Uzman Erbaş Başvurularında Sıkça Sorulan Sorular ?

5 114

Merhaba değerli arkadaşlar, bu makalemizde uzman erbaşlık yani uzman çavuşluk alımlarında sizlerin genel olarak sorduğu ve sorabileceği soruları yanıtlamaya çalıştık. Aşağıda soru cevap şeklinde sizlere sunulan makaleyi dikkatlice okursanız aklınıza takılan bütün soruların cevabı verilmiştir. Ayrıca genel olarak sormak istediğiniz soruları yorum bölümünü kullanarak sormanızda fayda var gün içerisinde veya bir kaç günde bir yorumlar kontrol edilerek editörlerimiz tarafından cevaplanmaktadır.

Uzman Erbaşlık yani Uzman Çavuşluk Başvuruları Nasıl Yapılmaktadır ?

Cevap : Uzman erbaş temini kapsamında başvurular sadece her temin döneminde pertem.msb.gov.tr genel ağ (internet) adresinde yayımlanan çevrimiçi (online) başvuru formu doldurularak yapılmaktadır. Bunun dışında (posta veya belgegeçer yoluyla CV, dilekçe vb.) başvurular kabul edilmemektedir. Yani sadece internet üzerinden ve pertem üzerinden başvuru yapabiliyorsunuz bunun haricindeki başvurular baz alınmıyor.

Uzman Erbaş Başvurularında Aranan Öğrenim Şartı Nedir ?

Cevap : En az lise ve dengi okuldan mezuniyet şartı aranmaktadır fakat son zamanlarda jandarma genel komutanlığı ortaokul mezunu uzman çavuş alımları da yaptı ilanları takip etmenizde fayda var.

Uzman Erbaş Başvurularında Aranan Yaş Şartı Nedir ?

Cevap : Uzman erbaşlık yani uzman çavuş başvurularında aranan yaş şartı, ocak ayının ilk günü itibariyle 25 yaşını bitirmemiş olma şartı aranmaktadır.

Uzman Erbaş Başvurularında Askerlik Şartı Nedir ?

Cevap : Ön başvuru esnasında askerlik hizmetini erbaş veya er olarak yapıyor olmak veya müracaat tarihinin ilk günü itibarıyla terhisinin üzerinden üç yıldan fazla süre geçmemiş olmak şartı aranmaktadır.

Askerliğimin Bitiminde Teskere Bırakarak Uzman Çavuş Olabilirmiyim ?

Cevap : Teskere bırakarak askerde uzman çavuş olarak kalma şeklinde herhangi bir uygulama bulunmamaktadır, bu açıklama MSB açıklaması olmakla birlikte başkalarına itibar etmemeniz gerekmektedir.

Uzman Erbaş Sınavları İçin Önbaşvuru Yapan Adaylar Seçim Aşamaları ve Sınav Çağrılarını Nasıl Öğrenebilir ?

Cevap : Uzman erbaş ön başvuru sonuçlarının hangi tarihte yayımlanacağı başvuru kılavuzu faaliyet takviminde belirtilmektedir. Ön başvuru sonuçları belirtilen tarihlerde pertem.msb.gov.tr adresinde yayımlanmaktadır. Ayrıca adayların cep telefonlarına SMS (kısa mesaj) ve elektronik posta adreslerine (e-posta) mail olarak bilgilendirme yapılabilmektedir. (Bu konu hakkında birçok mesaj geliyor arkadaşlar sabırla beklemeniz gerekiyor, ayrıca sms veya e posta yoluyla bildirim yapılıyor sizlere, sadece sabırla bekleyiniz.)

Uzman Erbaş Seçim Aşaması Sınavları Hangi Aşamaları İçermektedir ?

Cevap : Uzman erbaş seçim aşaması sınavları aşağıdaki aşamalardan oluşmaktadır: a. Yazılı sınav uygulama esasları, b. Başvuru evraklarının incelenmesi/kayıt kabul faaliyetleri, c. Ön sağlık muayenesi, ç. Fiziki yeterlilik testi (FYT), d. Mülakat, e. Sağlık raporu/güvenlik soruşturması işlemleri. (Ön sağlık muayenesi, fiziki yeterlilik testi ve mülakatta başarılı olan adaylar içindir.)

Uzman Erbaşlık Sınavlarında Yazılı Sınavda Neler Sorulmaktadır ?

Cevap : Uzman erbaş adaylarına yazılı sınavda; T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, matematik (Genel Yetenek) ve kompozisyon konularından sorular sorulmaktadır. Uzman çavuş olabilmek için bu konuları dikkatlice çalışmanız gerekiyor.

Ön Başvurusu Kabul Edilen Adaylar, Sınav Aşamalarına Gelirken Hangi Evrakları Getirmelidir ?

Cevap : Adayların getirmeleri gereken belgeler ve doldurmaları gereken formlar başvuru kılavuzunda belirtilmektedir.

Sınav Aşamaları Ne Kadar Sürüyor ?

Cevap : Uzman çavuş olabilmeniz için girdiğiniz sınav süresi, sizlere verilen sınav gününde yarım gün içersinde bitmektedir.

Uzman Erbaş Ön Sağlık Muayenesinde Nelere Bakılıyor ?

Cevap : Adayların, fiziksel görünümü ile yaş, boy ve vücut ağırlığının istenen standartlarda olup olmadığı bu konuda görevlendirilen tabip/tabipler tarafından TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği ve MY 33-2 (C) TSK Personelinin Sağlık Muayene Yönergesi esaslarına uygun olarak kontrol edilmektedir. Muayenede hangi hususlara bakıldığı başvuru kılavuzunda belirtilmektedir.

Uzman Erbaş Ön Sağlık Muayenesinde Elenen Adayların İtiraz Hakkı Var Mıdır ?

Cevap : Ön sağlık muayenesi olumsuz sonuçlanan adayların sınavlar esnasında itiraz hakkı bulunmaktadır. İtiraz muayenesi sonucunda da işlemleri olumsuz sonuçlanan adayların idari itiraz hakkı bulunmamaktadır. Adayların yasal süresi içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde iptal davası açma hakları bulunmaktadır.

Fiziki Yeterlilik Testi yani (FYT) Hangi Aşamalardan Oluşuyor ve Standartları Nelerdir ?

Cevap : Fiziki yeterlilik testi (FYT) mekik koşusu veya 1500 metre koşu, mekik ve şınav branşlarından oluşmaktadır. Standartları ise başvuru kılavuzunda belirtilmektedir.

Fiziki Yeterlilik Testinden Elenen Uzman Erbaş Adaylarının İtiraz Hakkı Var Mıdır ?

Cevap : Elenen adayların, elendikleri branş/branşlardan bir defa not yükseltme sınavına girme hakları vardır.

Uzman Erbaş Olabilmek İçin Mülakatta Nelere Dikkat Etmeliyim ?

Cevap : Mülakat görüşme yoluyla adayın konuşma yeteneği, ses tonu, heyecan durumu, çok yönlü düşünme, davranışlardaki denge, kendine güven gibi unsurlar gözlenerek elde edilen bilgiler değerlendirilmektedir. Mülakatla ilgili diğer hususlar başvuru kılavuzunda belirtilmektedir.

Mülakatta Elendim İtiraz Hakkım Var Mı ?

Cevap : Mülakatlarda elenen adayların maalesef itiraz hakları bulunmamaktadır, adayların yasal süre içersinde Ankara İdare Mahkemelerine iptal davası açma hakları bulunmaktadır.

Uzman Erbaş Seçim Aşaması Sınav Sonuçları Nasıl Bildirilmektedir ?

Cevap : Sınav aşamalarında adayların başarılı olup olmadıkları, her aşamanın bitiminde/aynı gün kendilerine tebliğ edilmektedir.

Seçim Aşaması Sınavlarında Başarılı Oldum, Sınavdan Sonra Hangi İşlemleri Yapacağım ?

Cevap : Seçim aşaması sınavlarında başarılı olan adaylara, sağlık raporu işlemleri için Asker Hastanelerine sevk belgesi verilmektedir. Adayların, kendisine verilen sevk belgesi ile belirtilen tarihten itibaren sağlık raporu işlemlerine başlamaları gerekmektedir. Her ne sebeple olursa olsun sevk belgesinin geçerli olduğu süre içerisinde (Sevk belgesinin düzenlendiği tarihten itibaren Ankara Garnizonu içerisindeki Asker Hastanelerinde üç iş günü, diğer illerdeki Asker Hastanelerinde beş iş günü içerisinde.) sağlık işlemini başlatmayan adaylara ikinci kez hastane sevk belgesi verilmemektedir. Sağlık işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi ve sevk edilecek asker hastane listesi başvuru kılavuzunda belirtilmektedir. Değerli arkadaşlar başvuru klavuzunu dikkatlice okumadan lütfen başvuru yapmayın zira tüm bilgiler orda yer almaktadır zaten askeribilgiler.net olarak ilanları detaylıca yayınlıyoruz, dikkat etmeniz gereken hususları sizlere bildireceğiz.

Sağlık Raporum Olumsuz Sonuçlandı İtiraz Hakkım Var Mıdır ?

Cevap : Evet itiraz hakkınız bulunmaktadır gecikmeden sağlık raporunuz olumsuz sonuçlandıysa biran önce itirazınızı yapabilirsiniz, böylece hakem hastanesine yönlendirilir ve tekrar muayeneye katılırsınız.

Sağlık Raporum Olumsuz Sonuçlandı Nasıl İtiraz Etmeliyim ?

Cevap : Sonuca itiraz etmek isteyen adaylar, olumsuz aldığı sağlık ön bildirim raporu tarihinden itibaren, en geç 30 (otuz) gün içerisinde şahsen veya posta/kargo yoluyla K.K.Per.Tem.Mrk.K.lığına başvuruda bulunabilmektedir. İtirazın nasıl yapılacağı hususu ve itiraz için gerekli belgelerin neler olduğu başvuru kılavuzunda belirtilmektedir.

Uzman Erbaş Sınavlarını Başarıyla Kazanan Adaylar Tüm İşlemlerini Nereden Takip Edebilirler ?

Cevap : Adaylar pertem.msb.gov.tr genel ağ (internet) adresinde yayımlanan aday durum bilgilendirme programından başvuru yaptıkları temin türü ve dönemine göre vatandaşlık numaraları ile işlemlerinin ne aşamada olduğunu takip edebilmektedir.

Değerlendirme ve Sınıflandırma Nasıl Yapılmaktadır ?

Cevap : Yapılacak seçim aşaması sınavları sonucunda başarılı olan adaylar, elde ettikleri sınav sonuç puanına göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanmaktadır. Adaylar, puanı en yüksekten başlanmak suretiyle idarenin ihtiyaçları dikkate alınarak kontenjanlar doğrultusunda nitelik durumlarına göre asil/yedek olarak sınıflandırılmakta/yerleştirilmektedir. Sınavların değerlendirilmesi 100 tam puan üzerinden yapılacaktır. Bu puanın; % 30’unu yazılı sınav, % 40’ını mülakat ve % 30’unu FYT notu oluşturmaktadır.

Uzman Erbaş Adaylarının Atama Tebligatları Nasıl ve Ne Zaman Yapılmaktadır ?

Cevap : Sınav aşamalarında başarılı olan, sağlık raporu ve güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanan adayların dosyaları atama tebligatı yapılması maksadıyla Kara Kuvvetleri Tayin Daire Başkanlığına gönderilmektedir.

Tayin Daire Başkanlığınca atama tebligatları, her kurs döneminden önce adayların bildirmiş oldukları ikametgâh adreslerine iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılmaktadır. Ayrıca adayların cep telefonlarına SMS (kısa mesaj) ve elektronik posta adreslerine (e-posta) mail olarak bilgilendirme yapılabilmektedir.

Uzman Erbaş Adayları’nın İlk Sözleşme Süreleri Ne Kadardır ?

Cevap : Uzman erbaşlar göreve ilk başlangıçta; iki (2) yıldan az, beş (5) yıldan fazla olmamak üzere sözleşme yaparlar.

Uzman Çavuşlar Sözleşme Bitiminde Bir Daha Ne Kadar Süreyle Sözleşme İmzalayabilirler ?

Cevap : Uzman erbaşlar müteakip yıllarda; bir (1) yıldan az, beş (5) yıldan fazla olmamak kaydıyla sözleşme yaparlar.

Uzman Çavuşlar Astsubaylığa Nasıl Geçebilir ?

Cevap : Uzman erbaşlıktan muvazzaf astsubay olmanın iki şekli bulunmaktadır. a. Lise mezunu, en az bir yıl kıta hizmeti bulunan ve 26 yaşından gün almamış uzman erbaşlar yapılan seçin sınavlarında başarılı oldukları takdirde Kara Kuvvetleri Astsubay Meslek Yüksekokuluna öğrenci olarak alınmaktadır. Okulu başarılı olarak bitirdikleri takdirde muvazzaf astsubay olabilmektedirler. b. En az iki yıllık meslek yüksekokulu mezunu, kıtada dört hizmet yılını tamamlamış sekizinci hizmet yılını tamamlamamış uzman erbaşlar yapılan seçim sınavlarında başarılı oldukları ve müteakiben tabi tutulacakları Astsubay Temel Askerlik ve Astsubaylık Anlayışı Kazandırma (ASTTASAK) Eğitiminde başarılı oldukları takdirde muvazzaf astsubay olabilirler.

Uzman Çavuşlar Emekli Olabilir Mİ ?

Cevap : En güncel haliyle uzman erbaş görevini yerine getiren kişilerin bağlı oldukları komutanlıkça bir engel ya da farklı bir uygulaması olmaması hallerinde emeklilik yaşları 52 olarak belirlenmiştir. Sözleşmeli olarak çalıştıklarından isterlerse emeklilik yaşından önce istifa etmeleri de mümkündür. Daha sık rastlanan bir durum ise görev sırasında yaşadıkları sebebiyle ruhsal veya bedensel olarak yara almış kişilerin malulen emekliliklerinin sağlanmasıdır.

Uzman Çavuşlar İstifa Ettikten Sonra Memurluğa Geçebilir Mi ?

Cevap : Değerli arkadaşlar yeni güncellemeyle birlikte 7 yılını doldurmamış olan uzman çavuşlar maalesef memurluğa geçemiyor bilginiz olsun.

Uzman Çavuş ile Uzman Onbaşı Arasındaki Fark Nedir ?

Cevap : Uzman çavuş ile uzman onbaşı arasında rütbe farkı vardır, uzman onbaşı, uzman çavuş’un ast’ıdır fakat aralarında hiyerarşik bir üstünlük yoktur. Çoğu aday bunu yanlış anlıyor ya da uzman onbaşı’nın yeni çıktığı yanlışına kapılıyor zaten uzman erbaş demek uzman onbaşı ve uzman çavuş’un genel ismi demektir.

Uzman Çavuşlar Silah Alabilir Mi veya Taşıyabilir Mi ?

Cevap : Uzman erbaşlar ilk sözleşmelerini müteakip bedeli karşılığında zatî  tabanca  edinebilirler ve görevli olmadıkları zamanlarda da resmî veya sivil elbise ile zat  îtabancalarını göze  görünmeyecek bir şekilde taşıyabilirler. En az on yıl görev yapıp Türk Silâhlı Kuvvetlerinden ayrılanlara, istifa veya istifa etmiş sayılmak   suretiyle Türk Silâhlı Kuvvetlerinden ayrılan subay ve astsubaylar gibi; emeklilik  durumunda ise, emekli subay ve astsubaylar gibi silah taşıma ruhsatı verilir.
Yani kısacası uzman erbaş aday ve uzman erbaş arkadaşlarımız beylik tabancasını Dilekçe vererek istediginizi zaman bedelini siz karşılayarak alabilirsiniz.

Yukarıda sıkça sorulan soruları sizler için derlemeye çalıştık fakat mutlaka eksikler olacaktır, bu eksiklikleri gören arkadaşlarım yorum kısmından belirtebilirse en kısa sürede cevaplamaya ve belirttiğiniz eksiklikleri gidermeye çalışacağız.

Bir önceki yazımız olan Komando Olabilmek İçin Gereken Şartlar Nelerdir ? başlıklı makalemizde komando olmak için gereken şartları hakkında bilgiler verilmektedir dilerseniz inceleyebilirsiniz . . .


5 Yorumlar
 1. Muhammet diyor

  Askerdeyken muaf oldum doktorun yanlış teşhisi üzerine memlekete döndüm tekrar muayene oldum uzman olabilir miyim veya nasıl bı yol secmeliyim lütfen yardimci olun

 2. Müslüm diyor

  Cildimde sedef hastalıgi var uzman cavuş olabilirmiyim

 3. berk diyor

  Ben şuan sözleşmeleri erim üste saygısızlıktan tutanağım tutuldu 1 /20 para cezası verildi uzman erbaşılk ta güvenlik soruşturmam da bi sıkıntı olurmu şimdiden teşekkürler

 4. berk diyor

  İyi günler ben şuan sözleşmeli Erim kasımda 4 yılım bitiyor üste saygısızlıktan tutanağım tutuldu 1 / 20 para cezası verildi uzman erbaş lıgâ başvursam bi sıkıntı olurmu şimdiden teşekkürler

 5. Ömer diyor

  Ben orta okul mezunuyum 6 haziran 1992 doğumluyum terhisimin üzerinden 5 yıl geçti 25.08.2013 ben uzman onbasi olarak basvuru yapabiyormuyum acaba ?

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Kullanım Koşulları gereğince web sitemizde yapılan yorumlardan "Yorumu Yapan" kişi sorumludur!