Askerlikten Muafiyet ve Çürük Raporu Verilen Hastalıklar ?

106 8.386

Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yönetmeliği’nin 6. maddesine göre askerlik çağına giren yükümlüler, yoklama sonucunda, askerliğe elverişli olanlar ve askerliğe elverişli olmayanlar üzere iki gruba ayrılmaktadır.

Askerliğe Elverişli Olanlar;

Sağlık yeteneği bakımından hiçbir hastalık ve arızası bulunmayanlar ila hastalık ve arızaları bakımından, Hastalık ve Arızalar listesinin A dilimlerine girenlerdir.

Askerliğe Elverişli Olmayanlar;

Hastalık ve arızaları B ve D dilimine girenler Askerliğe Elverişli Olmayanlar olarak adlandırılmaktadır. İşte bu listedeki B ve D diliminde bulunan hastalıklar askerlik çağına girmiş olan yükümlülerin askerlikten muafiyetine neden olan hastalıklardır. Yani listede B ve D diliminde bulunan hastalıklardan birine sahipseniz askerlikten muafsınız anlamına gelmektedir.

Peki Hangi Hastalığa Sahip Olanlar Askerlik Yapamazlar ?

Hemen sorunuzu bir kaç cümle ile cevaplayalım ; Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yönetmeliğine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz, yalnız bu yönetmelik biraz uzun olduğu için kafanızı karıştırabilir. Dikkatle okumanızı öneriyoruz . Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yönetmeliği’nde hastalık ve arıza olarak tanımlanan askerliğe engel hastalıklar şöyle sıralanmıştır; Göz Hastalıkları,Sinir Hastalıkları,Ruh Sağlığı ve Hastalıkları,Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları, Plastik ve Rekonstrüktif Şirürji, Ağız, Çene, Yüz, Boyun ve Diş Hastalıkları, Deri Hastalıkları, İç Hastalıkları, Sindirim Sistemi Hastalıkları, Göğüs Hastalıkları, Enfeksiyon Hastalıkları, Ürogenital Organ Hastalıkları, Kas ve İskelet Sistemi Hastalıkları, Cerrahi Hastalıkları. Eğer sizde bu sıraladığımız rahatsızlıklardan birine sahipseniz askerlikten muafsınız demektir.

Askerlikten Muaf Olurmuyum ?

Askerlikten muaf olup olmama durumunuzu aşağıdaki yorum bölümünü kullanarak bizlere sorabilirsiniz, detaylıca araştırıp sizlere cevap vermeye çalışacağız. Yalnız bizlerin söylemesiyle veya yorumlamasıyla askerliğe elverişli olup olmadığınızı muayene olmadan cevaplayamayacağımızı da unutmayınız. Yukarda sıraladığımız maddeler ve makale’de sizlerin adına doğacak hiçbir durumdan sitemiz sorumlu değildir. Askerliğe elverişli olup olmadığınızı yukarda linkle beraber sunduğumuz Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yönetmeliği’ni dikkatle okuyarak öğrenebilirsiniz unutmayın ki bizler sadece sizleri bilgilendirme amaçlı bu makaleleri paylaşmaktayız rahatsızlığı olan arkadaşlara geçmiş olsun dileklerimizle başka bir makalede görüşmek üzere.

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SAĞLIK YETENEĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Kanuni Dayanak ve Ekler Amaç

Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı, Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli askeri ve sivil personel ile askerlik görevi ile yükümlü vatandaşların Silahlı Kuvvetlerdeki görevlere uyarlık bakımından sağlık yeteneklerini tesbit etmek ve barışta ve savaşta yapılacak sağlık işlemlerini düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 – Bu Yönetmelik, 1111 Sayılı Askerlik Kanunu, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu, 1076 Sayılı Yedek Subay ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu, 635 Sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanunu gereğince Silahlı Kuvvetler mensubu olan personeli, askeri öğrenci ve askeri öğrenci adaylarını, sivil personelle ilgili kanunlar gereğince Silahlı Kuvvetlerde görevli personeli, askerlik görevi ile yükümlü vatandaşları ve bu Yönetmeliği uygulamakla görevli kişi, makam ve kuruluşları kapsar.

İKİNCİ BÖLÜM

Yükümlülerin Sağlık Muayeneleri

Gruplandırma

Madde 6 – Askerlik çağına giren yükümlüler, askerlik yoklamasında veya askeri hastanelerin sağlık kurullarında, askerliğe elverişli olanlar ve askerliğe elverişli olmayanlar olmak üzere gruplandırılır.

1) Askerliğe elverişli olanlar: Sağlık yetenekleri bakımından hiç bir hastalık ve arızası bulunmayanlar ile hastalık ve arızaları, Hastalık ve Arızalar Listesinin A dilimine girenlerdir.

2) Askerliğe elverişli olmayanlarHastalık ve arızaları, Hastalık ve Arızalar Listesinin B ve D dilimlerine girenlerdir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Askeri Öğrenci Adayları ile Askeri Öğrencilerde Aranacak Sağlık Yetenekleri

Öğrenci Adaylarının Sağlık Yetenekleri

Madde 25 – Askeri öğrenci adaylarının sağlık kurulu muayeneleri Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığının belirleyeceği tam teşekküllü Askeri Hastanelerde yapılır.

Türk Silahlı Kuvvetleri Askeri Okullarına alınacak öğrenci adayları tam sağlam olmalı ve diskromatopsi bulunmamalıdır. Öğrenci adaylarında ayrıca aşağıdaki niteliklerin bulunması gereklidir.

1) (Değişik: 11/1/2000-2000/34 K.) 11-18 yaş kız ve erkek çocukları ile 18 ve üzerindeki yaş grupları için boy-ağırlık oranları, aşağıda belirtilen ölçülere uygun olmalıdır.

Hava Lisesi ve Hv.Harp Okulu için :

Hv.Astsb.MYO için :

2) (Mülga: 11/1/2000 – 2000/34 K.)

(Değişik: 30/1/1997- 97/9106 K.) Kara, Deniz ve Hava Okulları hariç olmak üzere, üniversite fakültelerine veya yüksek okullara alınacak askeri öğrenci adaylarında düzeltme ile her iki gözde görmeler ayrı ayrı tam olmak şartıyla 3 diyoptriye kadar miyopi ve hipermetropi (3 dahil), yüksek çapı 3 diyoptriyi geçmeyen veya iki ekseni arasında kırılma farkı 3 diyoptriyi geçmeyen astigmatizmalar bu okullara girmeye engel değildir.

(Değişik: 30/1/1997 – 97/9106 K.) Aşağıda yazılı laboratuar muayeneleri her askeri öğrenci adayına (uzman erbaş adayları dahil) kesinlikle yapılır.

1) Mikrofilm, direkt üriner sistem grafisi, 2) Serolojik sifiliz testleri HBsAG, 3) Kan sayımı ve sedimantasyon, 4) Tam idrar muayenesi, 5) Kanda üre ve kreatinin, 6) Açlık kan şekeri, 7) Lüzum görülen diğer laboratuar muayeneleri. (Ek fıkra: 2/3/1995- 95/6599 K.) Askeri öğrenci adayları hakkında hastahanelerce verilecek ön raporlara, ön rapor tarihinden itibaren 7 gün içinde itiraz edilebilir.

Diskromatopsi

Madde 42 –

Türk Silahlı Kuvvetleri Askeri Okullarına alınacak öğrencilerde (Yedeksubay öğrencileri hariç), Türk Silahlı Kuvvetlerine muvazzaf olarak sivil kaynaktan ve yedeksubaylıktan alınacak adaylarda diskromatopsi bulunmaz.Diskromatopsi muayenesi İschiara (Psödo İzokromatik renk levhaları) yöntemi ile yapılır. Gerek duyulduğunda, muayene yardımcı metotlarla desteklenir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Okullarına Alınacak Öğrenci Adayları ve Öğrencilerde Aranacak Sağlık Yetenekleri

Madde 66 – Hava Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Okullarına alınacak öğrenci adayları ve öğrenciler hakkında bu Yönetmeliğin 25,26 ve 27 nci madde hükümleri uygulanır. (26 ve 27 nci Maddeler Halen daha Askeri okullarda okuyan Askeri Öğrencilere aittir.)

Hava Harp Okulu Öğrenci Adayları ile Uçucu Yetiştirilecek Adayların Sağlık Yetenekleri

Madde 68 – (Değişik : 30/1/1997-97/9106 K.)

Hava Harp Okuluna alınacak öğrenciler ile uçucu yetiştirilecek adaylara bu Yönetmeliğin 25 (Boy ile ilgili hükümler hariç), 26 ve 27 nci maddesi hükümleri uygulanmakla beraber, bunlarda boy 165 cm.den kısa, 190 cm.den uzun, oturma yüksekliği 98 cm.den fazla olmamalıdır. Yaşlarına göre boy ve ağırlıkları, “Uçucu Yetiştirilecek ve Uçucu Personelin Yaşlarına Göre Boy ve Ağırlıklarını Gösterir Çizelge”ye uygun olmalı, Askeri Havacılığa Uyarlılık Yeteneği yeterli bulunmalı, havacılığa uygun kişilik testlerinde başarılı olmalıdır.

Uçucu Adaylarının Sağlık Nitelikleri

Madde 69 – (Değişik: 20/9/1988 – 88/13300 K.)

İlk defa uçuşa başlayacakların ve uçuş eğitimindeki adayların tam sağlam olmaları şarttır. Uçuş eğitimi sırasında çıkacak arıza ve hastalıklar için yetişmiş uçucuların sağlık yetenekleri ile ilgili hükümler uygulanmaz. Uçucu aday uçuculuk sağlık niteliğini kaybedenlere, Hava Sağlık Muayene Merkezleri Sağlık Kurullarınca “uçucu yetiştirilmeye elverişli değildir” kararı verilir ve bunlar hakkında bu Yönetmeliğin 1 ve 2 numaralı sınıflandırma çizelgelerine göre işlem yapılır.

Değerli arkadaşlar, yorum bölümünden soru yöneltmeden önce lütfen aşağıdaki bilgileri dikkatlice okuyunuz.

ÖNEMLİ NOT : A DİLİMİNE GİRENLER ASKERLİĞE ELVERİŞLİ B VE D DİLİMLERİNE GİRENLER ASKERLİĞE ELVERİŞLİ DEĞİLDİR.

CERRAHİ HASTALIKLAR

Madde 68 -(Değişik: 30/1/1997 – 97/9106 K.) (KALIN BAĞIRSAK VE MAKAT SORUNLARI) A DİLİMİ) 1. Beden ve hareket fonksiyonlarını bozmayan anüs ve rektumun şekil bozuklukları, hemoroidleri, anal füssür ve perianal fistülleri, cerrahi tedavi ile düzeltilmiş mukoza prolapsusları (Prolapsusani), anal sifinkter darlık ve yetmezlikleri. (Hemoroid, kalın bağırsağın makattan sarkması neticesinde yapılmış ameliyatlar) 2. Sinüs plonidalis (Kıl Dönmesi)

B DİLİMİ)

1. Beden hareket ve fonksiyonlarını bozan sfinkter ani yetersizliği, darlığı şekil bozuklukları ve bunların başarısız tedavileri. (Makat ile ilgili yapılmış ameliyatlar sonucunda tedavi edilemeyen rahatsızlıklar)

2. Komplikasyonsuz total rektum prolapsusları (Prosidensiya) ve bunların başarılı ameliyatları. (Doğrudan makat ve kalınbağırsak ameliyatları)

D DİLİMİ) 1. Sifinkter yetmezliği oluşturmuş cerrahi tedaviye rağmen nüks eden total rektum prolapsusları (prosidensiya). 2. Birkaç kez ameliyata rağmen nüks eden ve kalıcı komplikasyonlar oluşturan perianal, rektal ve rekto-vağinal fistüller. (Ameliyat olunmasına rağmen iyileşmeyen makatta oluşan apseler) 3. Tedavisi olanaksız anüs ve rektumun önemli darlık ve yetersizlikleri. 4. Anüs ve rektumun kötü huylu ve tedavisi olanaksız iyi huylu tümörleri.

Madde 69 – (FITIK KONUSU)

A DİLİMİ) 1. Ameliyatla tedavi edilebilen her çeşit fıtıklar ve fıtık eğilimi gösteren karın duvarı zayıflıkları.(Ameliyat olmuş ve nüksetmesi olasılığı bulunmayan fıtık, apandisit gibi küçük ameliyat nedbeleri sağlam kabul edilir.)

B DİLİMİ) 1. Ameliyatı sakıncalı olup, diğer koruyucu tedbirlerle yerine konabilen ve korunabilen karın duvarı fıtıkları.

D DİLİMİ) 1. Ameliyatı sakıncalı, yerine konması ve tutulması olanaksız büyük fıtıklar. 2. Lomber, obtüratör, iskiyadik ve perineal fıtıklar. 3. (Değişik: 30/1/1997 – 97/9106 K.) En az üç kez ameliyata rağmen nüks eden ve cerrahi olarak düzeltilemeyen karın duvarı fıtıkları.

Madde 70 – (Ek: 30/1/1997 – 97/9106 K.) (ALLERJİK HASTALIKLAR) A DİLİMİ) 1. Hayati önemi olmayan,kardiyovasküler ve solunum sistemini tutmayan allerjik anafilaktik reaksiyontürleri.

B DİLİMİ) 1. Kardiyovasküler ve solunum sistemini de bozan ve hayati tehlike arz eden ve sık sık tekrarlayan, objektif tanı yöntemleri (laboratuar ve eliminasyon-provakasyon testleri) ile kanıtlanmış, eliminasyonu mümkün olmayan allerjik anafilaktik reaksiyon türleri.

D DİLİMİ) 1. Askerlik hizmetine engel, ileri derecede fonksiyon bozukluğu ve komplikasyon yapmış allerjik hastalıklar. NOT: Hastalığın tuttuğu organ ya da sisteme göre ilgili klinik dallara ait D dilimlerindeki fıkralar gereğince işlem yapılır.

ÖNEMLİ NOT : A DİLİMİNE GİRENLER ASKERLİĞE ELVERİŞLİ B VE D DİLİMLERİNE GİRENLER ASKERLİĞE ELVERİŞLİ DEĞİLDİR.

ENFEKSİYON HASTALIKLARI

Madde 52 – (Değişik: 11/1/2000 – 2000/34 K.)

A DİLİMİ) Komplikasyon yapmadan tamamen iyileşmiş bakteri, virüs, fungus, protozoon ve diğer parazitlerin neden olduğu menenjit, meningo-ensefalit (Kabakulak) ve ensefalitler (Menenjit Hst.).

B DİLİMİ) 1. Tedaviden sonra tam olarak iyileşmiş, laboratuvar tetkikleri ile geçirilmiş olduğu teyit edilebilen, hiçbir sekel bırakmamış tüberküloz menenjit.

2. Komplikasyonlarla seyretmiş, sekel bırakarak iyileşmiş bakteriyel,paraziter ve mikotik (Mantar) enfeksiyonlar.

3. Altı aydan uzun sürdüğü serolojik olarak kanıtlanmış Hepatit B (HbsAg ve ANti-HBc total ile) ve Hepatit C (Anti-HCV ve HCV RNA ile) virüs enfeksiyonları, serolojik ve histopatolojik olarak kronikleştiği kanıtlanmış diğer kronikleşme özelliğindeki primer ve sekonder hepatotrop (HBV) virüslerce oluşturulan karaciğer hastalıkları. (BULAŞICI SARILIK HASTALIĞI)

4. Hepatit B ve C virüsleri ile diğer kronikleşme özelliğindeki primer ve sekonder hepatotrop virüslerin neden olduğu serolojik olarak kanıtlanmış, histopatolojik olarak kronik Hepatit tanısı koyduracak özellikteki bulgular bulunmayan hepatitler. (BULAŞICI SARILIK HASTALIĞI)

5.Hepatit B ve C virüsleri ile diğer kronikleşme özelliğindeki primer ve sekonder hepotatrop virüslerin neden olduğu serolojik olarak kanıtlanmış, histopatolojik olarak düşük-orta aktivite gösteren (şiddetli, yüksek aktivite göstermeyen) kronik Hepatitler. (BULAŞICI SARILIK HASTALIĞI)

D DİLİMİ) 1.Sekel bırakmış (Kalıcı Engel bırakmış) infektif menenjit, meningo-ensefalit ve ensefalitler.

2.Hepatit B,C ve D virüsleri ile diğer kronikleşme özelliğindeki primer ve sekonder, hepatotrop virüslerin neden olduğu serolojik olarak kanıtlanmış, histopatolojik olarak orta-yüksek aktivite gösteren (hafif, düşük aktivite göstermeyen)kronik Hepatitler.

3. Doğrulama testleri ile kanıtlanmış olan AIDS gelişmiş ya da gelişmemiş HIV enfeksiyonları, tedavisi mümkün olmayan veya tedaviye yanıt vermeyen, laboratuvar bulguları ile saptanmış enfeksiyonlarla komplike diğer her türlü konjenital veya edinsel immum yetmezlik sendromları ve hastalıkları.

4. Kalıcı organ fonksiyon bozukluklarına yol açan sistemik enfeksiyonlar.

ÖNEMLİ NOT : A DİLİMİNE GİRENLER ASKERLİĞE ELVERİŞLİ B VE D DİLİMLERİNE GİRENLER ASKERLİĞE ELVERİŞLİ DEĞİLDİR.

DERİ HASTALIKLARI

Madde 29

A DİLİMİ)

1. Silahlı hizmete engel olmayan, lokalize ve az sayıda : iyi huylu deri tümörleri, (Doğuştan olan benler), sikatrisler (Yara izi) ve yanık sekelleri (yüz bölgesinde 4 cm2`den, diğer vücut bölgelerinde 10 cm2`den büyük olanlar). 2. Çeşitli nedenlerle oluşmuş, silahlı hizmete engel olmayan estetik görünümü bozmasa bile görülen vücut bölgelerindeki tatuaj (Dövme), 2 cm2`den daha büyük  ve 3. Hareketlere güçlük vermeyen, zeka geriliği olmayan, tümörlü, pigmentli Von Recklinghausen hastalığı. 4. Tedavi ile iyileşmiş ve silahlı hizmete engel olmayan deri tüberküloz ve tüberkülidleri.

B DİLİMİ)

1. Hareketlere güçlük veren, tedavi ile , büyük ve yaygın iyi huylu deri tümörleri, estetik görünümü bozan yüz ve boyun bölgesindeki yaygın skatrisler (Yara İzleri). 2. Tedavi ile iyileşmeyen, yüzde ve vücutta ileri derecede şekil bozukluğu yapmış deri tüberküloz ve tüberkülidleri. (Yılancık, Şark Çıbanı vb.) 3. Hareketlere güçlük verecek derecede büyük tümörleri olan ya da estetik görünümü ileri derecede bozan, zeka geriliği ile beraber olmayan hastalığı.

D DİLİMİ)

1. 2. Tedavi ve ameliyatla düzelmesi olanaksız, hareketleri ya da estetik görünümü bozan çok yaygın skatrisler ve keloidler (yanık ya da cerrahi girişim sonucu deride oluşan bağ dokusu kütleleridir.), vücutta büyük, yaygın pigmentli nevüsler. (Çok büyük geniş BENLER, Yara İzleri, Yanık İzleri) 3. Hareketlere güçlük verecek derecede büyük tümörleri olan, ya da estetik görünümü ileri derecede bozan ve zeka geriliği ile beraber olan Von Recklinghausen hastalığı.

Madde 30

A DİLİMİ)

1. Silahlı hizmete engel olmayan, tedavi ile iyileşen, kronik ve sınırlı deri hastalıkları ve belirtileri (psoriasisler, skleroderma plakları, lokalize atrofiler, kronik ekzemalar, yaygın olmayan vitiligo plakları, yürüyüşe ve silahlı hizmete engel olmayan çeşitli nedenlerle olmuş keratodermiler, sıcak mevsimlerde devam etmeyen ichthyosisler ve benzeri deri hastalıkları.) 2. Tedavi ile iyileşmeyen sınırlı alopecia areata plakları. 3. Askerlik hizmetine engel olmayan soğuk ürtikeri.

B DİLİMİ)

1. Hareketlere güçlük veren, tedavi ile iyileşmeyen, kronik ve yaygın deri hastalıkları ve sekelleri. 2. Güneş ışınlarından etkilenen aktinodermatozlar, yaygın diskoid lupus erythematosus, deri porfiriası, el, yüz veya vücudu kaplayan yaygın vitiligo (Samyeli). 3. Tedavi ile iyileşmeyen alopecia totalis (Kellik) veya alopecia universalis (Bölgesel kellik). 4. Epidermolysis bullosa simple2. 5. (Değişik: 30/1/1997 – 97/9106 K.) En az bir yıllık süreden itibaren aktivasyon ve remisyon periyotlarıyla seyrettiği tesbit edilmiş olan Behçet hastalığı a. Ağızda aft, b. Genital bölgede ülserasyonlar, c. Göz bulguları, d. Eklem bulguları, e. Damar bulguları, Yukarıdaki (a) veya (b) bendlerinden birini yahut her ikisini içeren en az üç bulgunun bulunması şartı aranır. NOT: Bu fıkra subay ve astsubaylarda 2 yıl tedavi periyodundan; yükümlülerde 1 yıl ertesi yıla bırakma veya sevki geciktirme işleminden sonra uygulanır.

D DİLİMİ)

1. Silahlı hizmete engel olan ve tedavi ile iyileşmeyen, bulaşıcı ve diğer deri hastalıkları (Lepra (Cüzzam), eritrodermik, artropatik ve püstüler psoriasisler, ileri derecede ichthyosisler, 2eroderma pigmentosum, güneş ışınlarıyla şiddetlenen veya sistemik belirtisi olan porfirialar, el ve ayaklardaki keratodermiler,pemphigoid ve pemphiguslar, generalize eritrodermiler, derin mikozlar, tedavi ile iyileşmeyen geniş ve çeşitli nedenli deri ülserleri, distrofik tip epidermolysis bullosa, ileri derecede sistemik komplikasyonları olan Behçet hastalığı).

Madde – 31

A DİLİMİ) 1. Tedavi ile tamamen iyileşmiş, sekel bırakmamış sifiliz (Frengi).

B DİLİMİ) 1. Konjenital sifiliz. (Doğuştan Frengi mikrobu taşıyor olmak)

D DİLİMİ) 1. İç organlarda, kemiklerde ve eklemlerde ileri derecede tahribat yapmış, tedavisi olanaksız sifiliz sekelleri ve gomlar.

KAS VE İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARl – 1 nci Bölüm

Madde 57

A DİLİMİ) 1. Silah kullanmaya engel olmayan beden hareket ve vazifelerini bozmayan üst ve alt tarafların hafif şekil bozuklukları, hastalıkları, (Kübitüs varus (Dirsekte içe doğru şekil bozukluğu), koksa vara (Kalça kemik başının hafif dışa çıkmış durumu), koksa valga (Kalça kemiğinin genişliği), genu valgum, genu varum (Dizlerin şekil bozukluğu), tibial torsiyon (Bacak kemiklerinin duruş bozukluğu),konjenital boğumlar (doğuştan bacaklarda oluşan küçük boğumlar) v.b. şekil 1).

B DİLİMİ) 1. Beden hareket ve vazifelerini bozan ve ameliyatla düzeltilmeyen üst ve alt tarafların şekil bozuklukları, A diliminde belirtilen hastalıklar ve bacak ekseninin (Spina ilyaka anterior (Kalça çıkıklığına bağlı şekil bozukluğu),  (Diz Kapağı bozuklukları), ayağın ikinci parmaktan geçen ekseni)ileri derecedeki şekil bozuklukları.

D DİLİMİ) 1. Diz üstü ve dirsek üstü amputasyon veya diz ve dirsek eklemleri hizası dahil daha üst bölümlerden dezartikülasyon. (Organ Kaybı) 2. Diz altı ya da dirsek altı amputasyon dezartikülasyon. (Organ Kaybı) 3. Kol ya da bacaklardan birinin ya da bir bölümünün anadan doğma yokluğu ya da vazife bakımından anadan doğma ya da edinsel bir hastalık sekeli ile yok hükmünde olması. (Doğuştan organ yokluğu) 4. Travmatik bir nedenle oluşmuş üst ya da alt taraflarından birinin yok hükmünde fonksiyon kaybı. (Organ kaybı)

Madde 58 A DİLİMİ) 1. Beden hareket ve vazifelerini bozmayan büyük eklemlerin yerine konmuş çıkığı ya da hafif şekil bozukluğu, önemsiz derecede yapışıklıklar (Normal hareket açısı toplamının 1/4 (dahil) kadarının azalması) (Eklemlerin normal hareket açısı Şekil-2, 3, 4, 5 te gösterilmiştir).

2. Üst ve alt taraf flanks ve flankslar arası eklemlerin iyileşmiş, beden hareket ve vazifelerini bozmayacak derecedeki iltihap sekelleri. (Parmaklarda meydana gelmiş ancak tedavi edilmiş hareket kısıtlığı)

3. Beden hareket ve fonksiyonlarını bozmayan, hayat için tehlike göstermeyen, kemik ve yumuşak dokular içinde yabancı cisimler. (Platin çivi vb.)

B DİLİMİ) Beden hareket ve vazifelerini bozan: 1. Üst tarafın büyük eklemlerinin (omuz, dirsek ve el bileği) sık sık nükseden habitüel çıkığı, yarım yapışıklığı, normal hareket açısının 1/4 (hariç) ile 1/2 (dahil)`sine kadar hareket noksanlığı ya da gevşekliği. (Tedavi edilemeyen çıkıklar)

2. Alt taraf büyük eklemlerin (kalça, diz ve ayak bileği) hareketlerinde ½ nisbetinde noksanlık yapan eski çıkıkları, yarım yapışıklıkları ya da diğer hastalık sekelleri ameliyatla düzelmesi olanaksız gevşek eklem, sık nükseden, ameliyatla tedavisi olanaksız tüberküloza bağlı olmayan hidropslar (Eklemlerde sıvı birikimi).

3. Ameliyatla çıkarılamayan (Omuz, dirsek, el bileği, kalça, diz ve bileğinde) ve eklem hareketlerini en az 1/2 oranında azaltan eklem faresi (Korpora libera), yabancı cisimler.

4. Üst ve alt taraf falanks ve falankslar arası eklemlerin askerlik görevine engel olacak derecede olan spesifik ve nonspesifik iltihap sekelleri. (Parmak kemiklerinde meydana gelen ve tedavi edilemeyen iltahaplar)

5. Beden hareket ve fonksiyonlarını bozan ya da hayat için tehlike gösteren yumuşak dokuların, organların ve kemiklerin içindeki ameliyatla çıkarılmayan yabancı cisimler.

6. (Değişik: 11/1/2000 – 2000/34 K.) Üst veya alt taraf eklemlerin parsiyel ya da total protezle düzeltilmiş lezyonları. (Kemik ve eklem bozukluklarına uygulanan protezler)

7. Henüz sekel halini almamış, deformite yapmamış olmakla birlikte üst veya alt taraf eklemlerin bir veya birden fazla sayıda tutmuş, kesin tedavisi olmayan kronik, progressif enflamatuar, spesifik veya nonspesifik romatizmal hastalıklar.

8. (ek: 30/1/1997-97/9106 K.) Üst ve alt taraf büyük eklemlerin beden hareket ve vazifelerini bozan aseptik nekroz sekelleri ve geniş eklem yüzü harabiyetleri.(Kemik ve kas üzerinde bulunan ölmüş dokuların harabiyeti)

D DİLİMİ) Beden hareket ve vazifelerini ileri derecede bozan:

1. Üst ve alt taraf büyük eklemlerinin yerine konmamış eski çıkığı, eklem hareketlerini yarıdan fazla azaltan ya da yürümeyi önemli derecede bozan yapışıklılığı, gevşekliği. (Kalça çıkıkları, Omuz çıkıkları vb.)

2. Üst ya da alt taraf büyük eklemlerinin giderilmesi olanaksız, eski aseptik nekrozu, spesifik ve nonspesifik romatizmal iltihap sekelleri,

3. (Değişik: 11/1/2000 – 2000/34 K.) Üst veya alt taraf büyük eklemlerin parsiyal ya da total protezle düzeltilmiş lezyonları.

KAS VE İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARl– (2 nci BÖLÜM)

Madde 59 – (Değişik: 30/1/1997 – 97/9106 K.)

A DİLİMİ) 1. Üst ve alt tarafın beden hareket ve vazifelerini bozmayan: kemiklerin soliter çıkıntıları (Kemik çıkıntısı), soliter iyi huylu tümörleri, edinsel ya da doğmalık şekil ve yapı bozuklukları, spesifik ya da nonspesifik romatizmal kemik iltihap sekelleri.

2. Üst ve alt tarafın beden hareket ve vazifelerini bozmayan; boyu 170 santimetreden kısa olanlarda üst tarafta 3 cm. (3 cm. dahil)`ye kadar, boyu 170 santimetre ve daha uzun olanlarda 4 cm. ( 4 cm. dahil)`ye kadar olan uzama ya da kısalmalar. (Vucudun üst tarafı ile alt tarafı uyumluluğu)

3. Üst ve alt tarafın beden hareket ve vazifelerini bozmayan; boyu 170 santimetreden kısa olanlarda alt tarafta 3 cm. (3 cm. dahil)`ye kadar, boyu 170 santimetre ve daha uzun olanlarda 4 cm. (4 cm dahil)`ye kadar olan uzama ya da kısalmalar.

B DİLİMİ) 1. Beden hareket ve vazifelerini bozan; boyu 170 santimetreden kısa olanlarda üst tarafta 3 cm (3 cm.hariç)`den 5 cm. (5 cm. dahil)`ye kadar, 170 santimetre ve daha uzun olanlarda 4 cm. (4 cm. hariç)`den 6 cm. (6 cm.dahil)`ye kadar uzama ya da kısalmalar. (Vucut üst ve alt taraf uyumsuzlukları)

2. Beden hareket ve vazifelerini bozan; boyu 170 santimetreden kısa olanlarda alt tarafta 3 cm. (3 cm. hariç)`den 4 cm. (4 cm. dahil)`ye kadar, boyu 170 santimetre ve daha uzun olanlarda 4 cm. (4 cm. hariç)`den 5 cm. (5 cm.dahil)`ye kadar uzalma ya da kısalmalar. (Vucut üst ve alt taraf uyumsuzlukları)

3. Beden hareket ve vazifelerini bozan; aktivitesi durmuş, hafif sekel bırakmış spesifik, nonspesifik ve romatizmal iltihap sekelleri. (Romatizma neticesi hareket kısıtlılığı yaratan rahatsızlıklar)

4. Beden hareket ve vazifelerini bozan; fena tedavi edilmiş kemik kırıkları sonucu meydana gelen sekeller, şekil bozuklukları. (Daha önce oluşmuş ancak iyi tedavi edilmediğinden hareket kısıtlılığı ve şekil bozukluğu yaratan Kemik kırıkları)

D DİLİMİ) 1. Beden hareket ve faaliyetlerini ileri derecede bozan; fena tedavi edilmiş kemik kırıkları sonucu meydana gelen sekeller, şekil bozuklukları, yalancı eklem. (Kaynamayan kemik kırıkları)

2. Beden hareket ve faaliyetlerini ileri derecede bozan; 59 uncu maddenin B diliminin (1) numaralı fıkrasında gösterilen rakamlardan daha fazla uzama ya da kısalmalar.

3. Beden hareket ve faaliyetlerini ileri derecede bozan; 59 uncu maddenin B diliminin (2) numaralı fıkrasında gösterilen rakamlardan daha fazla uzama ya da kısalmalar.

4. Beden hareket ve faaliyetlerini ileri derecede bozan; kötü huylu kemik tümörleri, kemiklerin mültipl iyi huylu tümörleri, ameliyatla tedavi edildiği halde iki kezden fazla nüks eden soliter iyi huylu kemik tümörleri.

5. Beden hareket ve faaliyetlerini ileri derecede bozan; uzun kemiklerin (Femur, tıbıa, humerus, radius, ulne) tüberkülozu ve diğer kemiklerin tedavisi olanaksız, spesifik romatizmal nonspesifik iltihapları ve sekelleri.

Madde 60 A DİLİMİ) 1. Silahlı hizmete engel olmayan her çeşit eklem derisi yara izleri ve yapışıklıklar. (Örneğin minisküs ameliyatı izi gibi)

B DİLİMİ) 1. Büyük eklemlerin hareketlerini 1/2 oranında azaltan yapışıklıkları ve yara izleri. (Örneğin kalça kemiği ameliyaı izi gibi)

D DİLİMİ) 1. Büyük eklemlerin hareketlerini 1/2`den fazla azaltan geniş yara izleri ve yapışıklıkları.

Madde 61

A DİLİMİ) Beden hareket ve vazifelerini bozmayan: 1. Kas ve tendon arızaları, beden ve ekstremite hareketlerini bozmayan soliter ya da grup halindeki kas agenezileri (Kas Yokluğu) ve ameliyatla tedavi edilebilen iyi huylu kas tümörleri.

2. Üst tarafta kolda 3 santimetre (3 cm. dahil), ön kolda (dirsek altı)2 santimetre (2 cm. dahil)`ye kadar kas atrofisi (Kas Erimesi) ya da çevre genişliği yapmış hastalık sekelleri.

3. Alt tarafta 3 cm. (3 cm. dahil)`ye kadar olan kas atrofileri ya da çevre genişliği yapmış hastalık sekelleri.

B DİLİMİ) Beden hareket ve vazifelerini bozan:

1. Önemli beden hareketleri yaptıran tendon ve kasların travmatik sekelleri (Kalıcı rahatsızlıkları).(Kas kasıntıları, kas fıtıkları v.b)

2. Büyük kaslarda devamlı kas iltihapları, miyozit ossifikan (Kas romatizması).

3. Üst tarafta kolda 3 cm. (hariç) 5 cm. (dahil)`ye kadar, ön kolda 2 santimetreden (hariç) 4 cm. (dahil)`ye kadar sabit hale gelmiş kas atrofileri ya da çevre genişliği yapan sekeller.

4. Alt tarafta uylukta 3 santimetreden (hariç) 6 cm. (dahil)`ye kadar, tibia çevresinde 3 cm. (hariç) 5 cm. (dahil)`ye kadar sabit hale gelmiş kas atrofileri ya da çevre genişliği yapan sekeller.

D DİLİMİ) Beden hareket ve vazifelerini ileri derecede bozan:

1. Kas ve tendonların travmatik önemli derecedeki harabiyeti, ekstremitelerin hareketlerini 58 nci Maddenin 1.fıkrası derecesinde bozan grup kas hastalıkları.

2. Önemli ve devamlı kas iltihapları, ameliyatla tedavisi olanaksız ya da nüks eden iyi huylu kas tümörleri kasların kötü huylu tümörleri.

3. Üst tarafta kolda 5 cm. den fazla ve ön kolda 4 cm. den fazla kas atrofisi ya da çevre genişliği yapan hastalık sekelleri.

4. Alt tarafta uylukta 6 cm.den tibya çevresinde 5 cm. den fazla kas atrofisi ya da çevre genişliği yapan hastalık sekelleri.

KAS VE İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARl- (3 ncü BÖLÜM)

Madde 62

A DİLİMİ) 1. Başın,kolların serbestçe hareketini kısıtlamayan (Doğuştan Boyun Eğriliği), servikal kaburga (7.omurganın yan çıkıntısının normalden uzun olması) , kalkık skapula (Kürek kemiğinin kalkık olması).

2. Omuz ya da kalçalardan birinin ötekine oranla hafif kalkık ya da inik oluşu.

B DİLİMİ) 1. Nörolojik ya da vasküler belirti yapan servikal kaburga. (İskelet sistemi ile kandolaşımına olumsuz etki yapan kaburga çıkıntısı)

2. Kol ve gövde hareketlerini azaltan skapula (Kürek Kemiği) gevşekliği ya da şekil bozukluğu.

D DİLİMİ) 1. Baş ve boyun hareketlerini ileri derecede bozan ya da yüzde ileri derecede asimetri yapan tedavi ile düzeltilmesi, giderilmesi olanaksız tortikolis. (İleri derecede boyun eğriliği)

2. Kol ve boyun hareketlerine engel olan, ağır sinirsel ve damarsal bozukluğa yol açmış servikal kaburga.

3. Görünüşü ileri derecede bozan, omuz ve pelviz asimetrisi, (KFS, boyundaki 7. omurdan herhangi ikisinin birbirleriyle kaynaşması ile seyreden doğumsal bir bozukluktur) serebral paralizi v.b.

Madde 63 – (Değişik : 30/1/1997 – 97/9106 K.)

A DİLİMİ) 1. Omurganın hafif derecedeki eğrilik ya da sekil bozuklukları.

2. Göğüs kafesinin hafif şekil bozuklukları (Güvercin göğsü, kunduracı göğsü v.b.).

3. Hareket, his ve stabilite bozukluğu yapmayan, paravertebral kas spazmı göstermeyen, uzun süre ayakta durma ve yürüyüşte bel ve bacak ağrısı meydana getirmeyen iki seviyede spina bifida occulta, birinci derecede spondilolistezis (Bel Omuru kayması) (67 inci maddedeki Ek Şekil 1`de görüldüğü gibi), iyileşmiş soliter ve multipl vertebra kırıkları (Kalça Kemiği kırıkları), tek ve çift taraflı sakralizasyon (Beşinci bel omuru ile kuyruk sokumu kemiğinin birleşik olması), lumbalizasyon (Son göğüs omuru ya da ilk sağrı omurunda doğumsal oluşum bozukluğu) , trompizm (Hiç bir klinik belirti vermeyen sadece radyolojik olarak saptanan tek seviyedeki spina bifida occulta, tek ve çift taraflı sakralizasyon, tek vertebrada lumbalizasyon fakülte ve yüksek okullara alınacak öğrenci adaylarında sağlam kabul edilir).

4. Servikal vertebralar dışındaki vertebralarda posttravmatik ya da nonspesifik romatizmal, iltihap sonu ankiloz ya da cerrahi artrodez (Cerrahi girişim ile bir eklemin sabitleştirilmesi) (En çok 2 vertebrada).

5. Opere edilmemiş disk hernileri (Bel Fıtığı)

B DİLİMİ) (Değişik:4/5/1993-93/4398 K.) 1. Omurganın görünüşü bozacak derecede açı yapan, kompansatris açı gösteren tüberküloza bağlı bulunmayan eğrilik ve şekil bozuklukları (Skolyoz (Omurga Eğriliği), kifoz (Kamburluk), jibozite, lordoz v.b.)

2. Hareket his ya da stabilite bozukluğu yapan spina bifida, spondilolistezis, sakralizasyon, lumbalizasyon, tamamen iyileşmiş ya da aktivitesi durmuş Malde Pott. (Omurilik sinirinin sıkışması neticesinde meydana gelmiş, cerrahi müdahale yapılmasına rağmen halen daha devam eden bel, omurga rahatsızlıkları)

3. Omurganın hareketlerini % 25`den fazla kısıtlayan, devamlı ağrı ve stabilite bozukluğu yapan spondilartritler, travmatik veya dejeneratif hastalıklar, Scheurman hastalığı, Ankilozan Spondilitis.

4. (Değişik: 30/1/1997 – 97/9106 K.) Nedeni ne olursa olsun bir vertebrada tam laminektomi, servikal vertebralarda yapılan tek seviyeli, diğer vertebralarda üç vertebrayı içine alan füzyon ameliyatları. (omurlarda yapılan ameliyatlar)

5. Göğüs kafesinin ileri derecedeki şekil bozuklukları.

6. Radyolojik olarak kanıtlanmış, aynı seviyeden bilateral veya iki ayrı seviyeden tek taraflı açılarak yapılmış disk hernisi ameliyatları.

D DİLİMİ (Değişik: 4/5/1993 – 93/4398 K.) 1. Bel kemiğinin beden hareket ve faaliyetlerini çok ileri derecede bozan ya da görünüşü bozacak derecede şekil bozukluğu yapan eğrilik ya da şekil bozuklukları (asimetri, torsiyon ve fiksasyon gösteren geniş kavisli skolyozlar, sabit ve aşırı lordoz, çok keskin açı gösteren kifoz ve başka şekil bozuklukları).

2. Hiç bir askerlik görevi yapamayacak derecede fonksiyon bozukluğu yapmış göğüs kafesinin çok ileri şekil bozuklukları.

3. İleri derecede hareket ve his bozukluğu yapmış sakralizasyon, lumbalizasyon, spina bifida, spondilolistezis ve ankilozan spondilitis. (Omurga eğrilikleri)

4. 2 vertebrada tam laminektomi ya da 2`den fazla vertabrada kısmi laminektomi, servikal vertebralarda yapılan birden fazla seviyeli füzyon ameliyatları. (Omurgada yapılmış ameliyatlar)

5. Medulla spinalis ya da vertebraların kötü huylu tümörleri. (Omurlarda bulunan tümörler)

6. İleri derecede harabiyet yapmış Mal de Pott.

7. Belirgin his, trofik, statik ya da sfinkter bozukluğu ya da radyolojik bulgu gösteren, tedavisi olanaksız disk hernileri, ekstra meduller tümörler.

8. Tüberküloz hariç, herhangi bir nedenle meydana gelen, tedavi amacı ile yapılmış 3`den fazla vertebrayı içine alan artrodez (Omurga ameliyatı).

9. Kolumna vertebralis hareketlerini % 50 ya da daha fazla kısıtlayan arızalar.

KAS VE İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARl– (4 ncü BÖLÜM) (SON)

Madde 64

A DİLİMİ) 1. Askerlik görevine engel olmayan ya da ameliyatla düzeltilebilen fazla parmak ya da baş parmakla 2 nci parmak arası hariç, kullanılan elde iki, diğer elde üç parmak arasında yapışıklıklar ya da Syndactilie. (Muvazzaf olacak personel için el ve ayak parmaklarında yapışıklık olmayacak. Olduğu takdirde B DİLİMİ)

2. Baş ve işaret parmakları hariç, diğer parmaklardan birinin büyük (Makrodaktili) ya da küçük (mikrodaktilie) olması (% 50`den az) (Parmakların aşın büyük/küçük olduğu doğumsal oluşum bozukluğu)

3. Kullanılan elin baş, işaret parmağında bir ya da diğer parmaklarında beş ya da diğer el baş parmağında iki, diğer parmaklarından beş interfalanjial (Parmak Eklemleri) ya da metakarpo-falangial (Parmakların el ayasına bağlandığı yer) eklemlerde sertlik ya da gevşeklik (işaret parmağı tanı sertliğinde bunun yerine orta parmağın fonksiyon yapıp yapmayacağı dikkate alınır.)

B DİLİMİ)

1. Hareketleri bozan ve ameliyatla düzeltilmesi olanaksız ellerden birinde konjenital ya da edinsel baş ve işaret parmakları arasındaki yapışıklıklar.

2. Ameliyatla düzeltilmesi olanaksız. Konjenital (Doğuştan) ya da edinsel (Sonradan) baş ve işaret parmakları arası hariç kullanılan elde 3 parmak, öteki elde 4 parmak arasındaki yapışıklıklar ya da her iki elde birden, baş ve işaret parmakları arası hariç, beş parmak toplamında yapışıklıklar.

3. Elin ve işaret parmaklarının büyüklüğünün öteki tarafa göre % 5O`den büyük (Makrodaktilie) ya da küçük (Microdaktilie) olması.

4. Ellerden birinde ya da her ikisinde birden baş ve işaret parmakları hariç diğer parmaklardan ikisi normal parmaklara göre büyüklüğünün % 50`den büyük (Makrodaktilie) ya da % 5O`den küçük (Microdaktilie) olması.

5. Kullanılan elde baş ve işaret parmağı dahil toplamı beş olan (5 dahil)öteki elde 6 (6 dahil) interfalangial ya da metakarpo falangial eklemin sertlik ya da gevşeklikleri.

6. Ellerden birinde baş ve işaret parmağı hariç, 6-9 (9 dahil) interfalangial ya da metakarpo falangial eklemlerde sertlik ya da gevşeklikler.

D DİLİMİ)

1. Ellerden birinde parmakların interfalangial ve metakarpo falangial eklemlerinde B dilimlerinde gösterilenlerden fazla sayıda sertlik ya da gevşeklikler.

2. El fonksiyonlarını yok denecek derecede azaltan kemiklerin noksan ya da fazla büyümesi, kiriş ve kas arızaları, şekil bozuklukları.

Madde 65

A DİLİMİ) 1. Kullanılan baş parmağı hariç bir parmağın bütünü, ya da toplamı üçü geçmemek üzere parmaklarda flanks noksanlıkları (Parmak Boğum noksanlıkları), bir parmağın metekarpı (Tamamı) ile birlikte çıkarılmış olması. (Muvazzaf olacak personel için el ve ayak parmaklarında ve parmak boğumlarında noksanlık olmayacak. Olduğu takdirde B DİLİMİ)

2. (Değişik: 30/1/1997 – 97/9106 K.) Kullanılmayan eldeki parmaklarda baş parmak hariç toplam dördü geçmemek üzere (Beş hariç) flanks noksanlıkları. (Muvazzaf olacak personel için el ve ayak parmaklarında ve parmak boğumlarında noksanlık olmayacak. Olduğu takdirde B DİLİMİ)

3. Ellerden birinde ya da her ikisinde birden baş parmakta bir flanks yokluğu ya da baş parmaklar sağlam olduğu halde işaret parmaklarında kullanılan elde iki kullanılmayan elde metekarpı ile birlikte parmağın yokluğu. (Muvazzaf olacak personel için el ve ayak parmaklarında ve parmak boğumlarında noksanlık olmayacak. Olduğu takdirde B DİLİMİ)

4. Her iki elde birden işaret parmaklarında toplam dördü geçmemek üzere flanks noksanlıkları ya da baş parmaklarında bir flanks yokluğu ile işaret parmakların bir flanks yokluğunun birlikte bulunması.

B DİLİMİ) 1. Kullanılan el baş parmağı hariç, diğer parmaklarda toplamı 4-5 olan flanks yokluğu ya da fonksiyon bakımından bu parmakların yok hükmünde olması.

2. Kullanılan elin baş parmağı hariç, diğer bir parmağın metekarpı ile birlikte çıkarılması ve buna ek olarak diğer parmaklarda 1-3 flanksın yokluğu

3. (Değişik: 30/1/1997 – 97/9106 K.) Kullanılan elin baş parmağında tüm falanks tam yokluğu ya da bu parmağın fonksiyon bakımından yok hükmünde olması.

4. Kullanılan ya da kullanılmayan ellerde baş parmak hariç, diğer iki parmakta tüm flanksların yokluğu ya da bu iki parmağın fonksiyon bakımından yok hükmünde olması.

5. Kullanılmayan elde baş parmak hariç, diğer parmaklarda toplam 5-8 olan (8 dahil) flanks yokluğu ya da bu parmakların fonksiyon bakımından yok hükmünde olması.

6. Kullanılmayan elde baş parmağın tam yokluğu (2 flanks) ya da baş parmağın fonksiyon bakımından yok hükmünde olması.

D DİLİMİ) 1. Kullanılan ya da kullanılmayan elde baş parmağın metekarpı (Tamamı) ile birlikte yokluğu.

2. Kullanılan elde iki parmağın metekarpları (Tamamı) ile birlikte yokluğu.

3. (Değişik: 30/1/1997 – 97/9106 K.) Kullanılan elde toplam yedi ve daha fazla flanks yokluğu.

4. Kullanılmayan elde iki parmağın metekarpları ile birlikte yokluğu ve buna ek olarak iki flanksın yokluğu.

5. Kullanılmayan elde toplamı dokuz ve daha fazla flanks yokluğu.

6. Her iki elde birden toplamı dokuz ve daha fazla flanks yokluğu.

7. Bir elin tüm fonksiyonlarının yok hükmünde olması.

Madde 66

A DİLİMİ) 1. Yürüyüşü güçleştirmeyecek derecede olan ayakların şekil bozuklukları.

2. Ayakların hareketlere engel olmayan yara izleri ve kalkaneus epinleri (Topuk Dikenleri).

3. Bir ayağın diğer ayağa oranla 3 cm. (3 cm. dahil) küçük ya da büyük olması.

B DİLİMİ) 1.(Değişik:30/1/1997-97/9106 K.) Yürüyüşü bozan ve ayağın basarken çekilen ön, arka grafilerinde talus ve kalkaneus arasında ayrılma (Ayak bileği ve tarağı), yan grafilerde talus, naviküler ve birinci metatanstan geçen düz çizginin talonaviküler veya navikulokuneiform eklemde açılanması, tarsal kemiklerde dejenerasyon olması ve kalkaneal yükseklik açısının 10 dereceden (67 nci maddedeki Ek Şekil 2`de görüldüğü gibi) daha az olması ile karakterize flask, spastik

2. Yürüyüşü bozan çukur tabanlık.

3. Yürüyüşü bozan

4. Ayak bilek ekleminin nötral vaziyetten 10 dereceden fazla dorsal fleksiyon yapamayan düşük ayak ve 10 dereceden fazla fleksiyon yapamayan sabit hale gelmiş şekil bozuklukları. (Ayak Bileğinin kendi çevresinde döndürülmesine izin vermeyen şekil bozuklukları)

5. Ayağın eversiyon ve inversiyon hareketlerine engel olan kas, kiriş ve kemik hastalıkları sekelleri. (Ayağın aşağı-yukarı hareketlerine engel olan rahatsızlık)

6. Yürüyüşe engel ve basınç ile ağrılı kalkaneus epinleri (Ayağın topuk-bilek bağlantı yerleri)ve aşil kirişi (ayağı bacağa bağlayan ve hareket ettiren kas) kısalığı.

7. Bir ayağın diğer ayağa oranla 6 cm. (6 cm. dahil) kadar küçük ya da büyük olması.

8. Talus, naviculer, kuboit kemiklerinden birinin ya da kuneiform kemiklerinden ikisinin yokluğu ya da ileri derecedeki harabiyeti. (Ayak bilek kemiklerinde noksanlık ya da harabiyet. Örnek ayağın bilekten kırılması neticesinde meydana gelmiş, tedaviye cevap vermemiş kemik harabiyetleri)

D DİLİMİ) 1. Yürüyüşe tam engel olan flask düz tabanlık (ayak, bacak kaslarında atrofi ya da spazm, tarsal eklemlerde gevşeme ya da artropatik dejeneresansla birlikte olan arızalar).

2. Spastik düz tabanlık (Kalkaneotalar ya da kalkaneo naviculer blok şeklinde geniş kemik kayması, ayakta şişlik ve kas spazmı ile birlikte olan durumlar).

3. Artritik değişikliklerle birlikte olan çukur tabanlık.

4. Ayağın pençe şeklini alması (Aşil kirişi, kontraksiyonu ve parmakların plantar kontraksiyonu ve artriti görünümle birlikte olan),

5. Ayak bileklerinin nötral vaziyetten 5 dereceden az dorsal fleksiyon,5 dereceden az plantar fleksiyon yapabilme halleri.

6. Ayağın eversiyon ve inversiyon hareketlerinin askerlik görevine engel olacak derecede azalması.

7. İki taraflı ve tedaviden yararlanmayan, yürüyüşü güçleştiren kalkaneus epinleri.

8. Bir ayağın diğerine oranla 6 cm. (dahil) büyük ya da küçük olması.

9. Kalkaneusun ya da diğer tarsal kemiklerden (Talus, Naviculer, kuboit kemiklerden) ikisinin ya da kuneiformlardan 3`nün yokluğu, harabiyet ve triplartrodez yapılmış ayaklar.

10. Bir ayağın fonksiyon bakımından yok hükmünde olması.

Madde 67

A DİLİMİ) 1. Yürüyüşü bozmayan ayak parmaklarının hafif şekil bozuklukları.

2. Baş parmak hariç diğer parmaklardan ikisinin yokluğu ya da toplam olarak 6 flanksın noksanlığı. (Muvazzaf olacak personel için el ve ayak parmaklarında ve parmak boğumlarında noksanlık olmayacak. Olduğu takdirde B DİLİMİ)

3. Ayak Parmaklarının normal vaziyette yapışıklığı.

4. Baş ve ikinci parmak hariç bir parmağın metetarsıyla yokluğu. (Muvazzaf olacak personel için el ve ayak parmaklarında ve parmak boğumlarında noksanlık olmayacak. Olduğu takdirde B DİLİMİ)

5. Başparmakta iki ya da diğer parmaklarda 5 (5 dahil) interfalangial metetarsofalangial eklemlerde sertlik ya da gevşeklik.

6. Parmak fazlalığı (Bir ayakta iki parmağa kadar). (Muvazzaf olacak personel bu kapsamda değil. Olduğu takdirde B DİLİMİ)

7. Hafif derecede Halluks-Valgus ya da halluks-varus (Ayak Başparmaklarının diğer parmaklar üzerine içe veya dışa eğrilmiş olması).

B DİLİMİ) 1. Başparmak yokluğu ya da yok hükmünde olması, başparmağın ikinci parmakla birlikte sürekli ve ileri derecede şekil bozukluğu ileri derecede osteokondritli halluks-valgusu, varusu, rijit durumu çekiç parmak, çıkık parmak büzülme, yapışma, parmak binmesi halleri.

2. Başparmak hariç diğer parmaklarda üçünün noksanlığı ya da ileri derecede şekil bozukluğu (iki ayaktaysa toplamı 5 parmağa kadar (5 dahil).

3. Başparmak hariç diğer parmaklarda toplam olarak 6`sında metetarsoflangial ya da interfalangial eklemlerde tam ankiloz (Hareketsizlik) ya da gevşeklik.

4. Başparmak ile ikinci parmağın metetarso-flangial ya da interfalangial eklemlerinde tam ankiloz.

5. Tedaviye direnen naviculer (Köhler hastalığı) ya da ikinci metetars başı (Freiberg hastalığı) osteokondiriti harabiyet yapan gut sekelleri.

6. Başparmak ya da ikinci parmak hariç diğer üç parmaktan ikisinin metetarslarıyla birlikte yokluğu ya da yok hükmünde olacak derecede harabiyeti.

D DİLİMİ) 1. Her iki ayak baş parmağının yokluğu ya da yok hükmünde olması.

2. Bir ayakta baş ve ikinci parmağın metetarsı ile birlikte çıkarılması ya da yok hükmünde olacak derecede harabiyeti. (Parmak kaybı)

3. Her iki ayakta başparmaklar hariç diğer parmaklardan 6 ya da daha fazlasının çıkarılması ya da yok hükmünde olacak derecede harabiyetleri. (Parmak kayıpları)

4. Baş ve ikinci parmak hariç diğer üç parmağın metetarslarıyla birlikte çıkarılması ya da yok hükmünde olacak derecede harabiyetleri. (Parmak kayıpları)

5. Her iki ayak başparmağının potin giymeye engel, ileri derecede atrit, çıkık halluksvalgus ya da vurus, kötü yapışıklıklardan ileri gelen şekil bozuklukları.

6. Ayağın yürüme ve ağırlığı taşıma fonksiyonlarını % 50`den fazla bozan arızaları.

Facebook Grubumuza Katılmak İçin Tıklayın !

 


[kirmizibuton]İNSTAGRAM HESABIMIZI TAKİP EDİN ► https://goo.gl/MmAhPN[/kirmizibuton]

[mavibuton]TWİTTER HESABIMIZI TAKİP EDİN ► https://goo.gl/poGH8y[/mavibuton]

[saributon]ANDROİD UYGULAMAMIZI İNDİRİN ► https://goo.gl/wpovD8[/saributon]

[pembebuton]YOUTUBE KANALIMIZA ABONE OLUN ► https://goo.gl/UoYHGd[/pembebuton]


106 Yorumlar
 1. Recep diyor

  Menisküs ameliyatı oldum. Ayrıca sağ kulağımda %55 işitme kaybı var bu durumda çürük alabilir miyim. Ve boyum 1.86 kilom 115

 2. Murat diyor

  Sağ on kol cift kirigi var ve sağlık kurulu askerlige elverişli değildir kararı vermiş fakat kodlama A olarak yapılmış hangisi doğrudur bilgi verirseniz sevinirim teşekkürler

  1. admin diyor

   Kurulun verdiği karar nihai karar fakat hakem hastanesine giderek tekrar rapor alabilirsiniz, itiraz hakkınız var yani.

 3. Aykut diyor

  İki kulagimdada isitme kaybi var muaf olur muyum

  1. Askeri Bilgiler diyor

   Hastaneye gidip nihai rapor alabilir veya doktora sorabilirsiniz muhtemelen muaf olursunuz.

 4. Selami Bayraktar diyor

  Merhaba. Yaşım 36. Boy 178 ve kilo 116. 5 yıl önce konulan 3 adet bel fıtıgım var. Bu beni oldukça zorluyor. Doktorum bana ani hareketlerden sakınmalısın, kesinlikle agır kaldırmamalısın vs. gibi sözler söyledi. Vucudumdaki kaslarla ilgili sıkıntılarım var. Ufak bir zorlamada kaslarda gerilmeler hatta yırtılmalar bile oluyor. Ben bu şekilde nasıl askerlik yapacagım. Yapmama şansım var mı. Beni aydınlatırsanız sevinirim. Saygılar

  1. Askeri Bilgiler diyor

   Merhaba yukarıdaki maddeleri taşıyorsanız askerlikten muafsınız demektir diğer hususta da doktoronuzla tekrar görüşün ya da TSK sağlık yönetmeliğini okuyun lütfen.

 5. Coşşkunn diyor

  9 yıl önce Apandisit ameliyatı oldum. Şimdi bedelli askerliğe başvurdum. Planlamam yapıldı. Bu ameliyattan dolayı askerlikten muaf olur muyum

 6. İbrahim diyor

  5 yıl önce trafik kazası geçirdim t 7 kırığım oldu sırtımda on tane platin var saha sonra akciğerin kan topladı tüp takıldı şimdide ağır taşınamıyorum arkaya dönemiyorun panik atak var çürük alabilirmiyim

 7. Musaaa diyor

  Ankilozan spondilit ve fibramiyalji var crp değeri normalden yüksek aktif sakroilit var askerdeyim çürük alırmıyım

 8. Mustafa Kılıç diyor

  Merhaba Benim İki Gözümde de kayma var ve daha önce 4 defa ameliyat oldum fazla düzelen bişey yok ve gözümdeki kayma benim dengeli durmamı engelliyor yürümemi zorlaştırıyor ben muaf olurmuyum

 9. Cemal örskıran diyor

  Benim sol işaret parmağım yok ve orta parmağımda kemiğin içinde titanyum vida var ve hem eğri hem kısa acaba askerden muaf olur muyum?

  1. Askeri Bilgiler diyor

   B DİLİMİ)
   1. Kullanılan el baş parmağı hariç, diğer parmaklarda toplamı 4-5 olan flanks yokluğu ya da fonksiyon bakımından bu parmakların yok hükmünde olması.

   2. Kullanılan elin baş parmağı hariç, diğer bir parmağın metekarpı ile birlikte çıkarılması ve buna ek olarak diğer parmaklarda 1-3 flanksın yokluğu

   3. (Değişik: 30/1/1997 – 97/9106 K.) Kullanılan elin baş parmağında tüm falanks tam yokluğu ya da bu parmağın fonksiyon bakımından yok hükmünde olması.

   4. Kullanılan ya da kullanılmayan ellerde baş parmak hariç, diğer iki parmakta tüm flanksların yokluğu ya da bu iki parmağın fonksiyon bakımından yok hükmünde olması.

   5. Kullanılmayan elde baş parmak hariç, diğer parmaklarda toplam 5-8 olan (8 dahil) flanks yokluğu ya da bu parmakların fonksiyon bakımından yok hükmünde olması.

   6. Kullanılmayan elde baş parmağın tam yokluğu (2 flanks) ya da baş parmağın fonksiyon bakımından yok hükmünde olması.

   En son maddeye uyuyorsunuz, muaf sayılırsınız.

 10. Cihad diyor

  İyi günler Ankarada askerlik yaptığım esnada sol kolumu humerustan dirsek üstü omuz altı kemikten kırdım gatada iki kez alçı yapıldı 30 günlük hava değişimi verildi istanbula geldim elde his kaybı olduğunu hissedince çapa tıp fakültesine gittim acil ameliyat olmam gerektiğini söylediler sinirlerim kırık kemiğinin arasına sıkışmış sol kola uzun bir platin koydular ve şuan sol elimde el düşüklüğü var radial sinir hasarı deniliyor önümüzdeki ay başı askerlik şubesi hastaneye sevk edecek sizce durumum ne olur şimdiden çok teşekkür ederim…

 11. Ersan diyor

  Epidermolysis Bulloza Simplex Askerlikten Muafmıdır ?

 12. Emre onur diyor

  Bağırsak tıkanmasından ameliyat oldum düzelmedi ileostomi ameliyatı oldum üç ay önce tekrar ileostomi kapa a ameliyatı yaptılar karın duvarımda oldukça inceldi askerlikten muaf olurmuyum

 13. Ahmet diyor

  İyi akşamlar . Bağırsaklarımın %40ı yok benim doğuştan gelen bi hastalık bebekken uç kez ameliyat olmuşum izleri falan var duruyor çürük raporu verirler mi

 14. Berkay diyor

  Merhaba 28 yaşındayım bebekliğimden beri şant takılı olarak yaşıyorum ayrıca beyincik altından araknoid kist olduğunu söylemişlerdi. Acaba askerliğe elverişli değildir raporu alabilirmiyim ?

 15. Enes diyor

  Benim doguştan kalbimde delik var ama delik ince bir zardan kapanmis ve aort damarlarimda daralma olmus
  Hafif kosunca ve 10 15 dakka yuruyunce nefes darligi cekip yoruluyorum aslerlikten muaf olurmuyum

 16. Ferit diyor

  İktiyozis hastasıyım askerden muaf olma durumu söz konusu olabilir mi

 17. Mehmet diyor

  Dişlerim yapı bozukluğu var , dişlerimin üstünde dişler çıktı ve bu konuşmama yemek yememe engel oluyor , bi diş bozukluğu muaf olmama yeterli mi acaba

 18. Ömer erbek diyor

  Bende hepatit b hastaligi var askerlikten muaf olurmuyum acaba

 19. hasan tokgoz diyor

  kucukken kalp amalıyatı oldumm kalbım sag tarafta sence curuk raporu verırlermı

 20. Ömer diyor

  Çift dalağım var
  Ve omuz kemiğim.kırık
  2 aylık askerim çürük alma ihtimalim varmı?

 21. Hamdi diyor

  Ben epilepsi hastasıyım ama öyle ilerlemiş bir durumunda degil hastalığım askerlikte muaf olutmuyum acil cevaplarinizi bekliyorum arkadaslar

 22. Kaan diyor

  Merhabalar suan askerim yaklaşık 4 yıldır hepatit b’yim 30 gün beni evine evime gönderdiler tahlillerin yapılıyor hepatit b olduğum kesinleşti biyopsi istendi onun sonucu bekliyorum ilaç tedavi baslanirsami muaf oluyorum yoksa şu durumda direk muagmiyim?

  1. Askeri Bilgiler diyor

   Merhaba taşıyıcısınız sanırım, bulaşıcı bir hastalık olduğu için askerlikten muaf olursunuz.

 23. Admin diyor

  Merhaba benim deri rahatsızlığım var. Bebekken sıcak sudan yanmışım boynumda çenemde sol omzumda kolumun yarısına kadar yanık izlerim çok belirgin şekilde var. Ve akciğerimden hastanede yattım tedavı oldum sağ akciğerime tüp takılıp şişirilmişti. Rapor a dahil olur muyum?

 24. Selim diyor

  Bronşektazi kararı cıktı heyette onay bekleme a.s elverişli değil yazıyor çürük verirlermi ve ben askerligimi yapmak istiyorum

 25. mehmet kula diyor

  merba iyi aksamlar benim sag bacagimda incelme var sag kolumda catlaklar mevcut birde duz tabanim pisikolojik sorunlarim var bi kac defa intihara kalktim askerlikten muaf olurmuyum

 26. Selim diyor

  Ben bilecikte askerdim şubat 21 2019 eve geldim bronşektaziden şuan onay beklenme askerlige elverisli degil diyor sizce askerliğe engel mi komutanlarim diyor engel değil lutfen bilginiz varsa söyleyin

 27. anonim diyor

  Merhabalar pasif bir eşcinelim muaf olmak istiyorum acaba olurmuyum

 28. Mehmetcqn kaya diyor

  Bacagimda siyatik sinir zedelenmesi var.hemoroid den amaliyat oldum gecmedi haala devam ediyor.vucudumda mantar var burnumda kemik var çürük verirler mi bana şimdiden tskler vereceginiz bilgiler icin

 29. Can diyor

  Merhaba kafatasım küçük ve arkası düz olduğu için kraniofasial cerrahi amelyatı oldum askerlikten muaf olurmuyum

 30. tayfun diyor

  Merhaba fmf (akdeniz ateşi) hastasıyım şuan açıköğretimde okuyorum yaşım 26 okul bitmeden tecili bozdurup kurula girsem kesinlikle askere elverişsizdir raporu alır mıyım ?

 31. Kenan diyor

  Merhaba. Sebebi belirsiz bir cilt hastalığım var deri altı kanama olarak söylüyorlar, askerliğe bir engel oluşturur mu ?

 32. Furkan diyor

  Skolyoz ve sırt fıtıklarım var,ağrılar saplantılı yatıp kalkmamda kramplar girebiliyor bilgilendirebilitseniz sevinirim.

 33. Mehmet diyor

  Sedef hastasıyım askerim şuanda yaralarım çogalmaya başladı ilgilenmiyolar benimle hava degişimine nasıl çıkarım

 34. Hamit diyor

  Merhaba bende alerjik astım var en ufak bir soğukta hemen hasta oluyorum. Ve şiddetli bir şekilde öksürüyorum askerlikten muaf olabilir miyim.

 35. Onur diyor

  Silahla ilgili bazı sorunlarım var silahı görünce tik baslayıp ayak ve ellerde kamaşmalar oluyo dahada ilerlerse bayılma oluyo doktora cıktım 1 ay havadeğişimi verdi f43.2 uyum bozuklundan sonum nolur

 36. İsmail diyor

  Güvercin göğsü hastaligi askerliğe engel mi

 37. Muhammed diyor

  Karaciğer donoru olan birisi askerlik yapalırmi? Eksik organ yok. Karaciğer kendini yenileyen organ olduğu için sonrasında eski halini alıyor ve kan degerleri vs sağlıklı bir insanla eş deger.

 38. tolga diyor

  İyi günler bende arı alerjisi ve düz tabanlık var yönetmeliğe baktım ama pek anlamadım. Çevremdekilere sorduğumda ise başka cevaplar aldım. Askerlik yapabilir miyim ? yardım eder misiniz ?

 39. Kaan diyor

  Lisede suregen ve devamli olmayan raporlarim bulunmakta o rapor karsiliginda sinavlar ve birkac birsey farkli oluyordu.
  Cocuklugumdan beri antidepresan ve cesitli ilaclar kullaniyorum.halen kullaniyorum.icmedigim zaman olmayan seyler oluyor gibi seyler hissediyorum.raporlarin suresi doldu bu arada.sizce muaf olurmuyum.okbde var

 40. Alper diyor

  merhabalar 3 tane bel fıtığım var ve bundan hariç 2 tür romatizma resmen ayakta zor duruyorum askerlikten muaf olur muyum

 41. Alptuğ diyor

  Madde 49 – (Değişik: 7/1/2002-2002/3627 K.)
  A)1. Faaliyet belirtileri bulunmayan kostodiafragmatik sinüs kapalılığı, fonksiyon bozukluğu yapmamış şeridi ya da lokalize bir sahadaki plevra kalınlaşmaları, fissüritler (tüberküloz etyolojili olanlar hariç).
  2. Tedavi edilmiş spontan pnomotorakslar

  Ben üç defa geçirdim bu hastalığı

  B) 1. Plevra biyopsisi ile kanıtlanabilmiş ya da diğer lâboratuvar muayene yöntemleri ile tüberküloz plörezi tanısı konmuş ve geçerli tüberküloz tedavisi yeterli süre uygulanmış olguların sekelsiz ya da lokalize–minimal iyileşen hastalıkları (Yükümlü, erbaş ve erlerin eskiden geçirilmiş hastalıklarının kanıtı için tedavi gördüğü eğitim hastahanesi, göğüs hastalıkları hastahanesi ya da verem savaş dispanserlerinin onaylı resmî raporu gereklidir. İleri radyolojik incelemeler dahil, radyolojik sekel bulgusu olmayan hastalarda, raporla birlikte, hastalıklı döneme ait akciğer grafilerinin ibraz edilmesi gereklidir.), fonksiyon bozukluğu yapmış ya da beş interkostal alanı tutmuş plevra kalınlaşmaları.

  2. En az üç kez geçirilmiş spontan pnomotoraks (Yükümlü, erbaş ve erlerin geçirdiği pnomotoraksların kanıtı için resmi hastahanelerin onaylı resmi raporları gereklidir.).”

  İlk olduğumda sol taraf tüp takılmadan geçti.
  2 sağ taraf ve 3.sol taraf de ameliyat oldum bu durumda ben hangi durumda oluyorum
  tedavi edilmiş spontan pnomotorakslar (A) Elverişli

  En az üç kez geçirilmiş spontan pnomotoraks (B) Elverişli değil

 42. Tugay Erol diyor

  Hepatit b hastasıyım askere almayacaklar diye çok korkuyorum 2-3 gün sonra şubeye gidicem çürük yemek istemiyorum lütfen bi cevap yazın

 43. Miraç diyor

  Kulak zarım delik işitme kaybı da var küçük yastan beri tedaviler işe yaramıyo sürekli akıntı agrı var muaf olur muyum

 44. sertaç diyor

  bende 35-40 derece arası S skolyoz var muaf olur muyum?

 45. HANİFİ76 diyor

  Ben astım hastasıyım baya ileri seviyede ve her gece öksürükten uykudan uyanıyorum 2 adım hızlı yürüsem tıkanıyorum ve nefes alamıyorum yapabildiğim tek şey yavaşca yürüyebilmek ciğerlerimdede tozlanma ve iltihaplanma var doktorun dediğine göre bu durum ameliyata kadar gidicek ben bu durumda askerlik yapabilir miyim acaba??

 46. İsmailplt diyor

  Ben şu an askerdeyim ve astim bronşitim var acemi birliktey ken 1 hafta hastane de yattım toza dumana koşmaya sıcaklığa ağır kaldırmaya vb. Şeyleri yapamıyotum ğöğüsüm hep daralıyor nefes almak da zorluk çekiyorum çürük alabilirmiyim sizce

 47. Akin diyor

  Merhaba benim kronik gergin omurilik hastaligim mevcut(SPİNA BİFİDA KİFOZ SKOLYOZ) 3 defa ameliyat oldum gerginligi azaltma amaci ile muaf olma sansim nedir

 48. Umut diyor

  Kolumdan ameliyat oldum ks vardi ameliyattan sonra izi kaldi ayrica kolumda guc kaybi birsey kaldirdigimda agriyor ayrica gozum yuzde 40 kadar dusus var

 49. Hasan diyor

  Merhabalar bende kendimi bildim bileli böbrek taşı hastalığı var. Uzun zaman önce ameliyat oldum. Ama son 3 yıldır en ufak bir soğuğa maruz kalmada agri oluşur ve kolay kolay durmuyor. Doktora gittiğim de bana bazı ilaçlar ve bol bol su içmem söylendi böyle belki o tas düşer ya da ameliyat yapilir denildi. Tas düşmedi ben de ameliyat olmayı düşünüyorum. Sorum şu acaba erteleme alabilir miyim ?

 50. Burak diyor

  Merhaba,Benim perthes hastalığım var sol ayağım da cok yürümem koşmam zıplamam kesinlikle yasak kemik kemiğe değiyor aşınıyor çürük alabilir miyim ?
  İyi akşamlar.

 51. Aygün diyor

  İyi akşamlar benim çalıştıgım işten dolayı sag ve sol omuzlarımda 2 ve 3 milim ayrılma var akramion kemiginde uyurken falan zor oluyor sürekli agrı oluyo belimde de fıtık var akıbetim nolur sizce

 52. Aygün diyor

  İyi akşamlar benim çalıştıgım işten dolayı sag ve sol omuzlarımda 2 ve 3 milim ayrılma var akramion kemiginde uyurken falan zor oluyor sürekli agrı oluyo belimde de fıtık var akıbetim nolur sizce

 53. Benjamin diyor

  Dalak organı alındı muhaf ılurmuyuö

 54. Onurcan diyor

  Merhabalar ben mersinden 21 yaşında bir gencim ileri derecede Ankilozan spontirit(intihaplı eklem romatizması) hastasıyım. Ayda 4 tane kortizon iğneler kullanıyorum ve şiddetli ağrılarım oluyor. Koşu ve ağır işlerden bu durumda çok uzak kalıyorum yatarken bile kemiklerim ağrıyor sizce ben muaf olabilirmiyim bilgilendirirseniz çok sevinirim.iyi akşamlar herkeze.

 55. Kemal diyor

  Sara hastalıgı var hap kullanıyorum muaf olurmuyum bıde gataya sevk ederlermı

 56. Levent diyor

  Nişanlım siirte askere gidiyor boyu 178 kilosu 105 fazla kilosundan ve ayrıca fıtık olduğu için uzun saatler ayakta ve oturur pozisyonda kalamıyor bacağı hergün çok ağrıyo birde yüksek tansiyonu var yüksek tansiyondan hastanelik oldu bir kaç kez muayenede de tansiyonu yüksekti tansiyonda aşırı baş ağrısına sebep oluyor 2 3 gün boyunca geçmeyen baş ağrısı sebebiyle hastanelik oldu. Spor yapamaz çünkü hep bitkin düşüyo hep halsiz bu durumda şuan askerde olan nişanlım bu sorunlarla askerlikten muaf olur mu

 57. Rahmi Aras diyor

  Belimde kemik kırığı oldu ve platin takıldı elverilişli değildir raporu verirler mi?

 58. Ismail kalkan diyor

  Güvercin göğsü hastalığı askerliğe engel mi

 59. Mehmet diyor

  Kollarımdaki sinir damarları bir çalışıyor iki elim aynı anda hareket ediyor çürük raporu alabilirmiyim.

 60. ilker diyor

  Merhaba omurgamda ki çatlaktan dolayı cerrahi operasyon geçirdim ve omurgama toplam 13 tane platin takıldı askerlikten muaf olur muyum

 61. Zqfer diyor

  Askere çok sağlam gittim. Ben askerliğimi çok agir şartlar altında gemide yapıyorum. Diz ağrilarim var dedim revir ağrı kesici verip gönderdi. 1 hafta izne çıktım hastaneye gittim. Her iki dizdede menisküs yırtıları var Ameliyat önerildi dedi. Ama birliğinde ol falan dediler. Gemide buda mümkün olmuyor. Bende gidip üniversite Hastanesi’ne sevk alıp bir dizimi oldum. Ağrılar sürüyor fizik tedavi falan süreciyle. Daha diğer diz olmadı. 3 ay askerliğim kaldı ama bu süreç 6 ayı geçecek. Tam iyileşeceğide belli değil. Birlik değişimini birtek birlik isterse olur diyorlar. Ben bu hâlde nasl askerlik yapacağım. Muaf istemiyordum ama artık onuda istiyorum. Bitsin gitsin çok yoruldum bu süreçten. Bir yol gösterin lütfen.

 62. Cem diyor

  Iyi günler bende trikolomani yani sac kiprik cekme hastaligi var size yalan gelebilir ama sac cekmeden rahatlamiyorum sac cektigim zaman rahatliyorum ancak 13 yasimdan beri var beni psikyatriye önerdiler tirikolomani hastasiyim muaf olurmuyum

 63. Emre diyor

  Merhaba ben 1 ay once karacigerimde 20 cm kist hitatıkden amaliyat oldum sizce muaf olabılırmıyım

 64. Yusuf diyor

  Merhaba,Kalp romatizma hastalığım var. Ve kimyasal madde kullanımından dolayı Ametem tedavi sürecinden sonra paranoyaklık ve gece uyuyamazlık mevcut herhangi bir muaf söz konusu olur mu ? Sorun olsa ve ben askerlik yapmayı istesem yapabilir miyim? Şimdiden Teşekkür ediyorum.

 65. Batuhan diyor

  Merhaba bende deri hastalıklarından 30.maddee B bendinde belirtilen alopecia universalis alopecia areata ve alopecia totalis hastalığı mevcut 2016 yılından bu yana çekiyorum. Saçım, kaşım, kirpiğim ve vücudumda hiçbir şekilde kıl kalmadı. Yüz uvuzum bozuldu. Bu durumda çürük raporu alabiliyor muyum? Zaten beni bu durumda görseler B bendindeki yönetmeliği uygularlar muaf olurum büyük ihtimalle. Daha önce devlette özelde ve üniversite hastanesinde birçok kez muayene oldum ve birden çok ilaç kullandım. Bunların hepsinin listesini eczaneden çıkarıp raporumu da götürsem durum ne olur?

 66. Serkan diyor

  Tek testisimm var varkosel amliyatıda oldum küçüken bir testisim alındı şuanda bile sancısı var acaba çürük alma şansım varmı

 67. Doruk diyor

  Merhaba,
  Diz geriliği ve bacak kemiği yamukluğu var iki bacağımda muaf olurmuyum. Daha önce gittiğim doktor koşamazsın demişti

 68. Ömer diyor

  2. Dereceden böbrek yetmezliği var. Doktor tam olarak tam olarak bilmese de 4. Derecedeki böbrek yetmezliği olanlar askerlikten muaf diye biliyorum dedi. Durum nedir?

 69. GÖKHAN diyor

  2 3 sene önce spontan pnömotoraks geçirdim bedelli basvurusu yaptım ama askerlikten muaf mıyım

 70. Volkan yılmaz diyor

  Dejeneratif Disk Hastalığım var askerlikten muaf olabilirmiyim bu hastalığın görülme yaşı 30 ile 50 yaş arasın da iken ben 20 yaşından beri bel ağrıları sırt ağrıları çekiyorum hastalığımın Dejeneratif Disk Hastalığı olduğunu öğrendiğim de ise 23 yaşındaydım hala da ağrılarım devam ediyor fizik tedaviden bir sonuç alamadım sürekli yüzmeye de gidemiyorum sizce muaf olurmuyum ?

 71. serkan diyor

  Admin pnömotoraks ameliyatı oldum bir defa sol tarafımdan , tabi iki defa önce tüp ile tedavi oldum fayda etmedi sonra açık ameliyat oldum. Sence muaf olur muyum ? Teşekkürler

 72. Hayri diyor

  Ciğerlerimde 2 adet nodül saptandı acaba çürük alabilirmiyim

 73. İbrahim diyor

  Merba ben altı yıl önce trafik kazasız geçirdim t 7 kırığım vardı ve benim sırtıma t6 t7t8t9 olmak üzere 10 tane platin takıldı sırt ağrılarım var ve ayakta duramıyorum çürük alırmıyım

 74. Can diyor

  Benim ayak parmagımın ikisi yapışık ve yamuk kaynamıs çürük raporlu alabilir miyim

 75. Hamza diyor

  Sağ bilekte cam kesiği var ağrı hala var bir eşya taşırken veya sonrasında titreme oluyor sol elde ise serçe ve yüzük parmağımda uyuşukluk var askerlikten muaf olurmuyum acil yardımcı olurmusunuz

 76. Zeki diyor

  Merhaba kolay gelsin.24 yasındayım ve 2sene önce alın kemik tümörü teşhisiyle ameliyat oldum.Sol kulagımdan sağ kulagıma kadar neşterle acıldı 800 üzeri dikiş var ve alnımda kemik yok platin takıldı titanyum.Ayriyetten yakın zamanda panik bozukluk psikayatrik bir sorun yasadım.150 mg antidepresan kullanmaktayım , 10 kez acile kaldırıldım.Bu şartlarda askerlik yapabilirmiyim ?

 77. Fırat diyor

  Sol dizimde ön çapraz bağ ameliyatı oldum 7 yıl önce. Fakat güçlendirmediğim için yıllardır sağ bacağımdan daha zayıf ve biraz yürüyüş yaptıktan sonra şişme yapıyor. Dolayısıyla dizi katlamakta bile sıkıntı çekiyorum. Bunun yanı sıra 2 yıl önce sol omuzum kırıldı 1 plak 10 vida takıldı. Kolum eski gücünde değil ve aşağı yukarı 60% kadar kaldırabiliyorum. Eski fonksiyonunda değil. Alerjik astımım da var. Acaba askere elverişli olup olmadığım konusunda fikrinizi belirtebilir misiniz?

 78. Hüsnü diyor

  Bana iki tane işitme testi yaptılar birinde sağ 42 sol 43 diğerinde sağ 40 sol 41 çıktı muaf olur muyum

 79. Mehmet diyor

  Sol kulağım duymuyor muaf olur muyum

 80. Uğur diyor

  Bana syringomyelia ve düz taban teşhisleri konuldu. Bunların muafiyet durumu hakkında bilginiz varsa cevap verirseniz sevinirim.

 81. Yahya diyor

  Merhaba, 15 sene önce kolumda basit kemik kisti olduğu ortaya çıktı. Sonrasında o kolum parçalı şekilde kırıldı. Kist ve kırık ameliyatı olup, kokuma platin takıldı. Askerlikten muaf olabilme durumu söz konusu olabilir mi?

  1. Askeri Bilgiler diyor

   Madde 58 A DİLİMİ) 1. Beden hareket ve vazifelerini bozmayan büyük eklemlerin yerine konmuş çıkığı ya da hafif şekil bozukluğu, önemsiz derecede yapışıklıklar (Normal hareket açısı toplamının 1/4 (dahil) kadarının azalması) (Eklemlerin normal hareket açısı Şekil-2, 3, 4, 5 te gösterilmiştir).

   2. Üst ve alt taraf flanks ve flankslar arası eklemlerin iyileşmiş, beden hareket ve vazifelerini bozmayacak derecedeki iltihap sekelleri. (Parmaklarda meydana gelmiş ancak tedavi edilmiş hareket kısıtlığı)

   3. Beden hareket ve fonksiyonlarını bozmayan, hayat için tehlike göstermeyen, kemik ve yumuşak dokular içinde yabancı cisimler. (Platin çivi vb.)

 82. mehmet diyor

  ben bel fıtığı ameliyatı ve kulaktan ameliyat oldum ama askerdeyim 2 ayy geçti şuan rahatsızlığımdan dolayı izindeyim askere elverişli değildir raporu alabilirmiyim

  1. Askeri Bilgiler diyor

   Madde 69 – (FITIK KONUSU)

   A DİLİMİ) 1. Ameliyatla tedavi edilebilen her çeşit fıtıklar ve fıtık eğilimi gösteren karın duvarı zayıflıkları.(Ameliyat olmuş ve nüksetmesi olasılığı bulunmayan fıtık, apandisit gibi küçük ameliyat nedbeleri sağlam kabul edilir.)

   B DİLİMİ) 1. Ameliyatı sakıncalı olup, diğer koruyucu tedbirlerle yerine konabilen ve korunabilen karın duvarı fıtıkları.

   D DİLİMİ) 1. Ameliyatı sakıncalı, yerine konması ve tutulması olanaksız büyük fıtıklar. 2. Lomber, obtüratör, iskiyadik ve perineal fıtıklar. 3. (Değişik: 30/1/1997 – 97/9106 K.) En az üç kez ameliyata rağmen nüks eden ve cerrahi olarak düzeltilemeyen karın duvarı fıtıkları.

 83. Seyithan diyor

  Belinde fıtık var boynumda duzlesme ve sizlerinde kireçlenme var 2 aylık askerim topalliyorum ayaklarimin üstüne basamiyorum hastaneye sevk aldım cürük alabilirmiyim

  1. Askeri Bilgiler diyor

   Madde 69 – (FITIK KONUSU)

   A DİLİMİ) 1. Ameliyatla tedavi edilebilen her çeşit fıtıklar ve fıtık eğilimi gösteren karın duvarı zayıflıkları.(Ameliyat olmuş ve nüksetmesi olasılığı bulunmayan fıtık, apandisit gibi küçük ameliyat nedbeleri sağlam kabul edilir.)

   B DİLİMİ) 1. Ameliyatı sakıncalı olup, diğer koruyucu tedbirlerle yerine konabilen ve korunabilen karın duvarı fıtıkları.

   D DİLİMİ) 1. Ameliyatı sakıncalı, yerine konması ve tutulması olanaksız büyük fıtıklar. 2. Lomber, obtüratör, iskiyadik ve perineal fıtıklar. 3. (Değişik: 30/1/1997 – 97/9106 K.) En az üç kez ameliyata rağmen nüks eden ve cerrahi olarak düzeltilemeyen karın duvarı fıtıkları.

 84. Mücahit diyor

  Yemek borusunda iltihap ve yara midede iltihap ve yara mide işlevini gerçekleştiriyor bağırsakta yara ve iltihap var bunun için muaf sayrlarmı

 85. Atakan diyor

  Mrb ben 16 yildir kronik wilson hastasiyim askerlikten muaf olurmuyum

 86. Mehmet diyor

  Ben suan askerseyim safak 106 kulaktan 5 yil once ameliyat oldum ama simdide isitme kaybi var izindeyken hastanede testte girmistim ve belimden ameliyat oldum zorlaniyorum ben curuk alabikirmiyim

 87. Bekir akmaz diyor

  Merhaba bende 2 derece varikosel var sol testiste sağdada 1 derece askerliğe engelmi

 88. Fesih diyor

  Hepatit B kronik hastasiyim ama bulaşıcı degilim. Bel fıtığım da var .Askerlik yapabilirmiyim…

 89. Davut diyor

  Bir kulagim 100% duymuyorve diger kulagimda da %25 duymuyor bu bir engelmidir

 90. Hasan diyor

  Merhaba, danışmak istediğim bir konu var hocam ben Şırnak da askerdeyim 110 günüm var astım rahatsızlığım var ve solunum testlerim sivilde çok düşük çıkıyordu o yüzden işe bile giremedim burda revirde de 2 günde bir hava veriyorlar göğsüm çok ağrıyor ve sıkışıyor hastaneye sevk ettiler bana çürük verilme oranı nedir

 91. Serkan diyor

  Kolumda sinir sıkışması var muhaf olurmuyum

 92. Akbaş diyor

  Ayağımda düz taban var. Belimde de iki fıtık var muaf olma ihtimalim var mı?

 93. Ibrahim diyor

  Merhabalar 1.76 boyum 128 kg ve sag diz meniskus lif ve diz kapagim dagilik muaf olurmuyum

 94. Şükrü diyor

  İyi günler bende romatizma atrit var dizim şişiyor yuruyemiyom spor vb gibi şeyler yapamiyom ben çürük alirmiyim.

 95. Deniz diyor

  Merhabalar,2013 yılında meniere hastalığı teşhisi kondu. Yaklaşık 4 yıl hayatım hastahanelerde ağır ataklar ile geçti. Şu dönem biraz iyiyim. Askerlikten muaf olur muyum ?

 96. piresman diyor

  ruh ve sinir hastalıkları için A ve B dilimleri muafiyet için nelerdir paylaşırmısınız

  1. piresman diyor

   ruh ve sinir hastalıkları için A ve B dilimleri muafiyet için nelerdir paylaşırmısınız

 97. Ayhan diyor

  Merhaba benim sağ ayak kalkaneam 15 derece ve sol ayak kakaneam 22 derece çıktı düz tabanlık için gittim ve bide ayağım dokgustan sakatti deformite mi ney 4 yaşımda ameliyat oldum heyete çağırdılar muaf olurmuyum

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Kullanım Koşulları gereğince web sitemizde yapılan yorumlardan "Yorumu Yapan" kişi sorumludur!