonlarına SMS (kısa mesaj) ve elektronik posta adreslerine (e-posta) mail olarak bilgilendirme yapılabilmektedir.

24 – Uzman Erbaş Adaylarının İlk Sözleşme Süreleri Ne Kadardır ?

Uzman erbaşlar göreve ilk başlangıçta; iki (2) yıldan az, beş (5) yıldan fazla olmamak üzere sözleşme yaparlar.

25 – Uzman Erbaş Adayları Sözleşmeleri Bittiğinde Tekrar Sözleşme Yenileyebilir Mi ?

Uzman erbaşlar müteakip yıllarda; bir (1) yıldan az, beş (5) yıldan fazla olmamak kaydıyla sözleşme yaparlar.

 

Önemli Not : Değerli uzman erbaş adayları, bu bilgiler Milli Savunma Bakanlığı Personel Daire Başkanlığı sitesinden faydalanılarak hazırlanmıştır, hak kaybına uğramamak adına başvuru kılavuzunu dikkatle incelemeniz gerekmektedir. Unutmayınız ki başvuru kılavuzunda yukarıdaki şartlar değiştirilebilir, ya da kaldırılabilir bu sebeple alım ilanlarında bulunan başvuru kılavuzunu indirip dikkatle incelemenizi, sonrasında başvurmanızı öneririz. Ayrıca yukarıdaki sorular haricindeki tüm sorularınızı yorum bölümünden bizlere iletebilirsiniz şimdiden tüm adaylara başarılar.


[kirmizibuton]İNSTAGRAM HESABIMIZI TAKİP EDİN ► https://goo.gl/MmAhPN[/kirmizibuton]

[mavibuton]TWİTTER HESABIMIZI TAKİP EDİN ► https://goo.gl/poGH8y[/mavibuton]

[saributon]ANDROİD UYGULAMAMIZI İNDİRİN ► https://goo.gl/wpovD8[/saributon]

[pembebuton]YOUTUBE KANALIMIZA ABONE OLUN ► https://goo.gl/UoYHGd[/pembebuton]


3 Yorumlar
 1. Selcuk diyor

  Admin 28 kasim 2018 de uzman erbas sinavlarina girdim kazandim ne zaman cagrilirim egitimlere acaba bilginiz varmi?

 2. Tunahan diyor

  Ben askere komando olarak gitcem gittisim zamn askerliğimi yaparken bbaşvuru yapabilirmym ortaokul mezuniyet…

  1. Askeri Bilgiler diyor

   Alım olursa başvuru yapabilirsin fakat alım ilanında lise mezuniyeti istiyorsa yine başvuramazsın.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Kullanım Koşulları gereğince web sitemizde yapılan yorumlardan "Yorumu Yapan" kişi sorumludur!