2022 Jandarma Uzman Erbaş Alım Şartları Nelerdir ? Kaç Kişi Alınacak ? Başvuru Nasıl Yapılır ?

1 22.576

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından beklenen ilan nihayet geldi, toplamda 7500 kişinin alınacağı bu ilanda, başvuru şartları, kpss şartı, askerlik şartı ve yaş şartını sizler için hazırlayıp paylaşıyoruz. 2022 yılı Jandarma Uzman Erbaş alımına başvuru yapacak adayların öncelikle jandarma uzman erbaş başvuru kılavuzunu dikkatlice okumaları gerekmektedir. Başvuru kılavuzunu okumadan lütfen başvuru yapmaya çalışmayın zira çoğu aday başvuru şartlarını taşımadığı için başvuru yapamıyor ve sistemi gereksiz yere yormaktadır. Ayrıca başvuruyla alakalı detaylı tüm bilgileri sizler için youtube kanalımızda da hazırlayıp sizlerle paylaşacağız, 2022 yılı jandarma uzman çavuş başvurusu yapacak adayların youtube kanalımıza abone olup başvuru videosunu izlemesi elzemdir.

Resmi Gazete’de yayımlanan duyuruya göre, Jandarma Genel Komutanlığına 6 bin 605 jandarma, 11 at bakıcısı, 14 bot serdümeni, 250 sıhhiyeci, 200 muhabere, 10 havacılık, 400 lojistik (mesleki nitelikli) ve 10 bando alt branşlarında olmak üzere toplam 7 bin 500 sözleşmeli uzman erbaş temin edilecek.

Başvurular, 12-26 Eylül tarihleri arasında internet üzerinden yapılacak. Başvuru şartları “www.jandarma.gov.tr” internet adresindeki “2023 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Uzman Erbaş Temini” kılavuzunda yer alıyor.

 

2022 Jandarma Uzman Çavuş Başvuru Şartları Nelerdir ?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

Başvuru yapacak adaylarda mezuniyet şartı ile ilgili olarak;

Jandarma branşından başvuru yapacak adaylarda en az ortaöğretim(lise) mezuniyeti şartı aranmakta olup, jandarma branşına ortaöğretim(lise), ön lisans ve lisans bölümlerinin tamamı başvuru yapabileceklerdir. Diğer branşlar için Tablo (2-5)’te belirtilen eğitim seviyesinden mezun olma şartı ile belirlenen bölümler ve belirtilen nitelikler aranacaktır.

İlköğretim (ortaokul) mezunu olarak mesleki nitelikli (lojistik branşlı) branşlara başvuru yapacak adaylardan Tablo-5’te belirtilen niteliklere ve istenilen belgelere sahip olma şartı aranacaktır.
Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü (01 Ocak 2022) itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak [01 Ocak 2003 (dahil) – 01 Ocak 1995 (dahil) tarihleri arasında doğanlar]

Askerlik hizmetini yapma şartı aranmamaktadır. Ancak, askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için (Yedek subay, yedek astsubay, sözleşmeli erbaş ve er olarak görev yapanlardan müracaat edenler dahil) birlik komutanlıklarınca düzenlenen Tablo-6’daki nitelik belgesinden 80 (seksen) puan ve üzeri not almış olmak,

Askerlik hizmetini yapmakta iken ‘Askerliğe elverişli değildir’ raporu alarak terhis edilmemiş olmak,

Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin ilk günü (12 Eylül 2022) itibariyle, (27) yaşını bitirmemiş ve terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak (12 Eylül 2017 tarihi ve sonrasında terhis olmak.),

Sözleşmeli erbaş ve erlerden EN AZ ÜÇ (3) YIL görev yapmış, müteakip sözleşme süreleri içerisinde ve düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü (01 Ocak 2022) tarihi itibarıyla yirmi dokuz (29) yaşını bitirmemiş olmak, (01 Ocak 2003 (dahil)- 01 Ocak 1993 (dahil) tarihleri arasında doğanlar) ve sıralı üç disiplin amiri tarafından “Uzman Erbaş Olur” kararlı nitelik belgesi almış olmak,

Sözleşmeli erbaş ve er olarak halen görev yapanların, başvurunun ilk günü olan 12 Eylül 2022 tarihi itibariyle üç (3) yılını doldurmuş ve müteakip dönem için sözleşme imzalamış olması gerekmektedir. Adaylar gelirken ilk sözleşme tarihi, sözleşme bitiş tarihi ve yeni sözleşme tarihini gösterir belgeyi yanında getireceklerdir.
Sözleşmeli erbaş ve erlerden uzman erbaşlığa geçenlerin sözleşmeleri kendiliğinden son bulur.

Uzman erbaş olarak atananlar atandığı eğitim birliğine doğrudan katılmak zorundadır. Üç (3) yılını doldurmuş, ancak müteakip dönem için sözleşmesini yenilemeyenlerin müracaatları diğer adaylar ile birlikte aynı şartlarda (27 yaş ve diğer şartlar) kabul edilecektir.

Üç (3) yılını doldurmadan tek taraflı sözleşmesi feshedilmiş ya da ayrılmış olanların müracaatları kabul edilmeyecektir.

Seçme sınavlarını başarı ile geçmek, Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık kurulu raporu vermeye yetkilendirilen hastanelerden TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak [Yönetmeliğin 23’üncü maddesi kapsamında ve Ek-d çizelgede belirtilen esaslar çerçevesinde (Komando sağlık yeteneklerini karşılayan] “UZMAN ERBAŞ OLUR” kararlı sağlık kurulu raporu almış olmak (Uzman erbaş olamaz/Komando olamaz kararlı sağlık kurulu raporları kabul edilmeyecektir.)

En az 167 cm ve en fazla 210 cm boyunda olmak koşuluyla, kilosu Tablo-7’de boy-kilo tablosunda oranları belirtilen değerler içerisinde bulunmak, (Boy uzunluğu çıplak ayakla, ağırlık ise spor şortu/eşofman ile ölçülür.)

Sağlık Yönetmeliği hükümleri nedeniyle ilişiği kesilenler hariç olmak üzere; herhangi bir nedenle askeri okullardan, emniyet teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Eğitim Kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak, sivil okullardan çıkarılmamış olmak,

J.Gn.K.lığı, S.G.K.lığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinde, subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak, (Yukarıdaki hususlarda yanlış veya eksik beyanda bulunduğu anlaşılan adayların işlemleri temin faaliyetinin hangi aşamasında olursa olsun sonlandırılacaktır.)

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak (Güvenlik soruşturması için adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adres bilgileri kullanılacaktır. Bu nedenle adayların halen ikamet ettiği güncel adres bilgileri, il/ilçe nüfus müdürlüklerince kullanılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olması gerekir.),

Verilen ceza, ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilse veya affa uğrasa dahi; Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçları ile askerlik hizmeti sırasında firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçlarından dolayı yahut 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148’inci maddesinde yazılı suçlardan mahkûm olmamak,

Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan otuz (30) günden daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahkûm olmamak,

Taksirli suçlar nedeniyle altı (6) ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm olmamak,

Jandarma Genel Komutanlığının manevi şahsiyetine gölge düşüren veya askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamak, tutum ve davranışları ile yasadışı siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememek,

Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak (Göğüs kafesi ve omurgasında şekil bozukluğu bulunmamak, düz taban olmamak, yüz bölgesi, baş bölgesi, tüm boyun ve el parmak uçlarından itibaren dirsekler dahil kollarda kısa kollu gömlek ve dizden itibaren etek ile görünen vücudun herhangi bir yerinde dövme bulunmamak, kendine zarar verme işareti olan jilet, sigara yanığı izleri bulunmamak),

Dilinde pelteklik, tutukluk ve kekemelik gibi konuşma özrü bulunmamak,

Tablo (1-5)’te kontenjanları ve bölümleri belirtilen branşlara ilişkin olarak karşılarında belirtilen niteliklerden en az birine sahip olmak.

ÖNEMLİ UYARI: HER NE SEBEPLE OLURSA OLSUN, SÖZLEŞMESİ FESHEDİLEREK TSK, J.GN.K.LIĞI VE SAHİL GÜVENLİK K.LIĞI İLE İLİŞİĞİ KESİLEN UZMAN ERBAŞLAR TEKRAR UZMAN ERBAŞ OLARAK GÖREVLENDİRİLMEZLER.

2022 Jandarma Uzman Erbaş Alımında Kpss Şartı Var Mı ?

Her alımda olduğu gibi bu alımda da kpss şartı aranmaktadır, kpss şartıyla alakalı detaylı bilgiler başvuru kılavuzunda verilmiştir branşlara göre kpss şartını başvuru kılavuzundan inceleyebilirsiniz. Başvuru kılavuzu sayfanın alt tarafına eklenmiştir.

2022 Jandarma Uzman Erbaş Alımında Askerlik Şartı Var Mı ?

 

Askerlik şartı yoktur, askerliğini yapmayanlar da bu alıma başvuru yapabilirler.

2022 Jandarma Uzman Çavuş Alımında Yaş Şartı Nedir ?

 

Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü (01 Ocak 2022) itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak [01 Ocak 2003 (dahil) – 01 Ocak 1995 (dahil) tarihleri arasında doğanlar] başvuru yapabileceklerdir.

Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin ilk günü (12 Eylül 2022) itibariyle, (27) yaşını bitirmemiş ve terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak (12 Eylül 2017 tarihi ve sonrasında terhis olmak.)

2022 Jandarma Uzman Çavuş Alımında Başvuru Yapılabilecek Branşlar Nelerdir ?

Resmi Gazete’de yayımlanan duyuruya göre, Jandarma Genel Komutanlığına 6 bin 605 jandarma, 11 at bakıcısı, 14 bot serdümeni, 250 sıhhiyeci, 200 muhabere, 10 havacılık, 400 lojistik (mesleki nitelikli) ve 10 bando alt branşlarında olmak üzere toplam 7 bin 500 sözleşmeli uzman erbaş temin edilecek.

2022 Jandarma Uzman Erbaş Alımına Nereden Başvuru Yapabilirim ?

Başvurular, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresinde ‘‘Personel/öğrenci alım başvuruları ve sonuçları’’ kısmından 12-26 Eylül 2022 (Saat 23.59’a kadar) tarihleri arasında başvuru formunun doldurulması suretiyle yapılacaktır.

 

ÖNEMLİ DUYURU :    Başvuru yapacak adayların mutlaka başvuru kılavuzunu okumaları gerekmektedir, başvuruyla alakalı ve branşlarla alakalı tüm bilgiler başvuru kılavuzunda belirtilmiştir. Ayrıca başvuruyla alakalı olarak bugün içerisinde youtube kanalımızdan da video paylaşılacaktır, aşağıdaki linklerden sosyal medya hesaplarımıza katılabilir ve bilgi sahibi olabilirsiniz. Ayrıca sitede ilk gün olduğu için yoğunluk olacaktır ve sistem kilitlenebilir bilginize telaşe etmenize gerek yok. Aşağıdaki sosyal medya hesaplarımızı inceleyebilir ve sorularınızı hem yorum bölümünden hem de sosyal medya hesaplarımızdan iletebilirsiniz.

 

BAŞVURU KILAVUZUNU OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ !

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ !

İNSTAGRAM HESABIMIZI TAKİP ETMEK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ !

TELEGRAM KANALIMIZA KATILMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ !

YOUTUBE KANALIMIZA ABONE OLMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ ! 

 


1 yorum
  1. Celalcan pembeci diyor

    Uzman cavuş alımları Ne zamn şuan askerdeyim ama bilgilendirilmek istiyorum

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Kullanım Koşulları gereğince web sitemizde yapılan yorumlardan "Yorumu Yapan" kişi sorumludur!