Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personeline Şehir İçi Ulaşım Ücretsiz Oldu !

0 117

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 9 Mayıs 2020 tarihinden geçerli olmak üzere Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeline Şehir içi ulaşım ücretsiz oldu.

İşte Bugün Yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararında değişiklik yapıldı. Buna göre;

Jandarma hizmetleri sınıfı ve sahil güvenlik hizmetleri sınıfı personeli, belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşım hizmetlerinden ücretsiz faydalanabilecek.

-Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve bağlı ortaklıklarında, toplu iş sözleşmesi kapsamında belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmeleri ile çalışan 4857 sayılı İş Kanunu ve 854 sayılı Deniz İş Kanununa tabi işçilerin emeklisi, eşi ve yirmi beş yaşından küçük çocukları  demiryollarında yılda iki kez ücretsiz seyahat edebilecek.

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 2500

8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun l inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf tutulacakların tespitine dair 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 4736 sayılı Kanunun mezkûr maddesi gereğince karar verilmiştir.

8 Mayıs 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

8/5/2020 TARİHLİ VE 2500 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR

MADDE 1- 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 3 üncü maddesine “emniyet hizmetleri sınıfı personeli,” ibaresinden sonra gelmek üzere “jandarma hizmetleri sınıfı personeli, sahil güvenlik hizmetleri sınıfı personeli,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

2002/3654 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 3 üncü maddesi:

“Madde 3 – (Ek madde: 11.02.2002 – 2002/3700- BKK/1. md.)

Belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşım hizmetlerinden faydalanmayla sınırlı olmak üzere eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı personeli, emniyet hizmetleri sınıfı personeli, T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan postacı ve dağıtıcılar ile basın kimlik kartı sahipleri, belediye zabıtası kadrosunda görev yapan personel bu konuda yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar 08/01/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır.”

 

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 2503

8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf tutulacakların tespitine dair 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 4736 sayılı Kanunun mezkûr maddesi gereğince karar verilmiştir.

8/5/2020 TARİHLİ VE 2503 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR

MADDE 1- 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Karara aşağıdaki madde eklenmiş ve söz konusu Kararın diğer madde numaralan buna göre teselsül ettirilmiştir.

“MADDE 80- Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve bağlı ortaklıklarında, toplu iş sözleşmesi kapsamında belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmeleri ile çalışan 4857 sayılı İş Kanunu ve 854 sayılı Deniz İş Kanununa tabi işçilerin emeklisi, eşi ve yirmi beş yaşından küçük çocuklarının demiryollarında yılda iki kez seyahatleri, 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır.”

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

 

 


 

 

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Kullanım Koşulları gereğince web sitemizde yapılan yorumlardan "Yorumu Yapan" kişi sorumludur!