Jandarma 5 Bin Uzman Erbaş Alımı Yapıyor ! Başvuru Şartları, Başvuru Branşları ve Diğer Bilgiler Haberimizde !

2 1.586

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 30.09.2021 tarihinde 2022 jandarma uzman er baş alımı için başvuru kılavuzu yayınlandı, başvuru kılavuzuna göre 3.901’i jandarma, 804’ü lojistik branşlı (meslekçi), 250’si muhabere, 12’si at bakıcısı, 23’ü bot serdümeni ve 10’u havacılık branşlarında olmak üzere toplam 5 bin sözleşmeli uzman erbaş alımı yapacak. Yapılacak uzman erbaş alımıyla alakalı başvuru şartları, başvuru bilgileri, başvuruların ne zaman yapılacağı, başvuruların nereye yapılacağı ve uzman erbaş alımlarındaki kritik detaylara yer verdik lütfen aşağıdaki yazıyı dikkatlice okuyun ve başvuru kılavuzunu indirmeden okumadan başvuru yapmayınız !

 

2022 Jandarma Uzman Erbaş Alımında KPSS Şartı Var Mı ?

 

Jandarma uzman erbaş alımlarında geçen yıl olduğu gibi bu yılda kpss şartı aranmaktadır sadece ortaokul mezunlarında kpss şartı yok o da aşağıdaki şartları taşıyanlarda aranmayacaktır tabloyu görmek için başvuru kılavuzunu inceleyiniz.

İlköğretim (ortaokul) mezunu adaylardan KPSS puanı aranmayacak olup, başvuru kılavuzunun 4’üncü maddesinde belirtilen esaslara ve Tablo-7’deki niteliklere göre sınavlara çağrılacaktır.
Lise ve üstü eğitim seviyesinde mezun olup, ilköğretim (ortaokul) mezunu gibi KPSS puanı aranmayan branşlara başvuru yapan adayların başvuruları kabul edilmeyecek ve tespit edilenlerin adaylıkları sonlandırılacaktır.

Lise mezunu olup ortaokul mezunu gibi kpss puanı aranmayan branşlara başvuru yaparsanız da başvurunuz geçersiz sayılacaktır bilginize !

 

2022 Jandarma Uzman Erbaş Başvuru Şartları Nelerdir ?

 

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

Başvuru yapacak adaylarda mezuniyet şartı ile ilgili olarak;

Jandarma branşından başvuru yapacak adaylarda en az ortaöğretim (lise) mezuniyeti şartı aranmakta olup, jandarma branşına tüm lise, ön lisans ve lisans bölümlerinin tamamı başvuru yapabileceklerdir. Diğer branşlar için Tablo-7’de belirtilen eğitim seviyesinden mezun olma şartı ile belirlenen bölümler ve belirtilen nitelikler aranacaktır.

İlköğretim (ortaokul) mezunu olarak mesleki nitelikli (lojistik branşlı) branşlara başvuru yapacak adaylardan ise Tablo-7’ de belirtilen niteliklere ve istenilen belgelere sahip olma şartı aranacaktır.

 1. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü (01 Ocak 2021) itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak [01 Ocak 2002 (dahil) – 01 Ocak 1994 (dahil) tarihleri arasında doğanlar]

ç. Askerlik hizmetini yapma şartı aranmamaktadır. Ancak, askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için (yedek subay, yedek astsubay, sözleşmeli erbaş ve er olarak görev yapanlardan müracaat edenler dahil) birlik komutanlıklarınca düzenlenen Tablo-3’deki nitelik belgesinden 80 (seksen) puan ve üzeri not almış olmak,

 1. Askerlik hizmetini yapmakta iken ‘Askerliğe elverişli değildir’ raporu alarak terhis edilmemiş olmak,
 2. Sözleşmeli erbaş ve erlerden en az üç (3) yıl görev yapmış, müteakip sözleşme süreleri içerisinde ve düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü (01 Ocak 2021) tarihi itibarıyla yirmi dokuz (29) yaşını bitirmemiş olmak, (01 Ocak 2002 (dahil)- 01 Ocak 1992 (dahil) tarihleri arasında doğanlar) ve sıralı üç disiplin amiri tarafından “Uzman Erbaş Olur” kararlı nitelik belgesi almış olmak,

ğ. Sözleşmeli erbaş ve er olarak halen görev yapanların, başvurunun ilk günü olan 01 Ekim 2021 tarihi itibariyle üç (3) yılını doldurmuş ve müteakip dönem için sözleşme imzalamış olması gerekmektedir. Adaylar gelirken ilk sözleşme tarihi, sözleşme bitiş tarihi ve yeni sözleşme tarihini gösterir belgeyi yanında getireceklerdir.

Sözleşmeli erbaş ve erlerden uzman erbaşlığa geçenlerin sözleşmeleri kendiliğinden son bulur.

Uzman erbaş olarak atananlar atandığı eğitim birliğine doğrudan katılmak zorundadır.

Üç (3) yılını doldurmuş, ancak müteakip dönem için sözleşmesini yenilemeyenlerin müracaatları diğer adaylar ile birlikte aynı şartlarda (27 yaş ve diğer şartlar) kabul edilecektir.

Üç (3) yılını doldurmadan tek taraflı sözleşmesi feshedilmiş ya da ayrılmış olanların müracaatları kabul edilmeyecektir. (Söz.Erb.ve Er Yönetmeliği 28/1A değişiklik) (Bu hususta yanlış veya eksik beyanda bulunduğu anlaşılan adayların işlemleri temin faaliyetinin hangi aşamasında olursa olsun sonlandırılacaktır.)

 1. Seçme sınavlarını başarı ile geçmek, sevk edildikleri Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık kurulu raporu vermeye yetkilendirilen hastanelerden TSK, Gn.K.lığı ve Shl.Güv.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak (Yönetmeliğin 23’üncü maddesi kapsamında ve Ek-d çizelgede belirtilen esaslar çerçevesinde (komando sağlık yeteneklerini karşılayan) “UZMAN ERBAŞ OLUR” kararlı sağlık kurulu raporu almış olmak (Ek:Resmi Gazete-15/4/2020-31100-Cumhurbaşkanlığı Kararı-2413/4 ve 5’inci maddeler, (Uzman erbaş olamaz/Komando olamaz kararlı sağlık kurulu raporları kabul edilmeyecektir.)

ı. En az 167 cm ve en fazla 210 cm boyunda olmak koşuluyla, kilosu Tablo-2’de boy-kilo tablosunda oranları belirtilen değerler içerisinde bulunmak, (Boy uzunluğu çıplak ayakla, ağırlık ise spor şortu/eşofman ile ölçülür.)

 1. Sağlık yönetmeliği hükümleri nedeniyle ilişiği kesilenler hariç olmak üzere; herhangi bir nedenle askeri okullardan, emniyet teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Eğitim Kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak, sivil okullardan çıkarılmamış olmak, (Bu hususta yanlış veya eksik beyanda bulunduğu anlaşılan adayların işlemleri temin faaliyetinin hangi aşamasında olursa olsun sonlandırılacaktır.)
 2. Gn.K.lığı, Sahil Güvenlik K.lığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinde, subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş olarak görevli iken istihdam edilmemiş olmak, (Bu hususta yanlış veya eksik beyanda bulunduğu anlaşılan adayların işlemleri temin faaliyetinin hangi aşamasında olursa olsun sonlandırılacaktır.)
 3. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,(Güvenlik soruşturması için adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adres bilgileri kullanılacaktır. Bu nedenle adayların halen ikamet ettiği güncel adres bilgileri, il/ilçe nüfus müdürlüklerince kullanılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olması ),
 4. Verilen ceza, ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilse veya affa uğrasa dahi; Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçları ile askerlik hizmeti sırasında firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçlarından dolayı yahut 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148’inci maddesinde yazılı suçlardan mahkûm olmamak,
 5. Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan otuz (30) günden daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahkûm olmamak,
 6. Taksirli suçlar nedeniyle altı (6) ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm olmamak,
 7. Jandarma Genel Komutanlığının manevi şahsiyetine gölge düşüren veya askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunanlar ile tutum ve davranışları ile yasadışı siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimseyenler, uzman erbaş olarak istihdam edilmezler !

ö. Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak (Göğüs kafesi ve omurgasında şekil bozukluğu bulunmamak, düz taban olmamak, yüz bölgesi, baş bölgesi, tüm boyun ve el parmak uçlarından itibaren dirsekler dahil kollarda kısa kollu gömlek ve dizden itibaren etek ile görünen vücudun herhangi bir yerinde dövme bulunmamak, kendine zarar verme işareti olan jilet, sigara yanığı izleri bulunmamak)

 1. Dilinde pelteklik, tutukluk ve kekemelik gibi konuşma özrü bulunmamak,
 2. Tablo-7 ve 8’de kontenjanları ve bölümleri belirtilen branşlara ilişkin olarak karşılarında belirtilen niteliklerden en az birine sahip olmak. (Tabloları incelemek için lütfen başvuru kılavuzunu inceleyiniz )

 

ÖNEMLİ UYARI: HER NE SEBEPLE OLURSA OLSUN, SÖZLEŞMESİ FESHEDİLEREK TSK, J.GN.K.LIĞI VE SAHİL GÜVENLİK K.LIĞI İLE İLİŞİĞİ KESİLEN UZMAN ERBAŞLAR TEKRAR UZMAN ERBAŞ OLARAK GÖREVLENDİRİLMEZLER !

 

Başvuruyla İlgili Videomuzu Mutlaka İzleyin ;

Başvuru Yapan Adayların Sınavlara Çağrılma Esasları Nelerdir ?

 

  1. Her eğitim seviyesinde başvuru yapılabilmesi maksadıyla Tablo-7 ve 8’de, alt branşlara ait öğrenim seviyesi ve kontenjanları belirtilmiş olup, belirtilen eğitim seviyeleri ve kontenjanlar doğrultusunda adaylar müracaat edebileceklerdir !
  2. Belirtilen kontenjanlardan üst öğrenime ait kontenjanın doldurulamaması durumunda boş kalan kontenjan miktarı sırasıyla bir alt öğrenim seviyesindeki (Lisans, ön Lisans, ortaöğretim (lise), ilköğretim (ortaokul)] kontenjana, alt öğrenim seviyesindeki kontenjanının doldurulamaması durumunda boş kalan kontenjan ise sırasıyla bir üstteki (Lise, ön lisans ve lisans öğrenim seviyelerine aktarılacaktır.) kontenjana aktarılacaktır.
  3. KPSS notu ile lisans, ön lisans ve ortaöğretim (lise) eğitim seviyelerinde başvuru yapan adaylarda KPSS notu yüksek olanlardan başlayarak sırasıyla, ilköğretim (ortaokul) seviyesinde başvuru yapan adaylarda ise yaşı küçük olan adaylara öncelik verilecektir !
  4. Yaşı küçük aday sıralamasında ilköğretim (ortaokul) mezunları için zorunlu olarak istenen belgelere (Milli Eğitim Bakanlığı onaylı (MEB onaylı olmayan sertifika ve belgeler geçersiz sayılacaktır.) ustalık, kalfalık, çıraklık, iş yeri açma belgesi) sahip olmayan adaylar kontenjana dahil edilmeyecek ve sınavlara çağrılmayacaktır.
  5. Adaylar kendi mezun olduğu bölümün/alanın Tablo-7’deki bölümlerinden birine denk olduğunu iddia ediyorsa ilgili kurumdan (lise alanları için MEB, ön lisans ve lisans bölümleri için ise YÖK’ten) aldığı denklik belgesini hem ön başvuru esnasında jandarma.gov.tr internet adresindeki personel temin sistemine yükleyecek, aynı zamanda seçme sınavlarına gelirken de yanında getirecektir.
  6. Denklik belgesinin sistemden yüklenmesi adayın başvurusunu geçerli hale getirmeyecektir. Denklik belgesinin kontrolü seçme sınavları aşamasında yapılacaktır. Denklik belgesinin aslını seçme sınavlarına gelirken getirmeyen adaylar sınavlara alınmayacaktır.
  7. Sınav takvimi ve diğer duyurular https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Personel Temin Sistemi ‘‘Sonuç Bilgileri’’ bölümü altında ‘‘Sonuçlarım’’ kısmında yapılacaktır. Adaylar temin takvimine göre duyuruları takip etmekle sorumludur. Adayların adreslerine herhangi bir tebligat gönderilmeyecektir. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Personel Temin Sisteminde yapılacak duyurular ile SMS bildirileri resmi tebligat niteliği taşımaktadır.

 

Jandarma Uzman Erbaş Alımına Nasıl Başvuru Yapabilirim ?

 

Başvurular https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresinden ‘‘Personel / öğrenci alım başvuruları ve sonuçları’’ kısmından yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Adayların başvuru kılavuzunun tamamını okuduktan sonra başvurusunu yapması kendi yararlarına olacaktır. Kılavuzu okumamaktan kaynaklanan mağduriyet adayın kendisine

  1. Başvurular; 01 Ekim 2021 günü başlayıp, 10 Ekim 2021 günü saat 59’da sona erecektir.
  2. ç. Başvurular Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığının Personel Temin Sistemine e- Devlet kapısı üzerinden girilerek yapılacaktır. e-Devlet sistemine e-devlet şifresi, mobil imza, e-imza,T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacaktır.
  3. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi’ne giriş yapıldıktan sonra adaylar tarafından başvuru yapılabilmesi için, sayfanın sol tarafındaki menü içeriğinde bulunan “Profil Bilgileri” bölümünden;
   • Kimlik bilgilerinin güncellenmesi, (Sadece MERNİS’ten güncelleme yapılabilecektir.)
   • Fotoğraf yüklenmesi, (Fotoğraf vesikalık olacaktır)
   • Adres bilgisinin ve iletişim bilgilerinin girilmesi, (Adres bilgisi MERNİS’ten çekilerek veya elle girilerek yapılacaktır.Güvenlik soruşturması ve Arşiv Araştırması işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi maksadıyla adres bilgilerinin doğru girilmesi ve değiştirilmemesi SMS ile duyuru yapılabilmesi için en az bir cep telefonu numarası girilmesi zorunludur. Başvuruda beyan edilen cep telefonu numarası değiştirilmeyecektir. Numara değişiklik talepleri dikkate alınmayacaktır.)

 

Eğitim bilgilerinin yüklenmesi, (Eğitim bilgileri “MEB’ten Al”, “YÖK’ten Al” veya “BelgeyeDayalı” şeklinde girilecektir. Adaylar diplomasını YÖK onaylı, denklik belgesi olan adaylar ise denklik belgesini (taranmış olarak veya resim olarak) sisteme yükleyecektir.)

(Personel teminine ilişkin olarak Tablo-7’de belirtilen lisans, ön lisans bölümlerinden ve lise alanlarından birisine kendi mezun olduğu bölüm/alanın ilgili kurumdan alınmış denklikleri varsa eğitim bilgileri girişinde “bölüm adı” kısmına Tablo-7’de yazılan bölümü seçerek “Belgeye dayalı” olarak denklik belgesini yükleyecektir.)

 1. Adaylar tarafından “Diğer Bilgi/Belgelerim” kısmından “belgeye dayalı” olarak Tablo-7’de karşılarında belirtilen niteliklere dair (ustalık, kalfalık, çıraklık, iş yeri açma belgesi) gerekli belgenin yüklenmesi işlemlerinin yapılması zorunludur. (MEB onayı olmayan sertifika ve belgeler geçersiz sayılacaktır.)
 2. KPSS notu “KPSS Sınav Bilgilerim” bölümünde “Yıl Seçiniz” kısmından adayların “2020-2021” yıllarına ait puan/puanları seçilerek “ÖSYM’den Sorgula” butonuna basılarak yüklenecektir. Adayın belirtilen yıllara ait almış olduğu tüm sınav notları sisteme yüklenecektir.

 

Askerlik durumunun beyan edilmesi, (Sözleşmeli erbaş ve er olarak halen görev yapanların, üç yılını doldurmuş ve müteakip dönem için sözleşme imzalamış olması gerekmektedir. Adaylar gelirken ilk sözleşme tarihi, sözleşme bitiş tarihi ve yeni sözleşme tarihini gösterir belgeyi yanında getireceklerdir.)

 1. Boy-kilo bilgisinin beyan edilmesi, (Boy en az 1.67 cm ve en fazla 2.10 cm olmak koşuluyla, Tablo-2’de belirtilen boy-kilo aralığında olmak zorundadır.)
 2. Profil bilgilerim kısmındaki bilgi girişleri tamamlandıktan sonra ‘‘Başvurularım’’ kısmından

‘‘Başvuru Sürecindekiler’’ kısmı seçilerek ‘‘2022 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Uzman Erbaş Temini’’ ‘‘Başvuru Yap’’ butonuna basılarak başvuru süreci başlatılacaktır.

 1. ‘‘Başvuru Yap’’ butonuna basıldıktan sonra başvuru şartları bilgilendirme ekranı çıkacak ve adaylar tarafından bu ekranda çıkan bilgilerin tamamı okunduktan sonra sol alt köşede yer alan ‘‘Okudum ve onaylıyorum’’ kutucuğu işaretlenerek ‘‘Başvuruyu Tamamla’’ butonuna basılarak, ‘‘Okudum ve onaylıyorum’’ kutucuğunun işaretlenmesi ile adaylar bu ekranda yazılı olan tüm sınav şartlarını taşıdıklarını kabul etmiş olacaktır.
 2. ‘‘Devam Et’’ butonuna basıldıktan sonra branş seçimi ekranı gelecek ve adaylar tarafındandurumlarına uygun olarak ‘‘2022 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Jandarma Uzman Erbaş Temini ” başvurusunda TEK BRANŞ tercih edilecek ve ‘‘Başvuruyu Tamamla’’ butonuna basılarak başvuru tamamlanacaktır.

Ancak, internet üzerinden başvuruda bulunmak, adaylara sınava katılma hakkı vermez.

 1. “Başvuruyu Tamamla” butonuna basıldıktan sonra ekrana “Aday Bilgi Formu” Aday tarafından formdaki bilgiler kontrol edilerek “PDF” olarak indirilecek ve iki suret çıktısı alınarak kendisi tarafından imzalanacaktır. SINAV ÇAĞRISI YAPILAN ADAYLAR TARAFINDAN BU FORM İMZALI VE İKİ NÜSHA OLARAK SINAVA GETİRİLECEKTİR. Bu belge adaylar seçme sınavlarına geldiklerinde giriş kapısında kontrol edilecektir.
 2. Başvurunun tamamlanması ile tüm profil bilgileri başvuru bilgileri olarak sistem tarafından saklanacak ve adayların başvuruları bu bilgiler üzerinden yapılacaktır. Başvuru sonrasında yapılacak değişiklikler bu başvuru bilgisini değiştirmeyecektir. Bu sebeple profil bilgilerinin değiştirilmesi veya güncellenmesi durumunda; ‘‘Başvuru Sürecindekiler’’ kısmından mevcut başvurunun silinerek başvurunun tekrar yapılması

Başvurunun güncellenmemesi durumunda profil bilgileri değiştirilmesi veya güncellenmesi yapılmasına rağmen başvuru bilgileri değişmeyecek ve adayın başvurusu eski bilgiler üzerinden yapılacaktır.

Sistem tarafından başvuru işlemleri sırasında adayların profil bilgileri ile başvuru şartları karşılaştırılmakta ve sadece şartları uyan adaylar başvuru işlemlerini tamamlayabilmektedir. Bu sebeple adayların başvurularını doğru ve sorunsuz yapabilmeleri için ekranlarda yazılı olan ve işlemler sırasında ekrana gelen uyarı ve hata mesajlarını çok dikkatli okumaları, talimatlara uymaları önem arz

Sisteme girilen tüm bilgi/belgelerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki sorumluluklardan aday sorumludur. Girilen bilgi/belgelerin kılavuzda yer alan başvuru şartlarına uygun olmadığının tespit edilmesi durumunda temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun aday elenmiş kabul edilecek ve uzman erbaş olarak ataması yapılmış olsa dahi adayın işlemleri iptal edilecektir.

 

Temin edilecek branşlar için genel ve özel şartları taşıyan adaylara https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi üzerinden “Seçme Sınavlarına Çağrılma” duyurusu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi “Sonuç Bilgileri” kısmı altında “Sonuçlarım” kısmından yapılacaktır. Adaylar başvuruların bitiminden sonra bu internet adresini takip edecektir.

 

Sınav Ücretinin Yatırılması ;

 

Başvurusu kabul edilerek sınavlara katılmaya hak kazanan/çağırılan adaylar ile ilgili olarak;

Adaylardan 50 Türk lirası sınav ücreti alınacaktır. (Sınav ücretinin hangi hesap numarasına ne şekilde yatırılacağı başvuru sonuçları ile birlikte adaylara bildirilecektir )

Sınav ücretini yatırmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Sınav aşamalarından önce belgelerin kontrol edilmesi işlemi esnasında sınav ücretini yatırdığına dair (T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisinin yer aldığı) dekont beyan edilecek olup;

Sınava girmeyen, giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavı geçersiz

Sınav aşamalarının herhangi birinde başarısız olan,

Sağlık raporu ve güvenlik soruşturması/arşiv araştırması aşamalarının herhangi biri olumsuz sonuçlanan,

Sınav ücretini kendi adına yatırmayan adayların, sınav ücretleri iade edilmeyecektir.

Sınav ücretlerinin yatırılması ve sonrasında sınav takvimi ve diğer duyurular https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Personel Temin Sistemi ‘‘Sonuç Bilgileri’’ bölümü altında ‘‘Sonuçlarım’’ kısmında yapılacaktır. Adaylar temin takvimine göre duyuruları takip etmekle sorumludur. Adayların adreslerine herhangi bir tebligat gönderilmeyecektir. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Personel Temin Sisteminde yapılacak duyurular ile SMS bildirileri resmi tebligat niteliği taşımaktadır.

Şehit veya vazife malullerinin eş ve çocuklarından başvuru yapacak adaylar sınav ücreti yatırmayacaktır. Başvuru sırasında ‘‘Diğer Bilgi/Belgelerim’’ bölümünde yer alan onaylı “Şehit Gazi Yakınlık Belgesi”ni (taranmış olarak veya resim olarak) sisteme yükleyecektir. Adaylar sınava gelirken belgenin aslını yanında getirecektir.

 

2022 Jandarma Uzman Erbaş Alımıyla Alakalı Diğer Detaylar ;

 

2022 uzman erbaş alımına başvurmak isteyen adaylar başvuruyla alakalı branşları, mezuniyet durumlarını, branşlarla alakalı detaylı bilgileri youtube kanalımızı takip ederek edinebilirler, ayrıca başvuru kılavuzunda herşey detaylıca belirtilmiştir, başvuru yapmadan önce başvuru kılavuzunu okuyarak bilgi sahibi olabilirsiniz. Başvuru kılavuzuna, youtube kanalımızın linkine, başvuru linkine ve diğer sosyal medya hesaplarımızın linklerine aşağıdan erişebilirsiniz, youtube kanalımız üzerinden sorduğunuz sorulara editörlerimiz muhakkak cevap verecektir teşekkürler.

 

Başvuru Kılavuzunu Okumak İçin Lütfen Tıklayınız !

Başvuru Yapmak İçin Lütfen Tıklayınız !

 


 

YOUTUBE KANALIMIZA ABONE OLMAK İÇİN TIKLAYINIZ !

TELEGRAM GRUBUMUZA KATILMAK İÇİN TIKLAYINIZ !

İNSTAGRAM SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ !

TWİTTER HESABIMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ !

FACEBOOK GRUBUMUZA KATILMAK İÇİN TIKLAYINIZ !

FACEBOOK SAYFAMIZI BEĞENMEK İÇİN TIKLAYINIZ !

MÜLAKAT UYGULAMAMIZI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ !


2 Yorumlar
 1. Sefa çeken diyor

  Biz liseyi uzmanlık için okuduk sagolun yinede bizi mağdur ettiniz Abi bu nasıl bir iş boşuna mı okuduk biz liseyi Ortaokul şartı arıyorsunuz ne biçim bir sistem bu??

 2. Ayhan diyor

  Uzman olmuk istiyurum nasıl yapa bilirim

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Kullanım Koşulları gereğince web sitemizde yapılan yorumlardan "Yorumu Yapan" kişi sorumludur!