Kara Kuvvetleri Hava Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri Uzman Erbaş Alımı Yapıyor !

103 yorum
22.729
Kara Kuvvetleri Hava Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri Uzman Erbaş Alımı Yapıyor !

Uzun zamandan beri beklenen haber nihayet geldi, bugün itibariyle Milli Savunma Bakanlığı tarafından Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na uzman erbaş temini yapılmaya başlandı. Milyonlarca adayın dört gözle beklediği bu ilana son başvuru tarihi ise 26 Ekim 2018 olarak belirlendi.

2018 yılı uzman çavuş ve uzman onbaşı alımlarında aranan tüm şartları aşağıda sıraladık, en son bölümde paylaşacak olduğumuz başvuru klavuzunu da dikkatle okumanızı öneriyoruz. Zira birçok sorunun cevabı orda yazmasına rağmen sürekli sosyal medya hesaplarımızdan aynı sorular sorulmaktadır. Ayrıca 2018 yılı uzman çavuş ve uzman onbaşı alımlarıyla ilgili tüm sorularınızı yorum bölümünden bizlere iletmeniz durumunda en kısa zamanda cevaplamaya çalışacağımızı bildiririz.

ÖNEMLİ NOT : Değerli arkadaşlar yazıyı sonuna kadar okuduktan sonra lütfen en aşağıda bulunan BAŞVURU KLAVUZU’nu indirin ve ordaki tablolara göz atın ayrıca sormak istediğiniz soruları yorum bölümünden iletin mutlaka cevap verilecektir ! ! !

 

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HANGİ SINIF VE BRANŞLARDA ALIM YAPIYOR ?

Piyade, Tank, Topçu, Muhabere, İstihkam, Hava Savunma, Ulaştırma, İkmal, Bakım, Sıhhiye ve Veteriner alımları yapacaktır ! 

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HANGİ SINIF VE BRANŞLARDA ALIM YAPIYOR ?

Dz.K. Topçu, Dz.K. Serdümen, Dz.K. Piyade (Amfibi), Dz.K. Elektrikçi, Dz.K. Şöför, Dz.K. Mayın Harbi Dalgıcı, Dz.K. İkmal Aşçı, Dz.K. İstihkam, Dz.K. İş Makinası Operatörü,  Dz.K. Kademe (Oto Elektrikçi), Dz.K. Sıhhiye, Dz.K.Fotoğrafçı, Dz.K.Telsizci, Dz.K. Yara Savunmacı alımları yapacaktır !

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HANGİ SINIF VE BRANŞLARDA ALIM YAPIYOR ?

Hv.K.Piyade (Güvenlik Elemanı) , Hv.K.Ulaştırma 1 (Araç Şöförü, Uçak çeker Operatörü), Hv.K.Ulaştırma 2 (Araç Bakımcısı), Hv.K.Ulaştırma 3 (Araç Elektrik Donanımcısı), Hv.K.Ulaştırma 4 (Araç Boyacısı), Hv.K.Ulaştırma 5 (Kaportacı), Hv.K.İstihkam-1 (İnşaat Makineleri Operatörü), Hv.K.İstihkam-2 (Elektrik Güç Kaynakları Bakımcısı), Hv.K.İstihkam-3 (İstihkamcı), Hv.K.İstihkam-4 (Marangoz), Hv.K.İstihkam-5 (Kaynakçı), Hv.K.İstihkam-6 (inşaat Makineleri Bakımcısı) Alımları yapacaktır !

 

UZMAN ERBAŞ OLMA SÜRECİ NASIL İŞLİYOR ?

 • Başvuru, fiziki kontrol (boy ve kilo oranlarının TABLO-4’e göre kontrolü), kayıt-kabul, fiziki yeterlilik testi, mülakat, uygulamalı sınav (Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarınca uzman erbaş sınıflarından belirlenen branşlar için) hastane sevk ve güvenlik soruşturması aşamalarından oluşur.
 • Seçim aşamalarında başarılı olan adayların sınıflandırılmaları ve Kuvvet Komutanlıklarının belirlenmesini müteakip adaylar Kuvvet Komutanlıklarınca belirlenecek kayıt merkezlerinde kayıtlarını yaptıracak, kayıt yaptıran adayların başka Kuvvet Komutanlığına geçişi mümkün olmayacaktır.
 • Kayıtlarını yaptıran adayların dosyaları ilgili Kuvvet Komutanlığına gönderilerek eğitime planlanma/atama çalışmaları başlatılır.
 • Eğitim/atama tebligatları eğitim başlangıç tarihinden evvel adayın yazışma adresine gönderilir. Uzman erbaş adayı atama tebligatında belirtilen tarihte atamasının yapıldığı sınıf okulu, eğitim merkezi ve/veya birliğine katılmak zorundadır.
 • Yedi gün içerisinde sınıf okulu, eğitim merkezi ve/veya birliğine katılmayan adaylar temel kursa alınmaz ve başka bir döneme
 • Uzman erbaşlar için göreve başlama tarihi taahhüt senedinin imzalanarak verildiği tarihtir. İlk taahhüt senedi; iki yıldan az, beş yıldan fazla olamaz.

PEKİ UZMAN ÇAVUŞ VE UZMAN ONBAŞI ALIMLARINA KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR ?

ÖNEMLİ NOT : SAYFANIN EN ALTINDA BAŞVURU KLAVUZUNUN PDF DOSYASININ LİNKİNİ VERECEĞİM TABLOLARA ORDAN BAKABİLİRSİNİZ !

Kimler Başvurabilir, Başvuru Koşulları Nelerdir?

Uzman erbaşlığa aşağıdaki başvuru koşullarını sağlayan adaylar, Tablo-1, 2 ve 3’te belirtilen sınıf ve branşlarda başvurabilir.

Başvuru Koşulları:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,
 • En az lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak),
 • Askerlik hizmetini erbaş veya er olarak yapmış veya başvurduğu esnada yapıyor olmak ve Birlik Komutanlıklarınca düzenlenecek olan nitelik belgesinde “Uzman Erbaş Olur” kararı bulunmak,
 • Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin ilk günü itibarıyla terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak (25 Eylül 2013 tarihi ve sonrasında terhis olanlar),
 • Müracaat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle (01 Ocak 2018) yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş (28 yaşından gün almamış) olmak (01 Ocak 1991 tarihi ve sonrasında doğanlar),
 • Askerî öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak,
 • Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay (yedek subay dâhil), astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,
 • Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,
 • Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış
 • Ayrıca;
  • Verilen ceza ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilse veya affa uğrasa dahi; Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, firar, amir veya üste fiili taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçlarından dolayı yahut 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148’inci maddesinde yazılı suçlardan mahkûm olmamak,
  • Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan adlî veya askerî mahkemeler tarafından otuz günden daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahkûm olmamak,
  • Taksirli suçlar nedeniyle altı ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm olmamak,
 • Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş, askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasa dışı siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak,
 • Askerlik hizmetini yapmakta iken “Askerliğe Elverişli Değildir” olarak terhis edilmemiş olmak,
 • Boy ve kilo oranları tablosunda (Tablo-4) belirtilen değerler içerisinde bulunmak,
 • Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Nitelik Belgesinde (Tablo-7) 80 ve üzeri not almış olmak,
 • Arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması uygun olmak, (Güvenlik soruşturması için adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adres bilgileri kullanılacaktır. Bu nedenle; adayların halen ikamet ettiği güncel adres bilgileri, il/ilçe nüfus müdürlüklerince kullanılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olması )
 • Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak ve herhangi bir kamu kurumuna karşı hizmet yükümlülüğü ve tazminat borcu olmamak,
 • Yabancı uyruklu kişilerle evlenenlerden; bu evlilikleri, 12 Mart 1997 gün ve 22931 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelikte belirtilen esaslar dâhilinde uygun görülmeyenler ile müracaat ile atama yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde çeşitli nedenlerle Türk vatandaşlığını kaybedenlerin veya Türk vatandaşlığından çıkartılanların müracaatları kabul edilmez/iptal
 • Sözleşmeli erbaş ve er olarak görev yapmış/yapan ve başvuruda bulunmak isteyen adaylar Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönetmeliği Md.28 (1) (Değişik:13.11.2014-29174/6) doğrultusunda aşağıda belirtilen kriterleri sağlamaları koşuluyla müracaatta
  • Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu hükümlerine göre sözleşmeli erbaş olarak görev yapmış olanlardan, kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilenler ile kendi isteği ile sözleşmesini yenilemeyenler veya ayrılanlar ilgili mevzuattaki şartları sağlamak ve 01 Ocak 2018 tarihi itibarıyla 27 yaşında olmak (28 yaşından gün almamış olmak) şartıyla, uzman erbaşlığa başvurabilirler.
  • Halen sözleşmeli erbaş ve er olarak görev yapan adaylar internetten başvurmayacak, görev yaptığı Kuvvet Komutanlığı vasıtasıyla başvuruları alınarak şartları uygun olanların isim listeleri sınavları yapılmak üzere MSB Per.Tem.D.Bşk.lığına gönderilecektir.

Sözleşmeli erbaş ve erlerde KPSS şartı aranmayacak, kendilerine duyurulacak sınav merkezinde ve yazılı sınav bölümünde açıklandığı şekilde sınava tabi tutulacaklar, sınav aşamalarında başarılı olan adaylar kendi Kuvvet Komutanlığında görev yapacaklardır.)

 • Sözleşmeli erbaş er olarak görev yapanlar; en az üç yıl görev yapmış olanlar, müteakip sözleşme süresi içerisinde başvuru yapabilir. Bu durumda olanların, başvurularının kabul edilmesi halinde uzman erbaşlığa geçenlerin sözleşmeleri kendiliğinden son bulur. Başvuruda bulunan halen görevde bulunan sözleşmeli erbaş ve erlere nitelik belgeleri, hizmet süresi, eğitim durumu, takdir ve ceza durumları dikkate alınarak öncelik verilir. Sözleşmeli çavuşlar, mezuniyet kriterlerini sağlamak ve 01 Ocak 2018 tarihi itibarıyla 29 yaşında olmak (30 yaşından gün almamış olmak) şartıyla uzman erbaşlığa uzman çavuş rütbesiyle başlarlar. (Sözleşmeli er olarak 3 yılık hizmetini tamamlayamayan ve ilk sözleşme süresi içerisinde bulunan sözleşmeli erler başvuruda )

(ç) Bu kapsamda başvuruda bulunan sözleşmeli erbaş ve erler başarılı oldukları takdirde sadece istihdam edildikleri Kuvvet Komutanlıklarında uzman erbaş olarak geçiş yapabilirler.

UYARI: Başvuruda bulunan adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, sınavın veya temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun (atamaları yapılmış olsa dahi) işlemleri iptal edilecektir.

BAŞVURU NASIL, NE ZAMAN VE NEREYE YAPILACAK ?

 • Adaylar başvurularını https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden çevrimiçi (online) olarak yapacaktır. Halen silahaltında olan adaylar çevrimiçi başvurularını yaptıktan sonra, kıt’a özlük dosyalarının muhafaza edildiği ilk amirine (nitelik belgelerinin hazırlanması için) müracaat edeceklerdir. (Seçim aşamaları tarihleri bilahare internet adresinden kayıtlı telefon numaralarına SMS ile bildirilecek olup adayların adreslerine çağrı mektubu ve elektronik posta gönderilmeyecek, gazete ilanı )
 • Adaylar eğitim ve mesleklerine göre Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarının her birinden en çok üçer tercih yapacaktır. Tercihlerindeki kontenjana girememeleri ve istekli olmaları halinde ve idarenin ihtiyaçları doğrultusunda diğer seçeneklere de girme hakkına sahip
 • Adayların çevrimiçi (online) başvuru formunu doldurmalarını müteakip adayların başvuruları T.C.Kimlik numaraları ile başvuru merkezinde kayıt altına alınacaktır.

 

 • Başvurusu kabul edilen adaylara, faaliyet takviminde belirtilen tarihte internet üzerinden seçim aşamalarına katılmaları için çağrı yapılacaktır. Adayın internet üzerinden başvuru durumunu takip ederek yapacağı işlemleri öğrenmesi kendi sorumluluğundadır. Bu sebeple https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinin takip edilmesi mağduriyetleri
 • Adaylara gerekli görüldüğü takdirde telefon veya kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılabileceğinden, adayların kendilerinin ya da kendilerine ulaşabilecek yakınlarının cep telefonlarını başvuru esnasında doğru ve eksiksiz beyan etmeleri faydalarına olacaktır.
 • Halen askerlik görevini yapmakta iken başvuran adayların seçim aşamasına çağrılması durumunda;
  • Aday Birlik Komutanlıkları ve Kurum Amirliklerince düzenlenen örneği uzman erbaş yönetmeliğine uygun olarak doldurulmuş nitelik belgesini, başvuru dilekçesini, haklarında adli veya askeri mahkemelerde (disiplin kurulu dahil) işlemi olanlara ait ilgili belgeleri, varsa RDM sürecine ait tespitler ile arşiv araştırması sonucu da seçim aşamalarına gelirken kapalı ve mühürlü zarf içerisinde getirilecektir. Bu zarf hiçbir şekilde adaylar tarafından açılmayacak olup, kapalı ve mühürlü bir şekilde Per.Tem.D.Bşk.lığına teslim
  • Adayların nüfus cüzdanı ve askeri kimlik belgeleri ile sınava katılmaları gerekmektedir.
  • Sınavlar ve sağlık raporu işlemleri süresince MY52-13 TSK Er ve Erbaş Yönergesi’ne göre diğer izinler kapsamında (sınav belgelerini ibraz etmeleri halinde kanuni izinlerine mahsuben) izin verilecektir.

(ç) Sınav tarihleri dağıtım iznine denk gelen adaylar için nitelik belgesi acemi eğitimi gördükleri Eğitim Birlik Komutanlığı tarafından doldurulacaktır.

 • Birlik Komutanlıkları ve kurum amirlikleri, bir dosyaya adayların müracaat dilekçesini, başvuru belgesini ve kapalı, mühürlü zarf içerisine konulmuş nitelik belgesi ile varsa mahkeme evraklarını koyarak adaylara teslim edecek, adaylar seçim aşaması sınavlarına gelirken bu dosyayı yanlarında

NOT : Nitelik Belgesi 80 puanın altında not verilmiş olan adaylara notu tebliğ edilerek tebliğ belgesi şahsi dosyasına konulacaktır. Bu adaylar sınavlara gönderilmeyecektir. Ayrıca adaya ait başvuruyla ilgili herhangi bir belge, resmî evrak kanalı ile gönderilmeyecektir.

 1. Başvurunuz Hangi Durumlarda Geçersiz Sayılır?
  • İnternet üzerinden yapılacak başvurulara istinaden adaylar sınavlara planlanacak, adayların asıl başvuru işlemleri ise seçim aşaması işlemleri için MSB Per.Tem.D.Bşk.lığına (Cebeci/ANKARA) veya daha sonradan duyurulacak sınav merkezine geldiklerinde başvuru evrakları kontrol edilerek yapılacak,
  • Başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

ç. Başvuru Sonuçları Ne Zaman ve Nerede Yayımlanacaktır?

 • Başvurusu kabul edilen adayların seçim aşaması sınavlarına katılacakları tarih, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktadır. Ayrıca adayların belirttiği elektronik posta ve cep telefonuna kısa mesaj ile bilgilendirme yapılacaktır. (Aday bilgilerinde değişiklik olması durumunda bir dilekçeyle MSB Per.Tem.D.Bşk.lığına faks ile müracaat etmeleri gerekmektedir).

Seçim aşaması sınavlarına ise adaylar yeterli süre öncesinden çağrılacak, adaylara ayrıca posta ile tebligat yapılmayacaktır. Bu nedenle, genel ağdan seçim aşamalarına katılma tarihinizi ve neler yapmanız gerektiğini öğrenme zorunluluğunuz bulunmaktadır.

SEÇİM AŞAMALARI NELERDİR ?

 1. Sınav Aşamaları Nelerdir ve Kimler Çağrılacaktır?

 

Başvurusu kabul edilen adaylar, MSB Per.Tem.D.Bşk.lığında (Cebeci/Ankara) aşağıda belirtilen sınav aşamalarına katılacaklardır.

 • Başvuru evraklarının incelenmesi/kayıt kabul faaliyetleri,
 • Fiziki değerlendirme (boy ve kilo oranlarının Tablo-4’e göre kontrolü),
 • Fiziki yeterlilik testi (Tablo-5), 
 • Mülakat,
 • Deniz ve Hava K.K.lığında belirlenen sınıflarda uygulama sınavları,
 • Sağlık raporu ve güvenlik soruşturması işlemleri.

SINAVLAR NE ZAMAN VE NEREDE YAPILACAK ?

 • Başvurusu kabul edilen adayların sınavları internette yayımlanacak tarihte, MSB Per.Tem.D.Bşk.lığında (Cebeci/ANKARA) veya duyurulacak sınav merkezinde icra edilecektir.

Kara Kuvvetleri Hava Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri Uzman Erbaş Alımı Yapıyor ! 1 – sınavlar nerede yapılacak

 • Otobüsle Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesine (AŞTİ) gelen adaylar, otogardan ANKARAY’a binerek son durak olan Dikimevi’ne, oradan yaya olarak MSB Per.Tem.D.Bşk.lığına gelebilirler. Burada adaylar, yetkili personel tarafından karşılanacaktır. Krokide, Dikimevi Metro İstasyonundan nasıl gelineceği belirtilmiştir.
 1. Sınavlara Gelirken Yanınızda Neler Getireceksiniz?
  • Adaylar seçim aşaması sınavlarına gelirken bir adet yarım kapaklı pembe karton dosyanın içine takılı olarak aşağıdaki belgeleri, sırasına göre dizmek suretiyle ve dosyanın ön yüzüne tükenmez kalem ile T.C kimlik numarası, adı ve soyadı yazılmış olarak getireceklerdir. Örneği Tablo-9’dadır.

 

 • Sınav Çağrı Belgesi: Genel ağdan (İnternet) adayın başvurusunun kabul edildiğine dair bilgisayar çıktısı,
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi: Adayın kendisine ait nüfus cüzdanının aslı (askerlik hizmetine devam eden adaylar dâhil) ve iki adet fotokopisi (kayıt kabul ve hastane sevk için),
 • Diploma aslı ve bir adet fotokopisi (Diploma bulunmuyor ise geçici mezuniyet belgesinin aslı veya bir adet fotokopisi; diploma ve geçici mezuniyet belgesi de bulunmuyor ise okul tarafından onaylı öğrenim durum belgesi ve bir adet fotokopisi, e-devletten alınmış olan öğrenim durum belgesi),
 • KPSS sınavına ilk defa Ekim 2018’de girecek olan adayların 2018 KPSS sonuç belgesi çıktısı,
 • Varsa ehliyet, askerî ehliyet, spor kursu, ustalık ve kalfalık belgesi, bonservis, başarı belgesi ve benzeri belgelerin asılları ve birer fotokopileri, (Halen silah altında olan erbaş/erlerin kimlik ve ehliyetlerinin asılları birliklerince adaylara )
 • Askerlik hizmeti sona eren adaylar için birliklerinden aldıkları terhis belgesinin aslı ve fotokopisi veya askerlik şubesinden alacakları terhis belgesinin onaylı sureti,
 • Askerlik hizmetini çavuş olarak yapanlar için varsa çavuş diploma sureti,
 • Nitelik Belgesi: Askerlik hizmeti devam eden adaylar; ilgili Birlik Komutanı veya Kurum Amiri tarafından onaylanmış ve mühürlenmiş kapalı zarf içinde getireceklerdir. Birlikler tarafından nitelik belgeleri geçer not almayan, uygun görülmeyen adaylar sınava kesinlikle gönderilmeyecektir. (Örneği Tablo-7tedir)
 • Şehit/gazi kendisi, eşi veya çocuğu olduğunu belirten aday; Anne/baba veya eşi TSK’ya mensup ise bağlı olduğu Kuvvet Komutanlıklarının Personel Başkanlığından, diğer kamu kurumlarına mensup ise, Sosyal Güvenlik Kurumundan alacakları belgenin aslı ve bir adet fotokopisi,
 • Fiziki Yeterlilik Testinde (mekik, şınav ve koşu) ortaya çıkabilecek her türlü sağlık problemimde sorumluluk tarafıma aittir.” yazısını içeren imzalı Muvafakatname. (Örneği EK- B’dedir)
 • Fiziki Yeterlilik Testine katılabilmek için adayların tek hekimden (aile hekimi, kurum hekimi vb.) adayın spor (şınav, mekik ve koşu) yapmasında sakınca bulunmamaktadır” onaylı hekim raporunu beraberinde getirecektir. (Örneği EK-C’dedir)

AÇIKLAMA: Nüfus bilgilerinde değişiklik yapılmış olanlar, Nüfus Müdürlüklerinden Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (ıslak imzalı) belgelerini beraberinde getireceklerdir.

 • Adli sicil veya adli sicil arşiv kaydı olanlar, ilgili mahkeme kararı ile kesinleşme şerhinin aslı ve fotokopisini beraberinde
 • Adayın kendisine ait son üç ay içerisinde çekilmiş 8 adet vesikalık fotoğraf,
 • Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu: Güvenlik soruşturmasına esas olan  form,  güvenlik   soruşturması  ve  arşiv  araştırması  formu  doldurma  talimatına  uygun,      3 (üç) adet bilgisayar ortamında önlü-arkalı doldurulmuş olarak getirilecek, hazırlanan dosyaya takılmayacaktır. (Örneği Tablo-8te)

ç. Sınav Aşamaları Nasıl Uygulanacaktır?

 • Başvuru Evraklarının Kontrolü:

Başvuru esnasında aday beyanına dayalı olarak alınan bilgiler ilgili kanun, yönetmelik ve yönerge esaslarına uygun olarak kontrol edilecektir.

Fiziki Değerlendirme:

Adayların boy ve kilo oranlarının Tablo-4’e göre kontrolü yapılacaktır.

Yazılı Sınav Uygulama Esasları:

ÖSYM tarafından yapılan KPSSP94 (Lise), KPSSP93 (Ön Lisans/Yüksekokul) ve KPSSP3 (Lisans) puan türü sınav sonuçlarına göre halen geçerli notları bulunan adaylar en son mezuniyet olunan okul türüne göre müracaat edebilecektir. KPSS sonuç belgesi çıktısını sınav aşamasında getireceklerdir. KPSS sınav sonuç notu (geçerli puanı) bulunmayan adaylar başvuru yapamayacaktır, (Halen Sözleşmeli Erbaş ve Er olarak görev yapan adaylarda KPSS şartı aranmayacak, yazılı sınava tabi tutulacak, müracaatlarını görev yaptığı Kuvvet Komutanlığına yapacaklardır.

Sözleşmeli erbaş ve er olarak görev yapanların yazılı sınav uygulama Esasları:

Sözleşmeli erbaş ve er olarak görev yapan adaylarda KPSS şartı aranmayacak yazılı sınav olacaklardır. Yazılı sınav ile ilgili hususlar Milli Savunma Bakanlığınca düzenlenecektir.

Fiziki Yeterlilik Testi Uygulama Esasları (FYT):

 • FYT, uzman erbaş adaylarının çabukluk, çeviklik ve kuvvet özelliklerini belirleyen testler olup şınav, mekik ve hedef koşusu branşlarında yapılır. Branşlara göre derece, puan ve barajlar ile ilgili detaylı çizelge Tablo-5’te bulunan FYT kriterleri tablosunda yer almaktadır.
 • Adaylar, her bir branştan en az 1’er puan almaları takdirde bir sonraki aşamaya katılmaya hak kazanacak, bir veya daha fazla branştan puan alamadıkları takdirde başarısız sayılacaktır.
 • K.K.lığının Mayın Harbi Dalgıcı sınıflarındaki adaylar Tablo-6’da ki esaslara göre değerlendirilecektir.

(ç) Elenen adayların, başarısız oldukları branş/branşlardan bir defa not yükseltme sınavına girme hakları bulunmaktadır.

 • Adayların FYT notu, her bir branştan aldıkları puanların toplamının branş sayısına bölünmesiyle elde
 • Adayların FYT için yanlarında spor malzemesi (spor ayakkabısı, eşofman takımı, şort, spor çorabı, yüzme testine katılacak adayların için mayo, terlik, havlu vs.) getirmesi gerekmektedir.
 • FYT sonuçları adaylara sözlü olarak bildirilecek, itiraz etmek isteyenler, taleplerini aynı gün içerisinde, seçim aşamasının icra edildiği bölgeyi terk etmeden iletecektir. İtiraz talepleri aynı gün içerisinde incelenerek karar verilecek, itiraz talepleri uygun görüldüğü takdirde aday ilgili istasyona gönderilecek, itiraz sonucu adaylara sözlü olarak bildirilecektir. Komisyonun değerlendirmesi nihai karar hükmünde olup, adayın ikinci bir itiraz hakkı bulunmamaktadır.
 • Fiziki Yeterlilik Testine katılabilmek için adayların tek hekimden (aile hekimi, kurum hekimi vb.) “adayın spor (şınav, mekik ve koşu) yapmasında sakınca olmadığına dair rapor” alarak, ilgili rapor ile sınava katılacaktır. (Örneği EK-C’dedir). Ayrıca FYT’ye katılacak adaylardan, “FYT’ de belirtilen tüm spor ve fiziksel faaliyetleri yapmama engel herhangi bir sağlık problemim ve Kurul Üyelerine bildireceğim hastalığım ve rahatsızlığım bulunmamaktadır ve bu FYT sırasında ortaya çıkabilecek her türlü sağlık problemimde sorumluluk tarafıma aittir” ibaresi bulunan “Muvafakat Yazısı” (Örneği EK-B’dedir) alınacaktır. Ayrıca testlerin yapılacağı günde sağlık durumu itibariyle testlere katılamayacak durumda olan ve tek hekimden alınmış sağlık raporunu getirmeyen aday sınavlara kabul

Mülakat :

 • Bu aşamada, görüşme yoluyla adayın konuşma yeteneği, ses tonu, heyecan durumu, çok yönlü düşünme, davranışlardaki denge, kendine güven gibi unsurlar gözlenerek elde edilen bilgiler değerlendirilmektedir.
 • Kayıt-Kabul, FYT aşamalarından sonra aynı gün içerisinde mülakat uygulanacaktır. Mülakatta asgari geçer not 100 puan üzerinden 70 puandır. Bu puan altında not alan adaylar elenmiş sayılacaktır.
 • Mülakat sonucunda adayların başarılı olup olmadıkları, mülakatın bitiminde/aynı gün kendilerine sözlü olarak tebliğ edilecek, mülakat aşamasına itiraz hakkı bulunmamaktadır.
 • Uygulamalı Sınav :

Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarının kılavuzda belirlenen uzman erbaş sınıflarında adaylar uygulama sınavlarına tabi tutulacaklardır.(sözleşmeli erbaş ve erler dahil)

 1. Sağlık İşlemleri Nasıl Yapılacaktır?

 • MSB Per.Tem.D.Bşk.lığında (Cebeci/ANKARA) yapılan uzman erbaş temin faaliyeti kapsamında icra edilen seçim aşamalarında başarılı olmanız halinde işlemlerinizin sürdürülebilmesi için Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş olan TSK, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı sağlık kurulu raporu vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşlarından;
  • “Uzman Erbaş Olur, Komando Olur/Paraşütle Atlar” sağlık raporu,
  • Deniz Kuvvetleri Komutanlığında Deniz Piyade, Dalgıç ve Kurbağa Adam olarak görev yapmaya istekli ve gerekli şartları sağlayan adaylar ise “Uzman Erbaş Olur, Dalgıç/Kurbağa Adam Olur” kararlı sağlık raporu almanız
  • Hatalı karar verilen adaylar sağlık raporlarını ilgili hastanelere müracaat ederek düzelttirmekten sorumludurlar. Sağlık işlemleriniz için sağlık kuruluşları tarafından herhangi bir ücret veya katkı payı alınmayacaktır.
 • Tercih ettiğiniz Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş olan TSK, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı sağlık kurulu raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşlarına adınıza düzenlenmiş olan hastane sevk belgesi (EK-A) ve nüfus cüzdan fotokopiniz ile birlikte, Ankara ili içi sevklerde en geç üç iş günü, Ankara dışındaki illere sevklerde en geç beş iş gününde başvurmanız gerekmektedir. Hafta sonu tatili ve resmî tatil günleri (sevk süresinden sayılmaz) iş günü olarak kabul
 • Sevk belgelerinin geçerlilik süresi içerisinde hastaneye başvurmayan ve sevk belgesini herhangi bir aşamada kaybeden, yırtan, kullanılamaz hale getiren adaylara yeni sevk belgesi verilmeyecektir. Herhangi bir kanuni mazeretini polisten, jandarmadan veya muhtardan alacakları tutanakla belgelendirenlere bir defaya mahsus olmak üzere Per.Tem.D.Bşk.lığı tarafından hastane sevk belgesi verilebilecektir. Aday aldığı tutanak ile Per.Tem.D.Bşk.lığına tekrar şahsen başvurarak sevk kağıdını
 • Sağlık raporları işlemleri yapılan hastane tarafından sağlık raporlarının bir nüshası posta yoluyla Per.Tem.D.Bşk.lığına Cebeci/ANKARA adresine gönderilecektir. Herhangi bir hak kaybı yaşamamanız için, hastane sevk belgesi aldığınız tarihten itibaren en kısa sürede sağlık raporu işlemlerinizin sonuçlandırarak, hastane tarafından Per.Tem.D.Bşk.lığına Cebeci/ANKARA adresine gönderilmiş olmasını sağlayınız. Zamanında gönderilmeyen ve postadaki gecikmelerden MSB Per.Tem.D.Bşk.lığı sorumlu olmayacaktır.

 

 • Sağlık kurulu raporuna itiraz ve hakem muayenesine giderken; sağlık kurulu raporu olumsuz olan adayların raporun kendilerine tebliğinden itibaren 3 (üç) iş günü içerisinde dilekçe ve sevk kağıdının fotokopisi ile 10/09/1982 tarihli ve 08/5319 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği’ ne göre o yerin en büyük mülki amirliğine (İl Sağlık Müdürlüğü) yapılır.
 • Sağlık durumunuz ve sağlık raporunuzla ilgili herhangi bir tereddüt oluştuğunda, yerleştirilmiş olsanız dahi idare tarafından gerekli görülmesi halinde tekrar sağlık kurulu raporu almaya gönderilebilirsiniz. Olumsuzluk olması durumunda adaylığınız iptal
 • Tarafınıza sağlık işlemleri ile ilgili yazılı tebligat yapılmayacaktır. Sağlıkla ilgili adaylık işlemleri takibinizi https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresindeki aday durumu bilgilendirme programından takip
  1. Değerlendirme/Sınıflandırma Nasıl Yapılacaktır?
   • Sınavların değerlendirilmesi 100 tam puan üzerinden yapılacaktır. Sınav sonuç puanı; KPSS Notu/Yazılı Sınav Notu, Fiziki Yeterlilik Testi, Mülakat ve Uygulamalı Sınav (katılanlar) notlarına göre belirlenecek,
   • Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan adaylar, puanı en yüksekten başlanmak suretiyle tercihleri ve Kuvvetlerin (Kara, Deniz, Hava) ihtiyaçları dikkate alınarak kontenjanlar doğrultusunda sıralanacak,
   • Puanların eşitliği durumunda sırası ile KPSS/yazılı sınav, FYT ve Mülakat notlarına bakılacak, bu notlardan yüksek olana öncelik verilecektir. (Uygulamalı sınavlarda öncelik uygulama sınav notuna, Kara, Deniz ve Hava Piyade sınıflarında FYT notuna, Deniz Mayın Harbi Dalgıcında ise yüzme testi ve FYT notlarına öncelik )
   • Giriş koşullarını taşıyan şehit, malul gazi ile muharip gazi eş ve çocukları, başvuru kılavuzunda belirtilen kriterleri taşımaları şartıyla şehit, malul gazi ile muharip gazi eş ve çocukları kontenjanı dâhilinde MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığınca diğer seçim aşamalarında değerlendirilirler. Bu adaylar arasında yapılan başarı sıralamasına göre toplam kontenjanın yüzde beşine kadarı temin edilecek,
   • Sınavlarda başarılı olan adaylara duyuru işlemleri internet üzerinden yapılacak, ayrıca bir çağrı mektubu, elektronik posta gönderilmeyecek veya gazete ilanı
  2. Güvenlik Soruşturması Nasıl Yapılacaktır?

Seçim aşamalarında başarılı olan adayların idareye teslim ettikleri “Güvenlik Soruşturma ve Arşiv Araştırması Formu” ile güvenlik soruşturması işlemi Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği’ ne göre yapılacaktır.

 1. Sonuçların Duyurulması ve Aday Bilgilendirme Nasıl Yapılacaktır?

  • Yapılan sınavlar sonucunda başarılı olan asil/yedek aday listesi ve konu ile ilgili tüm açıklamalar, internet adresinde yayımlanacaktır.
  • Sınavlarda başarılı olan adaylar; sınav sonuçları hakkındaki bilgileri https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde yer alan aday takip programından öğrenebileceklerdir.
  • Adaylara posta veya diğer iletişim araçlarıyla ayrıca sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Resmi internet sayfasından yapılan sonuç sorgulamaları ve ilanlar tebliğ niteliğindedir. Adaylar yayınlanan sonuç ve ilanları kendileri takip etmekle yükümlüdürler.

 

 • Eğitim Birliklerine katılış tarihleri ile katılış esnasında getirecekleri belgeler, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları tarafından duyurulacaktır. Adayların başvurularında beyan ettikleri telefon veya elektronik posta adreslerine yapılan duyurular ile Bakanlık internet sitesinden yapılan duyurular adaylara tebligat yerine geçer. Bundan dolayı oluşan durumlardan Bakanlık sorumlu tutulamaz.
 • 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu hükümleri gereğince adayların https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanan bilgiler hakkındaki bilgi edinme başvurularına işlem yapılmayacaktır.

 

Bir sonraki yazımızda, 2018 yılı sözleşmeli er alımları ilanını yayınladık, özellikle ortaokul ve ilkokul mezunu arkadaşların buraya tıklayarak o konuyu incelemelerini öneriyoruz.

BAŞVURU KLAVUZUNU İNDİRMEK VE OKUMAK İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ !

BAŞVURU YAPMAK İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ !

İLANLARDAN ANINDA HABERDAR OLABİLMEK İÇİN ANDROİD UYGULAMAMIZI İNDİRİN !

İNSTAGRAM HESABIMIZI TAKİP ETMEK İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ !

YOUTUBE KANALIMIZA ABONE OLMAK İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ !

 

BAŞVURU HAKKINDAKİ VİDEOMUZU İZLEYELİM VE PAYLAŞALIM LÜTFEN, KLAVUZ HAKKINDA BİLGİLENDİRMELER MEVCUT ! VİDEO AŞAĞIDA !

 

 


Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , ,
Eklenme Tarihi: 25 Eylül 2018

Konu hakkında yorumunuzu yazın

Kara Kuvvetleri Hava Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri Uzman Erbaş Alımı Yapıyor ! (103 Yorum)

 1. selamun aleykum. şey sorucaktim ben 22 yaşındayim liseyi aciktan bitirdim ama 3 dersim kaldi sonra diplomayi alicam nasipse ben uzman onbasi yada uzman erbasliga basvuru yapsam sorun olurmu. askerlikte yapmadim tecilliyim? cevaplarsaniz memnun olurum. Allah razi olsun Allaha emanet olun

 2. Ya neden ilkokul mezunlarina bu hak verilmiyo neden bu gençlerin önünü açmıyolar hani bu genclere sahip cıkılcaktı hani nerdeler

 3. Arkadaşlar kasım ilk hafta askerim 26 ekim başvurunun son tarihi askerlikte acemi birliğinde tekrar başvuru açılıyor mu yapılabiliyor mu bi aydınlatın beni şu anda başvuru yapmamın bi önemi yok galiba????

 4. Jandarma ne zaman alım ilani yayinlar acaba? Ben ona basvurmayi bekliyodum.. Jandarmayi bekliyene kadar kara kuvvetlerine basvursam cagrilip gitmesem sorun olur mu

  • Yakında bir ilan yayınlanır diye tahmin ediyorum fakat ne zaman açılır tahmin etmem mümkün değil, çağrılıp gitmezsen bir başkasının hakkına girmiş olabilme ihtimalini de göz önünde bulundurarak Kara Kuvvetlerine ona göre başvur lütfen.

 5. ben askerligimi bitirdim lise mezunuyum kpss sınavına girmedim başvura bilirmiyim?

 6. Şu an ki Sahil Güvenlik Alımlarında Kpss şartı yok sanırım . 17 eylül son başvuru

  • İletişim bilgilerini eklediysen sana ulaşırlar, CEP telefon numaran doğruysa tabi, yoksa ulaşamazlar . . .

 7. Merhaba ben uzman Erbaş olarak bulundum sözleşme imzalanmasından sonra 5 aylık intibak döneminde tek taraflı istifa ettim tekrar başvurabilirmiyim

  • Hayır şuan uzman onbaşı alımı yok, kesin olmamakla beraber Jandarma GEnel Komutanlığı bu şekilde alım yapabilir.

 8. Kardesim ben orta okul mezunuyum uzman onbasiya basvuru yapmistim suan ki bu basvurularda bundan onceki basvuru yapan lar suandada yapabiliyomu bi bilginiz varmi sizin benim burda birlik komutanlariyla diolaga gectim onlar yapabilirsin dedi ama bi turlu basvuru sayfasini yukleyemiyorum internet acmiyor bi bilgi verebilirmisin sana zahmet

 9. Selamin aleykum ben kasabim kasap olarak görev yapabilme imkanim varmidir ve nasıl yapabilirim

 10. Admin çok saol sayende ilk haber alanlar biz olduk verdiginiz hizmet icin minnettarım kendi adima

 11. Admin ben askerde başvuru yaptım mülakat sağlık onları geçtim şimdi buradan da başvuru yapsam sıkıntı olurmu

  • Kazandıysan bir daha başvuru yapma bence, ama Kara Kuvvetleri’ni kazandıysan ve Hava Kuvvetleri’ni istiyorsan başvuru yapabilirsin, bir problem olacağını zannetmiyorum fakat PERTEM’i arayıp net bir cevap almanı öneririm.

 12. Benim eşim askerde piyade lise mezunu ama KPSSye girmedi oda başvurabilir mi başvurursa hangileri olur lütfen yardımcı olun

  • KPSS şartı getirildi fakat silah altındakileri kapsıyor mu bunun cevabını PERTEM veya bulunduğu birlik komutanlarına sorması gerekiyor, net bilgi veremiyorum maalesef.

 13. Orta okul mezunu alma açılmayacakmi yada ne zaman acilacak cogumuz zaten orta okul alimlari icin bekliyoruz bu konu icin bilgi verebilirseniz sevinirim

  • Şuan alım yok fakat ortaokul mezunu alımı yapılır mı bunu söylemek güç, ilerleyen zamanlarda yeterli başvuru sayısına erişilmez ise alım yapılabilir.

 14. Ben başvuru yaptım ama tercih yapamazsın yaziyo en son ekranda ama onaylandı yani bana yardımcı olabilirmisin iz kkk uzman erbaş orta okul mezunuyum

 15. 2016 da kpss ye girdim bn Sadce en sonki sınava girmedim 2016 da girdiğimin sonuç çıktısını alsam görürsem sknti olurmu yani kpss puanı mecmurimi

 16. Kpss puanımız yok sınavada girmedik şimdi giremeyecekmiyiz hocam daha önce istenmiyordu yanlış hatıtlamıyorsam

 17. e devletten tüm bilgileri doldurdum ve bütün kriterlere uygunum fakat tercih ekraninda tercihlerin yaninda tercih yapamazsiniz yaziyo kırmızı renkte

 18. Şuan Askerdeyim Terhisime 24 Gün Kaldı , Lise mezunuyum hava kuvetlerinin hangi branşına Başvurabilirim.

 19. Ben üniversitede mezunuyum askerliği yapmadım kpss ye girdim uzman erbasliga başvuru yapabilirmiyim

  • Askerliğini yapmış veya yapıyor olmanız gerekiyor, başvursanız dahi başvurunuz iptal edilir, evrak kontrolü sırasında.

 20. Uzman çavuş Alımı demi bu ben kpss başvuru yaptım ama askerlik yapmadım başvura bilirmiyim jandarma mada kpss askerlik şartı istermi

 21. 2017/1 uzman erbaş sınavını mülakatı kazandım raporu gönderdim güvenlik soruşturmam okumlu gecti ama atamam olmadı sebebi nedir acaba

 22. Lise mezunuyum am askerliğimi yapmadım başvurabiliyormuyum olmuyorsa askeri dalda neye başvurabilirim çogunda askerlik yapılmış veya askerde olman lazım diyor askerliğe gitmeden neye baş vurabilirim meslek okulundan mezunum kaynak bölümü

 23. Merhaba Lise mezunuyum şuan askerlik göreviğimi yapıyorum kpss sonucum mevcut değil, askerde olanada kpss şartı istiyormu ? Sözleşmeli ere başvurabilirmiyim teşekkürler…

  • Kpss şartı isteniyor fakat askerliğine devam ediyorsan birlik komutanına veya PERTEM’e sorabilirsin böylelikle diğer merak eden arkadaşlara da yardımcı olmuş olursun . . .

 24. 2016 ‘da askerdeyken kpss girdim 68 almıştım o olur mu yoksa bu yıl tekrar girmem gerekiyor mu??

 25. 2016 ylnda kpssdn ön lisans 69 aldım 2017 de bşvrmu yptım böbrek tası yüzündn iptal oldu suanda tas 3cm kabul etmzlrmi ayrca 2016 kpss gcrli deglmi 2018 mi olmsı grkyr

 26. Hocam Lütfen Çok Önemli bir Konu. Şuan Askerdeyim Başvurumu Uzman Erbaşlık için Yaptım. Kpssye girmedim Fakat. Başvuru Şartlarında Kpss ile ilgili bir şey Yazmıyor. Pertem Bana nasıl destek olabilir?

  • Klavuzu okumadıysan KPSS şartını görmemiş olman normal, klavuzda kpss şartı aranıyor fakat puan şartı aranmıyor, sadece sözleşmeli erler kpss şartsız başvuru yapabiliyor bilgin olsun. Dilersen PERTEM’i arayıp görüşebilir detaylı bilgi alabilirsin.

 27. Selamun Aleyküm kolay gelsin uzmanlığa başvuru yaptım şuan askerdeyim ekim 30 da terhis oluyorum kpss şartı istiyomu silah altında olanlar için

 28. İyi günler kolay gelsin ben H.K.K TESİSATCİ OLARAK BASVURMAK İSTİYORUM KLAVUZDA İSTİKHAM 1 DİYE GECİYOR FAKAT BAsvuruda yani tercih esnasında görünmüyor bu konuda beni ivedilikle aydınlatır sakız sevinirim.

 29. Merhaba ben kara kuvvetlerine baş vurdum tabi orta okul olarak baş vurdum alımları nezaman açıklanıcak acıba tam bi bilgi vere bilirmisiniz

  • PERTEM’e girerek sorgulama yapabilirsin sistemsel bir problemden dolayı SMS gelmemiş olabilir. Ayrıca KPSS puanınız yoksa sınavlara katılamazsınız.