2018 Yılı Hava ve Deniz Kuvvetleri Uzman Erbaş Yedek Adaylarının Dikkatine !

yorumsuz
2.588
2018 Yılı Hava ve Deniz Kuvvetleri Uzman Erbaş Yedek Adaylarının Dikkatine !

Değerli arkadaşlar 2018 yılında yapılan alımda, hava ve deniz kuvvetleri komutanlığı yedek adaylarının kayıt işlemleriyle ilgili olarak personel temin merkezi bir duyuru yayınladı, yayınlanan duyuruda kayıt işlemleriyle alakalı bilgilere yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı Tarafından Yayınlanan Duyuru ; 

2018 YILI TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ UZMAN ERBAŞ TEMİNİ KAPSAMINDA DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI VE HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINA BAŞVURAN YEDEK ADAYLARIN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ DUYURU

Değerli Adayımız;

Türk Silahlı Kuvvetlerine Uzman Erbaş temin faaliyetlerinde seçim aşamaları neticesinde YEDEK SIRA LİSTESİNDEN kayıt yaptırmaya hak kazandınız.

 

 • Kayıt işlemleri:07-12 Mart 2019(hafta sonu hariç) tarihleri arasında (08:30-16:30 saatleri arasında) ilanın 5’inci maddesinde belirtilen kayıt merkezlerinde yapılacaktır.
 • Bir aday Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutlığının yedek listelerinde bulunabilecektir. Aday öncelikli olarak tercih ettiği Kuvvet Komutanlığı Kayıt Merkezine giderek kaydını yaptıracaktır.
 • Belirtilen tarihlerde kayıt işlemi yaptırmayan adayların adaylıkları sonlandırılacak, her ne sebeple olursa olsun ilave kayıt süresi verilmeyecektir
 • Kontenjanın daha az olması nedeniyle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı kontenjanına giremeyen, kayıt yaptıramayan adaylar talep ederse ve Kara Kuvvetleri Komutanlığınca uygun bulunursa Kara Kuvvetleri Komutanlığınca kesin kayıtlarını yaptırmak üzere daha sonra duyuru yapılacaktır.
 • Adayların güvenlik soruşturma ve arşiv araştırmaları devam etmektedir. Adayın teslim ettiği belgelerde gerçeğe aykırı bilgilerin olması, sağlık raporu ve güvenlik soruşturma sonucuna ilişkin herhangi birinin eksik ya da olumsuz olması durumunda uzman erbaş adaylığının sona ereceği ve herhangi bir hak iddia edemeyeceği, bu duyuru ile tebliğ edilmiş olmaktadır.
 • Kayıt için izlenecek yol:

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için;

Seçim  aşamalarını  başarı  ile  tamamlayıp  YEDEKolarak  sıralamaya  girmiş   bulunanlar   07-12 Mart 2019 tarihleri 08:30-16:30 saatleri arasında Personel Temin Koordinasyon Şube Müdürlüğü (Deniz İkmal Komutanlığı Yerleşkesi) Cebeci/ANKARA adresine şahsen başvuracaklardır. Bu adaylar için bundan sonra izlenmesi gereken yol/işlemler aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yapılacaktır.

 • Kesin kayıt için istenen belgeler;
  • Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,
  • 6 adet biyometrik fotoğraf (isim ve TC numarası yazılmış şekilde),
  • İkametgâh ilmuhaberi (e-devlet sisteminden alınmış olabilir), (ç) Adli Sicil Raporu (e-devlet sisteminden alınmış olabilir),
  • Terhis Belgesi veya Askerlik Durumu Gösterir Belge (e-devlet sisteminden alınmış olabilir),
  • Mezuniyet Belgesinin aslı ve fotokopisi (e-devletten alınabilir),
  • Varsa Şehit/Gazi Yakını Olduğunu Gösterir Belge,
 • Kayıt işlemleri için istenen yukarıdaki belgeler mavi plastik telli dosya içerisinde ve yukarıda belirtilen sıraya göre hazırlanarak getirilecektir. (Belgeler delinmeyecek her biri şeffaf dosyalara konularak mavi plastik telli dosyaya yerleştirilecektir).
 • Aşağıdaki branşlarda sınıflandırılan adaylara kayıt esnasında aranacak özellikleri karşılamadığı anlaşıldığı takdirde asil bile olsalar kayıtları yapılmayacaktır. Bu nedenle bu branşlarda sınıflandırılan adaylara aranan nitelikleri karşıladıklarına dair belgeleri yanlarında getirmeli önemle rica
Branş Aranacak Özellik
Dz.K.

Deniz İstihkam

Meslek Liselerinin; Alt Yapı, Alt Yapı (İnşaat), İnşaat, Üst Yapı, Üst Yapı (İnşaat), Yapı, Kalıp, Kalıpçılık bölümü veya Meslek Yüksek Okullarının; İnşaat Teknolojisi, Beton Teknolojisi, Yapı Denetimi veya Yapı Ressamlığı bölümü mezunu olmak,

Meslek Yüksek Okullarının; “Beton Teknolojisi, İnşaat Teknolojisi, İnşaat” bölümlerinden mezun olmak,

Fakültelerin; “İnşaat Mühendisliği, Yapı Öğretmenliği, Yapı İşleri Öğretmenliği, Yapı Tasarımı, Yapı Tasarımı Öğretmenliği” mezunu olmak.

Dz.K.

İstihkam (İş Makinası Operatörü)

Kuvvet ayırımı gözetmeksizin askerlik hizmetini erbaş ve er olarak herhangi bir sınıfta yapmış veya yapıyor olanlardan, en az lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak ve en az G sınıfı ehliyeti bulunmak.
Dz.K.

Şoför

Kuvvet ayırımı gözetmeksizin askerlik hizmetini erbaş ve er olarak herhangi bir sınıfta yapmış veya yapıyor olanlardan, en az lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak ve en azB sınıfı ehliyeti bulunmak.
Dz.K.

Serdümen

Meslek Liselerinin; Gemi Yönetimi ve Güverte, Denizcilik (Gemi Yönetimi), Denizcilik (Yat Kaptanlığı), Denizcilik (Balıkçı Gemisi Kaptanlığı), Yat Kaptanlığı,

Meslek Yüksek Okullarının; Güverte, Denizcilik (Gemi Yönetimi), Denizcilik (Yat Kaptanlığı) bölümü mezun olmak. Deniz Ulaştırma ve İşletme veya Fakültelerin Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği bölümü mezunu olmak.

Dz.K.

Sıhhiye

Sağlık Meslek Lisesi, 2 yıllık Sağlık Meslek Yüksek Okullarının sağlık ile ilgili alan/bölümleri veya 4 yıllık Sağlık Yüksek Okulu mezunu olmak, yüzme bilmek.
 • Halihazırda silah altında görev yapan adayların kayıt işlemleri talep etmeleri halindeuzaktan yapılabilecektir. Bu kapsamda uzaktan kayıt yaptırmak isteyen adayların İda.Asb.Kd.Bçvş.Gurbet EVRENÜZ ve Dz.Yb.Yavuz SEDEF ile irtibata geçmesi gerekmektedir. (İrtibat Nu: 9.8533.7011/7000 (Askeri hat))
 • K.K.lığında halihazırda sözleşmeli er statüsünde görev yaparken uzman erbaş sınavında başarılı olanların kayıt işlemleri görevli oldukları birlikler vasıtasıyla yapılacağından bahse konu sözleşmeli erler kayıt merkezine gelmeyeceklerdir.

 

 • Adaylarının Kayıt ve Katılış İşlemleri;
  • Kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından adaylar kayıt merkezini terk edeceklerdir. Katılış işlemlerine kadar hiçbir sebeple adayların kayıt merkezinde kalmasına müsaade
  • Adayların güvenlik soruşturmalarının tamamlanmasını müteakip atamaları yapılarak direkt birliklerine katılacaklardır.

 

Başvuru Adresi  : Personel Temin Koordinasyon Şube Müdürlüğü

(Deniz İkmal K.lığı Yerleşkesi) Cebeci/ANKARA

Telefon No : 0 312 363 22 12 /: 0 312 319 1160 (Dâhili 7011/7000)

Hava Kuvvetleri Komutanlığı için;

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Uzman Erbaş Temel Askerlik ve Mesleki Eğitimi 04 Mart 2019 tarihinde başlamıştır.

Seçim aşamalarını başarı ile tamamlayıp kayıt yaptırmaya hak kazanan  YEDEK adaylar,  07 Mart 2019 tarihinde saat 08.30’de başlayarak 12 Mart 2019 tarihinde saat 16:30’a kadar Kütahya Er Eğitim Tugay Komutanlığı eğitime başlamak üzere aşağıda belirtilen evraklar ile birlikte katılış yapacaklardır. Bu tarihten sonra gelen yedek adaylar eğitime başlatılmayacaktır. Eğitime başlamak amacıyla katılış yapacak olan adayların izlemesi gereken yol/işlemler müteakip maddelerde açıklanmıştır.

Hâlihazırda Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında silahaltında olan adaylardan yukarıda belirtilen tarihlerde eğitime katılamayacak olanların durumu (ulaşımında güçlük çekilen birliklerde görevli olan adaylar) 9-509-4510/4146/4197 veya 0 274 271 60 70 numaralı telefonlar vasıtasıyla koordine edilecektir.

Hv.K.K.lığı Uzman Erbaş Eğitimine Katılışta Yanınızda Getirmeniz Gereken Belgeler:

 1. Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,
 2. 6 adet biyometrik fotoğraf (arkasına isim ve TC numarası yazılmış şekilde),
 3. Evli olanların, özlük işlemlerinde kullanılmak üzere; evlilik cüzdanı fotokopisi, eş ve çocuklarının nüfus cüzdan fotokopileri, eşinize ait 4 adet vesikalık fotoğraf,
 4. Yaş düzeltmesi yaptırdıysanız mahkeme kararı,
 5. Vukuatlı nüfus kayıt örneği (aile bireylerinin bilgilerini içermesi gerekmektedir, e-devlet sisteminden alınmış olabilir)
 6. Adli sicil kaydı, (e-devlet sisteminden alınmış olabilir)
 7. Başvuru yapılan okul diploması ve fotokopisi, (e-devlet sisteminden alınmış olabilir)
 8. Başvuruda belirtilen ehliyet belgesi aslı ve fotokopisi
 9. Terhis Belgesi veya Askerlik Durumu Gösterir Belge (e-devlet sisteminden alınmış olabilir),
 10. Kamu kurum/kuruluşunda görev yapmakta iseniz, ayrılış katılış bildirim belgesi veya noter onaylı sureti; özel sektörde görev yapmakta iseniz ilişik kesme belgesi veya noter onaylı sureti,
 11. İkametgâh ilmühaberi, (e-devlet sisteminden alınmış olabilir)
 12. Noter onaylı Taahhütname (Noter taahhütnamesi tarihinin eğitim başlangıç tarihiyle aynı olması gerektiği için katılış günü Kütahya Garnizonunda bulunan noterlerde 2 nüsha olarak yaptırılacaktır) (Kütahya Garnizonunda bulunan noterler saat 07.30 itibarıyla açık olacaktır)
 13. Varsa Şehit/Gazi Yakını Olduğunu Gösterir Belge

 

NOT 1. Kayıt işlemleri için istenen belgeler, mavi plastik telli dosya içerisinde ve yukarıda belirtilen sıraya göre hazırlanarak getirilecektir (Belgeler delinmeyecek her bir belge şeffaf dosyalara konularak mavi plastik telli dosyaya yerleştirilecektir).

 1. Adayların eğitime gelirken belgelerin tam olması gerekmektedir. Eksik belge ile kayıt işlemi yapılmayacaktır. Hak kaybının önlenmesi açısından bu husus büyük önem taşımaktadır.

Hv.K.K.lığı Uzman Erbaş Eğitimine Katılışta Yanınızda Getirmeniz Gereken Malzemeler:

 1. Cep telefonunuzun fotoğraf, video ve ses kayıt özelliği bulunmamalıdır,
 2. Kişisel malzemeler (Ankesörlü telefon için telefon kartı, kol saati, tıraş malzemeleri, diş

macunu/fırçası, şampuan, sabun, sabun kutusu, tırnak makası, pamuk, kolonya, kupa bardak vb.)

 1. Yeteri kadar para,
 2. Mevsime uygun bol miktarda siyah ve desensiz çorap,
 3. Bol miktarda beyaz renkli atlet/fanila ve iç çamaşırı,
 4. İki adet çamaşır yıkama filesi,
 5. Siyah renkli kurşun, mavi renkli tükenmez/pilot kalem ve silgi,
 6. İğne iplik seti,
 7. Siyah ayakkabı boyası,
 8. Cep feneri,
 9. Bir adet küçük not defteri,
 10. En az iki yüz sayfa, (tercihen kapağı şekilsiz düz mavi renk olan) kareli metot defteri, spor ayakkabı, (Katılış yaptığınızda da dağıtılacak, getirmek tercihinize kalmıştır.)
 11. Yatak kıyafeti (pijama takımı),
 12. Eşofman takımı, (Katılış yaptığınızda da dağıtılacak, getirmek tercihinize kalmıştır.)
 13. Birer adet beyaz yüz ve banyo havlusu,
 14. Mevsime göre giyecek ve ayakkabı getirilmelidir. (Eşyalar ihtiyacı karşılayacak kadar olmalı)

NOT

 1. Yemin törenine kadar birlik dışına çıkamayacak olmanız nedeniyle, işlemlerinizi olumlu veya olumsuz olarak etkilememekle beraber yukarıdaki kişisel malzemeleri yanınızda getirmeniz yararınıza olacaktır.
 2. Akıllı cep telefonu ve dizüstü/tablet bilgisayar vb. kesinlikle getirilmeyecektir !
 1. Kayıt işlemini verilen süre içinde gerçekleştirmeyen adayların kendi isteği ile adaylıktan vazgeçtiği kabul edileceğinden intibak aşamasına davet edilmeyeceklerdir ve adaylıkları sonlandırılacaktır.

Başvuru Adresi                      : Kütahya Er Eğitim Tugay Komutanlığı KÜTAHYA

Telefon No                             : 0 274 271 60 70 / 4510-4146-4197

——————————————————–

Bu ilan aynı zamanda tebligat yerine geçmektedir.

 

İlan ile ilgili açıklamalara ulaşmak İçintıklayınız..
Sınav sonucunuzu öğrenmek İçintıklayınız..

 


İNSTAGRAM HESABIMIZI TAKİP EDİN ► https://goo.gl/MmAhPN

TWİTTER HESABIMIZI TAKİP EDİN ► https://goo.gl/poGH8y

ANDROİD UYGULAMAMIZI İNDİRİN ► https://goo.gl/wpovD8

YOUTUBE KANALIMIZA ABONE OLUN ► https://goo.gl/UoYHGd


Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter

Etiketler: , , , ,
Eklenme Tarihi: 7 Mart 2019

Konu hakkında yorumunuzu yazın