2024 Yılı Jandarma Lojistik Branşlı Uzman Erbaş Alımı Yapılacak !

0 7.534

JANDARMA LOJİSTİK ALIMI GENEL BİLGİLER

a. Jandarma Genel Komutanlığına 320 lojistik ve bando alt branşlı (Mesleki nitelikli) sözleşmeli uzman erbaş (erkek) temin edilecektir.Toplam temin miktarının %2’si (7 kontenjan) Tablo-1’de belirtildiği şekilde şehit veya vazifemalulü eş ve çocuklarına ayrılacaktır. Şehit veya vazife malulü eş ve çocukları; Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve TSK personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları ile Sayılı Terörle Mücadele Kanunu 21’inci maddesinin (h) ve (j) bentleri kapsamında olanların eş ve çocuklarını ifade eder.

b. Başvurular https://vatandas.jandarma.gov.tr internet adresinden “İşlemler” ‘‘Personel /Öğrenci Alım Başvuru ve Sonuçları’’ kısmından Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi BaşkanlığıPersonel Temin Sistemi (PTS) üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla 12-26 Ekim 2023 (Saat 23.59’akadar) tarihleri arasında yapılacaktır.

c. 2024 yılı lojistik ve bando alt branşlı sözleşmeli uzman erbaş teminine yönelik;

(1) Tablo-1’de belirtilen branş ve kontenjanlara göre; Tablo-2’deki lisans, Tablo-3’teki ön lisans, Tablo-4’deki ortaöğretim (lise) programlarının ilgili bölümlerinden mezun olanlar ile Tablo-5’te belirtilen mesleki belgelerden birine sahip ortaöğretim (lise) ile ilköğretim (ortaokul) mezunları başvurabileceklerdir.

(2) Ortaöğretim (lise), ön lisans ve lisans mezunu adaylar 2022-2023 KPSS puanı ile başvuru yapabileceklerdir. KPSS puanı olmayan ortaöğretim (lise), ön lisans ve lisans mezunu adaylar başvuru yapamayacaklardır.

(3) İlköğretim (ortaokul) mezunu adaylardan KPSS puanı aranmayacak olup, Tablo-5’te belirtilen mesleki yeterlilik kriterlerinden birine sahip olması ve belgeyi başvuru sistemine yüklemesi gerekmektedir.

(4) Ortaöğretim (lise) öğrenim seviyesinde bölüm şartı aranmadan başvuru yapacak adayların Tablo-5’te belirtilen mesleki belgelerden birine sahip olması ve belgeyi başvuru sistemine yüklemesi gerekmektedir.

(5) Ortaöğretim (lise) öğrenim seviyesinde bölüm şartı aranmadan başvuru yapacaklar (Bobinajcı, Jeneratör Tamircisi, Karbon/Fiber Üretimcisi, Optik/Elektro Optik Sistemleri Tamircisi, Torna/Tesviye, Ahşap Doğramacı ve Kaplamacı, Çatı Ustası, Mobilya Boyacısı, Plastik Doğramacı ve Su Yalıtımcısı) Tablo-4’te belirtilen programlardan mezun olmaları halinde mesleki yeterlilik belgesi istenmeyecek (Adayların PTS’de başvuru yapabilmesi için istenecek belge bölümüne OKUL DİPLOMASINI yüklemesi önem arz etmektedir.) , diğer adayların ise Tablo-5’te belirtilen mesleki belgelerden birine sahip olması ve belgeyi başvuru sistemine yüklemesi gerekmektedir.

(6) Başvuru tarihi itibariyle ADAYLARIN MEZUNİYETİ İLE KPSS PUAN TÜRÜNÜN UYUMLU OLMASI GEREKMEKTEDİR. UYUMLU OLMAYAN ADAYLARIN BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYECEKTİR. (Lisans mezunlarının P3, ön lisans mezunlarının P93, ortaöğretim mezunlarının P94 türünde puanı olacaktır.)

 

ç. Ortaöğretim (lise), ön lisans veya lisans mezunu olup, ilköğretim (ortaokul) mezunu gibi KPSS puanı aranmayan branşlara başvuru yapan adayların başvuruları kabul edilmeyecek ve tespit edilenlerin adaylıkları sonlandırılacaktır.

d. Başvuru yapacak adaylar öğrenim seviyelerine göre TEK TERCİH yapabileceklerdir. Adaylar başvuru kılavuzunun 4’üncü maddesinde belirtilen esaslara göre sınavlara çağrılacaktır.

e. Başvurusu uygun değerlendirilen adaylardan Tablo-1’deki branşlara göre kontenjan miktarının 20 (yirmi) katı aday sınava çağrılacaktır.

f. Temin edilecek uzman erbaş adayları, kurumun ihtiyaçları göz önünde bulundurularak diğer branşlarda (İç güvenlik/asayiş/komando vb.) görev icra eden birliklerde de görevlendirilebilecektir.

g. Başvurusu uygun görülerek kontenjana girmeye hak kazanan ve sınav ücretini yatıran adaylara, seçme sınavlarının ne zaman, nerede ve ne şekilde icra edileceği ayrıca bildirilecektir.

ğ. Sınav tarihleri PTS’de “Sonuç Bilgileri’’ kısmından yayımlanacaktır. Adaylara posta ile tebligat yapılmayacaktır. Adaylara bildirilen sınav tarihi değiştirilemeyeceğinden, adaylar kendileri için belirtilen sınav tarihi ve saatinde sınav yerinde hazır bulunacaktır. Bildirilen tarihte sınava katılmayan adaylar, başka bir tarihte sınava alınmayacaktır.

h. Kılavuzun tamamını okumadan internetten başvuru yapılmayacak, başvuru bilgilerin doğruluğundan ve yanlış/eksik beyan edilen bilgiler neticesinde doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır. Eksik ya da yanlış bilgilerle başvuru yapan adaylar sınava alınmayacaktır. Sınavda başarılı olmuş hatta, “Uzman erbaş olarak göreve başlamış olsalar dahi, daha sonra Yönetmelikte belirtilen şartlara sahip olmadığı anlaşılanlar hakkında fesih işlemi yapılır.” maddesi uygulanacaktır. (Uzman Erbaş Yönetmeliği Madde 13)

 

Başvuru kılavuzunda alımı yapılacak olan branşlar, branşlarla alakalı eğitim düzeyleri ve diğer bilgiler belirtilmiştir. Adayların başvuru kılavuzunu okumadan başvuru yapmaması önemle rica olunur, başvuru yapacak her aday başvuru kılavuzunu okumakla yükümlü olacağından yanlış başvuru veya diğer hususlarda sorumluluk adayın kendisine aittir.

 

2024 YILI JANDARMA LOJİSTİK UZMAN ERBAŞ ALIMINA GİRİŞ KOŞULLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR ?

a. Türk vatandaşı ve erkek olmak,
b. 2024 yılı lojistik ve bando alt branşlı sözleşmeli uzman erbaş teminine yönelik;
(1) Ortaöğretim (lise), ön lisans ve lisans mezunu adaylar 2022-2023 yılı KPSS puanı ile başvuru yapabileceklerdir. KPSS puanı olmayan ortaöğretim (lise), ön lisans ve lisans mezunu adaylar başvuru yapamayacaklardır.
(2) İlköğretim (ortaokul) mezunu adaylardan KPSS puanı aranmayacak olup, başvuru kılavuzunda belirtilen esaslara göre sınavlara çağrılacaktır.
(3) Başvuru yapacak adaylar öğrenim seviyelerine göre TEK TERCİH yapabileceklerdir.
c. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü (01 Ocak 2023) itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak [01 Ocak 2004 (dahil) – 01 Ocak 1996 (dahil) tarihleri arasında doğanlar],
ç. Askerlik hizmetini yapma şartı aranmamaktadır. Ancak, askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için (Yedek subay, yedek astsubay, sözleşmeli erbaş ve er olarak görev yapanlardan müracaat edenler dahil) birlik komutanlıklarınca düzenlenen nitelik belgesinden 80 (seksen) puan ve üzeri not almış olmak,
d. Askerliğe elverişli değildir raporu olmamak,
e. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin ilk günü (12 Ekim 2023) itibariyle, terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak (12 Ekim 2018 tarihi ve sonrasında terhis olmak.),
f. Sözleşmeli erbaş ve erlerden en az üç (3) yıl görev yapmış, müteakip sözleşme süreleri içerisinde ve düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü (01 Ocak 2023) itibarıyla yirmi dokuz (29) yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 2004 (dahil)- 01 Ocak 1994 (dahil) tarihleri arasında doğanlar) ve sıralı üç disiplin amiri tarafından “Uzman Erbaş Olur” kararlı nitelik belgesi almış olmak,
g. Seçme sınavlarını başarı ile geçmek, Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık kurulu raporu vermeye yetkilendirilen hastanelerden TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği esaslarına göre “Uzman Erbaş Olur” kararlı sağlık kurulu raporu almış olmak,
ğ. En az 167 cm ve en fazla 210 cm boyunda olmak koşuluyla, kilosu başvuru kılavuzundaki boy-kilo tablosunda oranları belirtilen değerler içerisinde bulunmak (Boy uzunluğu çıplak ayakla, ağırlık ise spor şortu/eşofman ile ölçülür.),
h. Askeri okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı eğitim komutanlıklarından herhangi bir sebeple çıkmamış veya çıkarılmamış olmak, diğer okullardan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak veya ortaöğretim kurumlarında örgün öğretim dışına çıkarma cezası almamış olmak,
ı. Muvazzaf/sözleşmeli subay veya astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya bunların adayı olarak Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli iken buralardan ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak yahut görev yapmıyor olmak,
i. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,
j. Devlet memurluğundan veya kamu görevinden herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak,
k. Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan mahkemeler tarafından otuz (30) günden daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm edilmemiş olmak,
l. Taksirli suçlar nedeniyle altı (6) ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm edilmemiş olmak,
m. Verilen ceza, ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilse veya affa uğrasa dahi; Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçlarından dolayı mahkûm olmamak,
n. Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından, 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 148’inci maddesinde belirtilen suçlardan hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi hapis cezasına ve/veya adli para cezasına hükmedilmemiş olmak,
o. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının manevî şahsiyetine gölge düşürmemiş ve askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olmak,
ö. Toplumca tasvip edilmeyen ve uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve halen çalışmıyor olmak,
p. Terör örgütlerine veya Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmamak,
r. Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
s. Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmemiş veya görmüyor olmak,
ş. Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak (Göğüs kafesi ve omurgasında şekil bozukluğu bulunmamak, düz taban olmamak, yüz bölgesi, baş bölgesi, tüm boyun ve el parmak uçlarından itibaren dirsekler dahil kollarda kısa kollu gömlek ve dizden itibaren şort ile görünen vücudun herhangi bir yerinde dövme bulunmamak, kendine zarar verme işareti olan jilet, sigara yanığı izleri bulunmamak),
t. Dilinde pelteklik, tutukluk ve kekemelik gibi konuşma özrü bulunmamak,
u. Yukarıdaki şartlara ilave olarak sözleşmeli uzman erbaş temini için başvuru kılavuzunda belirtilen özel şartları sağlamak.

BAŞVURU KILAVUZUNU OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ !

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ !

İNSTAGRAM HESABIMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ !


Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Kullanım Koşulları gereğince web sitemizde yapılan yorumlardan "Yorumu Yapan" kişi sorumludur!