Sahil Güvenlik 2019 Yılı Üçüncü Dönem Uzman Erbaş Alımı Başlıyor ! Başvuru Tarihi ve Şartlar Haberimizde !

2 43

Değerli arkadaşlar merakla beklenen Sahil Güvenlik Uzman Erbaş alım ilanı nihayet yayınlandı fakat alımdan önce başvuru kılavuzu yayınlandı, başvuru tarihi, başvuru şartları ve tüm detayları bu haberimizde sizlerle paylaşacağız. Ayrıca jandarma uzman erbaş alımları, kara kuvvetleri uzman erbaş alımları, deniz kuvvetleri uzman erbaş alımları ve hava kuvvetleri uzman erbaş alımlarını da tüm detaylarıyla birlikte sitemizden takip edebilirsiniz. Alımlardan anında haberdar olmak isteyenlerin haberin altındaki sosyal medya hesaplarımızı ve android uygulamamızı indirmeleri önemle rica olunur, tüm alım ilanları, çağrı duyuruları ve diğer bilgiler anında sizlere bildirim olarak gönderilmektedir.

Ayrıca başvuracak adayların aşağıdaki şartlarla birlikte, başvuru kılavuzunu da dikkatle incelemesi elzemdir. Başvuru şartlarını ve başvuru kılavuzunu okumadan lütfen başvurmayınız, zaten tüm sorularınıza yanıtı aşağıdaki haberimizde verdik, kafanızdaki soru işaretlerini yorum bölümünü veya soru cevap bölümünü kullanarak sorabilirsiniz.

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2019 Yılı Üçüncü Dönem Uzman Erbaş Alımı Başvuru Şartları Nelerdir ?

 

►► Sahil Güvenlik uzman erbaş alımına başvuru yapacak adaylarda aşağıdaki genel şartlar aranır.

►► Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

►► En az lise mezunu olmak,

►► 2019 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1992 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir),

►► Askerlik görevini yapmış veya yapıyor olmak, (Yani askerlik şartı var)

►► Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için, başvuru tarihinin ilk günü itibariyle terhisi üzerinden 5 (beş) yıldan fazla süre geçmemiş olmak (19 Eylül 2014 tarihi ve sonrasında terhis olanlar),

►► Askerlik hizmetini yapmakta iken başvuranlar için, askerlik hizmetini yaptığı birlik tarafından Uzman Erbaş Yönetmeliğine istinaden hazırlanan ve örneği sayfa-16’de yer alan “UZMAN ERBAŞ OLACAKLAR İÇİN NİTELİK BELGESİ”ni olumlu olarak almak (Bu belgenin “Uzman Erbaş Olur” kanaatli olması gereklidir),

►► Sözleşmeli erbaş ve erlerden; başvuru tarihleri içerisinde en az üç (3) yıl görev yapmış ve müteakip sözleşme süreleri içinde olanlar için 29 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1990 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir), Sözleşmeli erbaş ve erlerden, başvuru yaptığı tarihte sözleşme süresini doldurmuş ve sözleşmesini yenilemeden ayrılmış olanlar için Md.3/c deki yaş şartı uygulanacaktır (2019 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1992 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir)),

►► Askerî öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak,

►► Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak (Başvuru yapan tüm adayların durumları diğer Kuvvet Komutanlıkları ile J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı tarafından sorgulatılmakta, bu durumda olmasına rağmen başvuru yapan adayların işlemleri hangi aşamada olursa olsun (atamaları yapılmış olsa dahi) iptal edilmektedir),

►► Sözleşmeli erlikten ayrılmış olan adaylardan kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilenler ile kendi isteği ile sözleşmesini yenilemeyenler veya ayrılanlar, ilgili mevzuattaki şartları sağlamak şartıyla uzman erbaşlığa başvurabilirler. (6191 Sy.Kanun/md.8, Sözl.Erb.ve Er Yönetmeliği Md.28/1), Başvuru yapan tüm adayların durumları diğer Kuvvet Komutanlıkları ile J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı tarafından sorgulatılmakta, sözleşmeleri kendi kusurlarından dolayı feshedilmiş olan adayların işlemleri, hangi aşamada olursa olsun (atamaları yapılmış olsa dahi) iptal edilmektedir,

►► Yapılacak yazılı sınav (genel kültür ve meslek bilgisi), ön sağlık muayenesi, fiziki kabiliyet ve değerlendirme testleri, uygulamalı mesleki bilgi sınavları ile mülâkat sınavlarında başarılı olmak ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenen kontenjana girmek,

►► Yaptırılacak güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,

►► Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş ve adli sicilden çıkarılmış olsa dahi, bir cürümden hükümlü bulunmamak, taksirli suçlar nedeniyle altı ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm olmamak,

Verilen ceza ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri bırakılması karar verilse veya affa uğrasa dahi, Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçları ile askerlik hizmeti sırasında firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçlarından dolayı yahut 22/5/1930 tarihli ve 1632 Sayılı Askeri Ceza Kanununun 148’inci maddesinde yazılı suçlardan mahkum olmamak,

►► Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş askerliğinin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasa dışı, siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak,

►► Sağlık durumunun (TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre) uzman erbaşlığa elverişli olduğunu, sevk edilecekleri tam teşekküllü hastanelerden alacağı raporla kanıtlamak, ayrıca branş özelliklerine göre gereken koşulları karşılamak (Adaylar; sevk edildiği hastanede sağlık kurullarınca kendilerine verilen ön raporlara ön rapor tarihinden itibaren 3 gün içinde itiraz edebilir ve hastaneye sevk edildikleri tarihten itibaren 1 ay içerisinde ön sağlık kurulu raporlarını Sahil Güvenlik Komutanlığına teslim etmekle sorumludurlar. Bu süreden sonra gelecek raporlar dikkate alınmayacaktır.),

►► Alım yapılacak branş için belirlenen yeterliliğe sahip olmak (1’inci maddede yer alan tablodaki kaynakları karşılamak başvuru kılavuzunu okuyun),

►► En az 164 cm. boyunda olmak koşuluyla, Sayfa-12’de yer alan boy ve kilo oranları tablosunda belirtilen değerler içerisinde bulunmak (Ağırlık, şortlu/eşofmanlı vücut ağırlığıdır. Boy, çıplak ayakla ölçülür.)

 

Sahil Güvenlik Uzman Erbaş Alımına Başvuracak Adaylar Bu Sayfada, Canlı Yayınları Kaçırmamak İçin Lütfen Takip Edin !

 

Uzman erbaş adayları ile bilgi alış verişi için >>  TIKLA KATIL

 

Sahil Güvenlik Uzman Erbaş Alımında Branşlar ve Kadro Dağılımları Nelerdir ?

Sahil Güvenlik tarafından yayınlanan başvuru kılavuzunda , alım yapılacak branşlar, kadro dağılımı ve branşlar için istenen özel şartlara şu şekilde yer verildi:

NOT-1: Asgari 1 dakika su üstünde durabilme ve herhangi bir şekilde 25 metre yüzebilme.

NOT-2: Su üzerinde elleri kullanmadan 2 dakika sabit durabilme, 50 metre kurbağalama yüzebilme, 50 metre yan stilde yüzebilme, 50 metre serbest yüzebilme, 4 metre derinliğe serbest dalarak manken çıkarma ve su altına dalarak en az 20 metre ilerleyebilme.

NOT-3: Adayların yukarıdaki tablodaki gerekleri karşılamanın yanı sıra, bu kılavuzun 3’üncü maddesinde yer alan başvuru şartlarının tamamını da sağlaması gerekmektedir.

NOT-4: Başvurusunu terhis belgesindeki askerlik sınıf/branş/ihtisasına göre yapan adayların, terhis belgelerinde sınıf/branş/ihtisas kodlarının açık isimlerinin de yazması değerlendirme yönünden önem arz etmektedir. Terhis belgesinde sadece sınıf/branş/ihtisas kodu yazan adayların başvuruları değerlendirilemeyecek ve bu husustaki sorumluluk adayın kendisinde olacaktır.

NOT-5: İkmal (Aşçı) branşı adaylar Kamarot görevi de yapacaktır.

NOT-6: Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından onaylanmış en az 2 yıldız dalıcı belgesine sahip olup, Kurbağaadam branşına başvuran adayların Fiziki Yeterlilik ve Değerlendirme Sınavı başvuru kılavuzundaki sayfa 14-15’de belirtilen kriterlere göre yapılacaktır.

NOT-7: Doldurulamayan kontenjan/kontenjanlar, S.G.K.lığının ihtiyaçları doğrultusunda belirlenecek diğer branş/branşlara aktırılabilecektir.

Sahil Güvenlik Uzman Erbaş Başvurusu Ne Zaman Başlayacak ve Nereden Yapılacak ?

Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı başvurusu 19 Eylül 2019 günü başlayacak ve başvurular sahil güvenlik komutanlığı internet adresi üzerinden alınacak. Başvuru ekranı açıldığı anda bildirim alabilmek ve anında haberdar olmak için lütfen uzman çavuş mobil uygulamamızı indirin >>

ANDROİD UYGULAMAMIZI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN !

 

Sahil Güvenlik Uzman Erbaş Alımı Boy Kilo Tablosu

Fiziki Kabiliyet Testi Değerlendirme Tablosu

* Her testten 50 ve üzeri puan alan adaylar başarılı kabul edilecektir.,

 

* Her testten 50 ve üzeri puan alan adaylar başarılı kabul edilecektir.
* Şınav: Zaman limiti 2 dakikadır. Alıştırma vücut yere paralel ve düz, kafa omurgaya paralel
olacak şekilde, dizler bitişik ve düzgünlüğünü bozmadan göğüsleri yere değene kadar alçalacaklar,
sonra tekrar vücudun düzgünlüğünü bozmadan, dirsekleri düzelene kadar kendilerini yukarı
iteceklerdir.
* Mekik: Zaman limiti 2 dakikadır. Alıştırma eller başın arkasında kenetlenmiş, ayak tabanları
yerde, ayaklar bir yardımcı tarafından tutularak ve dizler 120 derece açılı olacak şekilde icra
edilecektir. Zaman limiti içindeki dinlenmeler, yatar vaziyette yapılmayacaktır.
* Barfiks: Alıştırma adayın bara sıçrayıp askıda ve serbest duracağı şekilde başlar. Eller avuç
içleri ileri bakacak şekilde ve omuz genişliğinde barı yakalamış olmalıdır. Aday her çekişte çenesini
barın üzerine kadar çıkarmalıdır. Vücut egzersizi icrası sırasında öne arkaya sallanmamalı bacaklar
birleşik ve hareketsiz olmalıdır.
* Koşu: Koşu 3000 metre veya 1500 metre üzerinden uygun bir parkurda yapılır.

* Yüzme ve sualtı yüzme testlerinde, 50 ve üzeri puan alan adaylar başarılı kabul edilecektir.
* Serbest dalış ve suüstünde durma testlerinde ise, belirtilen minimum kriteri sağlayan adaylar
başarılı kabul edilecektir.
* Satıh Yüzmesi: 50 metre serbest, 50 metre kurbağalama ve 50 metre yan yüzme stilinde olmak
üzere aralıksız 150 metre yüzülür. Adaylar için alt limiti 4 dakika 30 saniyedir.
* Sualtı Yüzmesi: Adaydan suya daldıktan sonra su yüzüne çıkmadan tek nefeste sualtından
gitmesi istenir. Adaylar için alt limiti 20 metredir.
* Serbest Dalış: Aday 4 metre derinliğe serbest dalış yaparak dipte bulunan 3 librelik kurşun
ağırlığı alarak satha getirir.
* Suüstünde Durma: Aday suyun içinde hiçbir yere temas etmeden ve ellerini kullanmadan su
üstünde kalır. Adaylar için alt limiti 1 dakikadır.
NOT: Bahse konu değerler minimum kriterler olup, bunlardan daha az tekrar adedi yapan veya
daha kötü derece elde eden adaylar testlerde başarısız olurlar. Herhangi bir testten başarısız olan
aday tüm testlerden başarısız olmuş sayılır.

 

ÖNEMLİ NOT : Yukarıdaki tüm bilgiler Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yayınlanan başvuru kılavuzundan alınmıştır, başvuracak adayların muhakkak başvuru kılavuzunu dikkatlice okuduktan sonra başvuru yapmaları önemle rica olunur, başvuru kılavuzuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz !

Başvuru Kılavuzunu Okumak İçin Tıklayın !

Başvuru linki başvurular başladığında verilecektir, ayrıca başvuru ekranı açıldığında bildirim alabilmek için lütfen android uygulamamızı indirin, uygulamayı indirmek için Tıklayın !

 


[kirmizibuton]İNSTAGRAM HESABIMIZI TAKİP EDİN ► https://goo.gl/MmAhPN[/kirmizibuton]

[mavibuton]TWİTTER HESABIMIZI TAKİP EDİN ► https://goo.gl/poGH8y[/mavibuton]

[saributon]ANDROİD UYGULAMAMIZI İNDİRİN ► https://goo.gl/wpovD8[/saributon]

[pembebuton]YOUTUBE KANALIMIZA ABONE OLUN ► https://goo.gl/UoYHGd[/pembebuton]


2 Yorumlar
  1. İbrahim diyor

    Ben açık lise okuyorum kredim tamam ama 1 tane zorunlu dersim var ve ayriyetten mesleki egitim merkezinde 3 yıl okudum kalfalık belgesi aldım bu durumda başvuru açıldıgında başvurabilirmiyim ?

    1. Askeri Bilgiler diyor

      Lise mezuniyeti şartı varsa ve başvuru tarihinin son gününe dek diploma alamazsan başvuru yapamazsın.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Kullanım Koşulları gereğince web sitemizde yapılan yorumlardan "Yorumu Yapan" kişi sorumludur!