Şark Fatihi Kazım Karabekir’in Hayatı ve Görselleri

0 112

Şark Fatihi Kazım Karabekir

Doğum adı Musa Kazım Zeyrek olan Kazım KARABEKİR, Türk asker, siyaset ve devlet adamı. “Alçıtepe Kahramanı” adıyla da tanınır. 23 Temmuz 1882 tarihinde İstanbul’da doğmuştur.
Babası Mehmet Emin Paşa, annesi Havva Hanım’dır. İstanbul’da başladığı İlköğrenimini, babasının görevi sebebiyle bulunduğu Van ve Harput’ta devam ettirdikten sonra Mekke’de bitirmiştir. Ortaöğrenimini İstanbul Fatih Askerî Rüştiyesi ve Kuleli Askerî Lisesi’nde tamamladı. 1902 yılında Harp Okulu’nu, 1905 yılında Harp Akademisi’ni bitirdi. Ardından Manastır bölge kurmay başkanlığı görevine atandı. Burada Rum ve Bulgar birliklerine karşı gösterdiği başarıdan dolayı kolağası (kıdemli yüzbaşı, 1907) oldu. Bu arada Enver Bey’le birlikte İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin Manastır ve İstanbul şubelerinin kurulmasında görev aldı. 1908’de İkinci Meşrutiyet’in ilânından sonra Edirne’deki 3. Piyade Tümeni Kurmay Başkanlığına getirildi.

 

kazım karabekir
1906 Manastır

 

Kâzım Bey, 13 Nisan 2009 yılındaki “31 Mart Olayı” nedeniyle Selanik’ten İstanbul’a gelen Hareket Ordusu’nun kurmay başkanı olarak Beyoğlu kışlalarının ve Yıldız Sarayı’nın ele geçirilmesinde ve isyanın bastırılmasında önemli rol oynadı.
Arnavutluk isyanında da görev alır.
27 Nisan 1912’de binbaşılığa terfi eder ve Balkan savaşına katılır . Edirne savunmasında Bulgarlar tarafınca tutsak alınır fakat aynı yıl içerisinde imzalanan antlaşma ile serbest bırakılır. Birinci Dünya Savaşı’nın başında rütbesi yarbaylığa yükseltilir. 1. İran Kuvve-i Seferiyyesi Komutanlığı’na atanır ve Bağdat’a gönderilir. ardından İstanbul’a çağrılarak Kartal’daki 14. Tümen Komutanlığı’na atanır. Tümeniyle beraber Çanakkale savaşlarına katılır , Kerevizdere’de Fransızlara karşı savaşır ve buradaki başarılarından dolayı albaylığa terfi eder. Kutülamâre’de İngilizlerle savaşır . 2. Kolordu Komutanı ve İkinci Ordu Komutan bölgede tedhiş faaliyetlerini arttıran Ermenilerle mücadele etmek için 1. Kafkas Kolordusu Komutanlığı’na atanır.

 

Mustafa Kemal Atatürk ve Kazım Karabekir

 

Ağır kış şartlarına rağmen Erzincan’ı, Erzurum’u ve Hasankale’yi geri alarak bölge ahalisini Ermeni kırımından kurtarmıştır . Brest-Litovsk Antlaşması ile Rusların boşalttığı Kars, Ardahan ve Batum illerini Ermeniler ile Gürcülerden geri almak için harekâtını devam ettirmiş, 25 Nisan 1918 ‘de Kars’ı kurtardıktan sonra 15 Mayıs’ta Gümrü’ye girmiştir. Bu başarılarından dolayı 28 Temmuz’da Mirliva ( tuğgeneral ) rütbesine yükseltilerek Ermenistan ve Güney Azerbaycan’ı almakla görevlendirilir. Bakü’yü almak için 5 Eylül 1918’de Tebriz’e doğru ilerleyen İngiliz birliklerini engeller . Osmanlı ordusunun diğer cephelerde yenilgiye uğramasıyla birlikte birliklerini Nahcıvan’a çekmek durumunda kalır. 30 Ekim 1918 yılında Mondros Mütarekesi’nin imzalanmasının ardından İstanbul’a çağrılır, kendisine önerilen Erkân-ı Harbiyye-i Umumiyye Reisliği( Genelkurmay Başkanlığı) görevini reddeder.

Kazım Karabekir’in hayatındaki dönüm noktalarından biri Doğu görevine gitmesiyle başlar. Asıl başlangıç tarihiyse Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkmasından sonra, kendisiyle iletişime geçmesidir. O günden sonra Kazım Karabekir, sınıf arkadaşı Mustafa Kemal ile işbirliği yapar ve bu birlik Kurtuluş Savaşı’nın sonuna kadar sürecektir.

 

Mustafa Kemal Atatürk ve Kazım Karabekir

 

Kazım Karabekir Doğu’da Milli Mücadeleye devam ederken Edirne milletvekili olarak birinci Büyük Millet Meclisi üyeleri arasına girer ve bu sayede siyasi hayatı başlar. 1923 seçimlerinde İstanbul’da milletvekili seçilir. Aynı zamanda Ankara merkezli olan 1. Ordu’nun komutanlığı görevini alır.
1.dönem milletvekilliğinde pek aktif olamayan Karabekir, 1923’ten sonra Mustafa Kemal ATATÜRK’ün muhalifleri arasında yer alır.Kısa süre sonra da Hüseyin Rauf Orbay, İbrahim Refet Bele Cafer Tayyar Eğilmez, Ali Fuat Cebesoy isimli Paşalarla birleşip Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nı kurar ve partinin genel başkanlığını üstlenir fakat partinin ömrü uzun olmaz ve 1926’da Mustafa Kemal ATATÜRK’e yapılan suikast girişimi münasebetiyle parti kapatılır.

Kâzım Karabekir, Haziran 1926′ da Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal ATATÜRK’e tanzim edilen İzmir Suikastı vesilesiyle tutuklanır ve İstiklal Mahkemesi’nde idam cezası ile yargılanır fakat beraat eder.

Mustafa Kemal ATATÜRK’ün vefatının ardından 1939 yılında İstanbul Milletvekili seçilir. 1943 yılında yeniden milletvekili seçilir ve 5 Ağustos 1946 tarihinde TBMM’ de Meclis Başkanı seçilir.

 

Meclis Başkanı Kazım Karabekir

 

Kazım Karabekir, 42 yaşındayken Aydınlı Cemal Bey’in kızı İclal Hatun ile evlenir. Bu evlilikten 1927 yılında Hayat ve Emel adında ikiz ve Timsal adlarında üç kız çocuk sahibi olur.

 

Kazım Karabekir
Kazım Karabekir ve Ailesi

 

Kâzım Karabekir 26 Ocak 1948 tarihinde Ankara’da 66 yaşında iken kalp krizi sebebiyle vefat eder. Naaş, törenle Cebeci Askeri Şehitliği’ne defnedilen Karabekir’in mezarı, ileriki yıllarda Devlet Mezarlığı’na nakledilir.

 

–Diğer  Askeri Biyografileri İncelemek İçin BURAYA Tıklayınız.

–Kazım Karabekir Vakfı Web Sayfasını İncelemek için BURAYA Tıklayınız.

–Diğer Web Sayfamızı İncelemek için BURAYA Tıklayınız


Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Kullanım Koşulları gereğince web sitemizde yapılan yorumlardan "Yorumu Yapan" kişi sorumludur!