Hamidiye Kahramanı Rauf Orbay’ın Hayatı ve Görselleri

0 115

Hamidiye Kahramanı Rauf Orbay

Siyasetçi, asker ve devlet adamı olan ve Hamidiye Kahramanı adıyla da bilinen Hüseyin Rauf ORBAY, 27 Temmuz 1881 yılında İstanbul’da doğmuştur. Babası, Abhaz (Kuzey Kafkas) kökenli Muzaffer Paşa, annesi Rüveyde Hanım’dır. Babasının vazifesi sebebiyle orta öğretimini Trablus Askeri Rüştiyesi’nde tamamladıktan sonra İstanbul’a döner Heybeliada Deniz Harp Okulu’nu 1899’da bitirip deniz kuvvetlerine mülazım(teğmen) olarak katılır.1901’de üsteğmenliğe, 1904’te yüzbaşı rütbesine yükselir. 1904’te Mesudiye tabyasına atanır.

1905-1911 yılları arasında gemi inşa tezgahlarını inceleme, gemi satın alma gibi görevleri icra eder. 1907 yılında kıdemli yüzbaşı rütbesine terfi eder.

13 Kasım 1907 tarihinde 31 Mart Ayaklanması münasebetiyle İstanbul’a gelen Hareket Ordusu’nda faaliyet gösterir. Bu harekât sırasında İsmet İNÖNÜ ve Mustafa Kemal ATATÜRK ile tanışır.

Rauf Orbay
Mustafa Kemal Atatürk ve Rauf Orbay

25 Mayıs 1909’da Hamidiye Gemisi komutanlığına atanır. 1911 Türk-İtalyan Savaşı’nda Trablusgarp’a ikmal gönderiminde görev alır. Rauf Orbay komutasındaki Hamidiye Gemisi I. Balkan Savaşı sırasında kuşatma altındaki Çanakkale boğazından çıkmayı başararak Akdeniz’e açılır. Harekat boyunca Hamidiye Sırbistan’da askeri tesisleri bombalar, düşmanın ticaret ve savaş gemilerini batırır. Çanakkale girişindeki Yunan tazyiğini azaltır.

Milli Direniş’e katılmak amacıyla Anadolu’ya geldiğinde imparatorluğun hemen her yanına nam salmış ulusal kahramanlardan biri olmuştur. Bahriye Mektebi’ni bitirmiş, Balkan Savaşı esnasındaki deniz muharebelerinde büyük bir muvaffakiyetin temsilcisi olmuştur ve bu münasebetle “Hamidiye Kahramanı” unvanını kazanmıştır.

Tüm bu başarıların sonunda Osmanlı İmparatorluğu’nun intihat(gerileme) belgesi olan Mondros Mütarekesini(ateşkes) imzalamak zorunda kalır. Malta sürgününden dönen Rauf Orbay 1921 yılında Ankara’ya döndüğünde kendisine Nafia vekilliği verilir. Bakanlıktan ayrıldığı sene Meclis ikinci başkanlığına seçilir, bir kaç ay Başbakanlık yapar. 1924’te Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kurulduğunda Rauf Orbay, muhalefetini bu toplulukta sürdürmeyi uygun görür. 17 Şubat 1942′de Londra Büyükelçiliğine atanır. 1944’e kadar bu görevini sürdürür; Türkiye’ye döner. Tekrardan bir görev kabul etmez ve politikayla da arasına mesafe koyar. Hiç evlenmemiş olan Rauf Orbay, 16 Temmuz 1964’te İstanbul’da vefat eder. Naaşı, Erenköy Sahra-yı Cedid Mezarlığı’nda toprağa verilir.

 

–Diğer Askeri Biyografileri İncelemek İçin BURAYA Tıklayınız.

–Diğer Web Sayfamızı İncelemek için BURAYA Tıklayınız


Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Kullanım Koşulları gereğince web sitemizde yapılan yorumlardan "Yorumu Yapan" kişi sorumludur!