Umum Kuvayı Milliye Komutanı Ali Fuat Cebesoy’un Hayatı ve Görselleri

0 83

Umum Kuvayı Milliye Komutanı Ali Fuat CEBESOY

Diplomat, siyaset adamı ve Kurtuluş Savaşı komutanlarından olan Ali Fuat CEBESOY, 1882’de İstanbul’da doğmuştur. TBMM Birinci Dönem Yozgat Milletvekili İsmail Fâzıl Paşa’nın oğludur. İlk ve orta öğretimini Erzincan ve Beşiktaş Askerî Rüştiyesi’nde, lise öğrenimini Kadıköy Saint Joseph Fransız Lisesi’nde bitirdikten sonra 1899’da girdiği Harbiye Mektebi’ni 1902’de piyade teğmen olarak bitirir ve kurmay sınıfına geçer. Harp Akademisi’nde öğrenciyken üsteğmenliğe terfi eder ve 11 Ocak 1905’te buradan Kurmay Yüzbaşı olarak mezun olur. Mustafa Kemal ATATÜRK ile Harp Akademisinde iken tanışır.

 

Harp Okulu öğrencileri (1901). Soldan sağa: ön sıra; Kâzım (Özalp), Mustafa Kemal (Atatürk), Ali Fuat (Cebesoy) ve Sedat (Doğruer), arka sıra; Abdi (Pandır), Mehmet Hayri (Tarhan) ve Nusret (Başaran)

 

Beyrut’ta kıta hizmetlerine başlar ve bu görev 1908’deki Roma Askeri Ateşeliği haricinde oldukça dinamik geçer. 1911 yılında Trablus’ta savaş başlayınca oraya ilk gidenler arasındadır. Balkan Savaşı esnasında Yanya Kalesinde, Pista ve Pisani muharebelerinde, Karadağ’da, 1. Dünya Savaşı’nda tümen komutanı olarak katıldığı Kanal Hareketinde , büyük başarılara öncü olmuştur. İstanbul Hükümeti’nin İçişleri Bakanı, Mustafa Kemal’in görevsizliğini bir genelgeyle açıklamasıyla Ali Fuat Paşa’da kendi mıntıkasındaki valilere ve mutasarrıflara kendisinin vereceği emirlere göre hareket edilmesini emreder.

 

 

Bunun dışında, her yerde Reddi İlhak ve Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerinin kurulacağını ilgililere bildirir. Bu gayretleri takdirle karşılandığı için, Sivas Kongresinin ardından Cebesoy, Umum Kuvayı Milliye komutanı olarak görevlendirilir.
Karşıtları tarafından Çerkez Ethem yanlılığıyla itham edilir.

 

Ali Fuat Cebesoy
Ali Fuat Cebesoy ve Kazım Karabekir

 

 

İthamların doğru olmadığı, belgelerle ispatlandıktan sonra Ankara’ya davet edilerek Moskova Büyükelçiliğine atanır.
10 Mayıs 1921’de Ankara’ya dönerek Mecliste siyasi faaliyetlerine başlar. Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin başkanlığını üstlenir. 1925’te Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kurucuları arasına katılır. 1926 yılında İzmir Suikasti sebebiyle Ali Fuat Paşa da tutuklanır, yargılanır ve aklanır.

İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanlığı esnasında siyasi hayata yeniden atılır, Milletvekili olarak tekrardan Meclise girer. 10 Ocak 1968 yılında İstanbul’ da vefat eder.

 

–Diğer  Askeri Biyografileri İncelemek İçin BURAYA Tıklayınız.

–Diğer Web Sayfamızı İncelemek için BURAYA Tıklayınız


Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Kullanım Koşulları gereğince web sitemizde yapılan yorumlardan "Yorumu Yapan" kişi sorumludur!