kara kuvvetleri komutanlığı eğitimine giderken götürülecek evraklar