Kara Kuvvetleri Uzman Çavuş ve Uzman Onbaşı Alımı Sık Sorulan Sorular

5 78

Bildiğiniz üzere Kara Kuvvetleri Komutanlığı ilköğretim mezununlarından Uzman Onbaşı, Lise mezunlarından ise Uzman Çavuş alım ilanı yayınladı fakat bu alımla alakalı adayların aklına takılan bir takım sorular var, biz de bu soruların yanıtlarını sizlerle paylaşacağız. Ayrıca başvuru yapacak arkadaşların soru sormadan önce lütfen aşağıdaki bilgileri ve başvuru kılavuzunu dikkatle okumasını önemle rica ediyoruz .

En Çok Sorulan Soru, Son Başvuru Tarihi Ne Zaman ?

Başvuru kılavuzunda son başvuru tarihi belirtilmemiş fakat belirlenir ve güncellenirse buradan bilgi vereceğiz.

Kara Kuvvetleri Uzman Çavuş ve Uzman Onbaşı Alımlarına Bedelli Askerlik Yapanlar Başvuru Yapabilir Mi?

Bedelli askerlik yapanlar veya halen bedelli askerlik hizmetine devam edenler 2019 yılı kara kuvvetleri uzman çavuş ve uzman onbaşı alımlarına başvuru yapabilirler.

Kara Kuvvetleri Uzman Çavuş ve Uzman Onbaşı Alımlarında Kpss Şartı Aranıyor Mu ?

Hayır bu alımda kpss şartı aranmamaktadır, zira ilköğretim mezunları da bu alıma başvuru yapabilmektedir.

Kara Kuvvetleri Uzman Çavuş ve Uzman Onbaşı Alımlarında Askerlik Şartı Aranıyor Mu ?

Evet kara kuvvetleri uzman çavuş ve uzman onbaşı alımlarında askerlik şartı aranmaktadır, ya askerliğinizi yapıyor olacaksınız ya da askerliğinizi bitirmiş olmanız gerekmektedir.

Yaş Şartı Nedir ?

Müracat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü itibariyla (01 Ocak 2019 tarihi itibarıyla) yirmiyedi (27) yaşını bitirmemiş (28 yaşından gün almamış) olmak (01 Ocak 1992 tarihi ve sonrasında doğanlar) başvuru yapabileceklerdir.

Terhis Tarihimden İtibaren Kaç Yıl Geçmemesi Gerekiyor ?

Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin ilk günü itibarıyla terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak (28 Ocak 2014 tarihi ve sonrasında terhis olanlar).

Daha Önce Uzman Çavuşluktan Ayrılanlar Başvuru Yapabilir Mi ?

Hayır daha önce uzman çavuş olarak istihdam edilenler, kendi isteğiyle, sağlık sebebiyle veya sözleşmesi fesih edilerek ayrılanlar kesinlikle tekrar Türk Silahlı Kuvvetlerine alınmazlar.

Sınav Aşamaları Nelerdir ve Sınavlara Kimler Çağrılacak ?

Sınav aşamaları aşağıda belirtilmiş olup, sınavlara başvuru şartlarını taşıyan ve başvuruları kabul edilen adaylar katılacak olup seçim aşamaları;
(1) Yazılı sınav,
(2) Başvuru evraklarının incelenmesi/kayıt kabul faaliyetleri,
(3) Fiziki değerlendirme (boy ve kilo oranlarının AŞAĞIDAKİ görselde paylaşılacaktır kontrol edin)
(4) Fiziki yeterlilik testi (AŞAĞIDA GÖRSELİNİ PAYLAŞACAĞIZ KONTROL EDİN)
(5) Mülakat,
(6) Sağlık raporu ve güvenlik soruşturması işlemleri.

Adaylar Sınavlara Giderken Neler Götüreceklerdir ?

(1) Adaylar seçim aşaması sınavlarına gelirken bir adet yarım kapaklı pembe karton dosyanın içine takılı olarak aşağıdaki belgeleri, sırasına göre dizmek suretiyle ve dosyanın ön yüzüne tükenmez kalem ile TC numarası, adı ve soyadı yazılmış olarak getireceklerdir. Örneği başvuru kılavuzunda bulunan TABLO-6’dadır.

(2) Sınav Çağrı Belgesi: Genel ağdan (İnternet) adayın başvurusunun kabul edildiğine dair bilgisayar çıktısı,

(3) Diploma aslı ve bir adet fotokopisi (Diploma bulunmuyor ise geçici mezuniyet belgesinin aslı veya bir adet fotokopisi; diploma ve geçici mezuniyet belgesi de bulunmuyor ise okul tarafından onaylı öğrenim durum belgesi ve bir adet fotokopisi, e-devletten alınmış olan öğrenim durum belgesi),

(4) Askerlik hizmetini çavuş olarak yapanlar için varsa çavuş diploma sureti,

(5) Askerlik hizmeti sona eren adaylar için birliklerinden aldıkları terhis belgesinin aslı ve fotokopisi veya askerlik şubesinden alacakları terhis belgesinin onaylı sureti, (Sözleşmeli Er olarak görev yapan adaylar sözleşme belgelerini de yanlarında getireceklerdir)

(6) Varsa ehliyet, askerî ehliyet, spor kursu, ustalık ve kalfalık belgesi, bonservis, başarı belgesi ve benzeri belgelerin asılları ve birer fotokopileri, (Halen silah altında olan erbaş/erlerin kimlik ve ehliyetlerinin asılları birliklerince adaylara verilecektir.)

(7) Şehit/gazi eşi veya çocuğu olduğunu belirten aday; anne/baba veya eşi TSK’ya mensup ise bağlı olduğu Kuvvet Komutanlıklarının Personel Başkanlığından, diğer kamu kurumlarına mensup ise Sosyal Güvenlik Kurumundan alacakları belgenin aslı ve bir adet fotokopisi,

(8) Nitelik Belgesi: Askerlik hizmeti devam eden adaylar; ilgili Birlik Komutanı veya Kurum Amiri tarafından onaylanmış ve mühürlenmiş kapalı zarf içinde getireceklerdir. Birlikler tarafından
nitelik belgeleri geçer not almayan, uygun görülmeyen adaylar sınava kesinlikle gönderilmeyecektir. (Örneği başvuru kılavuzunda bulunan TABLO-3’tedir)

(9) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi: Adayın kendisine ait nüfus cüzdanının aslı (askerlik hizmetine devam eden adaylar dâhil) ve iki adet fotokopisi (kayıt kabul ve hastane sevk için).

(10) “Fiziki Yeterlilik Testinde (mekik, şınav ve koşu) ortaya çıkabilecek her türlü sağlık problemimde sorumluluk tarafıma aittir.” yazısını içeren imzalı Muvafakatname. (Örneği başvuru kılavuzunda bulunan EK-B’dedir)

(11) Fiziki Yeterlilik Testine katılabilmek için adayların tek hekimden (aile hekimi, kurum hekimi vb.) “adayın spor (şınav, mekik ve koşu) yapmasında sakınca bulunmamaktadır” onaylı hekim raporunu beraberinde getirecektir. (Örneği EK-C’dedir)

AÇIKLAMA: Nüfus bilgilerinde değişiklik yapılmış olanlar, Nüfus Müdürlüklerinden Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (ıslak imzalı) belgelerini beraberinde getireceklerdir.

(12) Adli sicil veya adli sicil arşiv kaydı olanlar, ilgili mahkeme kararı ile kesinleşme şerhinin aslı ve fotokopisini beraberinde getirecektir.

(13) Adayın kendisine ait son üç ay içerisinde çekilmiş 8 adet vesikalık fotoğraf getirilecektir.

Sınav İşlemleri Nasıl Uygulanacak ?

(1) Başvuru Evraklarının Kontrolü:
Başvuru esnasında aday beyanına dayalı olarak alınan bilgiler ilgili kanun, yönetmelik ve yönerge esaslarına uygun olarak kontrol edilecektir.

(2) Fiziki Değerlendirme:
Adayların boy ve kilo oranlarının TABLO-2’ye göre kontrolü yapılacaktır.

(3) Yazılı Sınav Uygulama Esasları:

(a) Seçim aşamasına çağrıldığı gün gereken şart kriterleri sağlayan adaylar yazılı sınava tabi tutulacak,

(b) Adaylar; Matematik, Atatürkçülük ve İnkılap Tarihi ve Özgeçmiş konularından açık uçlu sınava tabi tutulacaktır,

(c) Yazılı sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Adayların eğitim durumları dikkate alınarak, uzman onbaşı ve uzman çavuşlar için yazılı sınav hazırlanacak,

(ç) Sözleşmeli Erlikten Uzman Erbaşlığa geçen adayların sınıflandırma işlemleri K.K.K.lığınca sözleşmeli erlikteki sınıf ve branşları dikkate alınarak yapılacaktır.

(4) Fiziki Yeterlilik Testi Uygulama Esasları (FYT):

(a) FYT, uzman erbaş adaylarının çabukluk, çeviklik ve kuvvet özelliklerini belirleyen testler olup şınav, mekik ve hava ile parkur durumuna göre, 400 metre hedef koşusu veya 1500 metre düz koşu branşlarında yapılır. Branşlara göre derece, puan ve barajlar ile ilgili detaylı çizelge TABLO-4’te bulunan FYT kriterleri tablosunda yer almaktadır. (TABLOLARA BAŞVURU KILAVUZUNDAN ULAŞABİLİRSİNİZ !)

(b) Adaylar, her bir branştan en az 1’er puan almaları takdirde bir sonraki aşamaya katılmaya hak kazanacak, bir veya daha fazla branştan puan alamadıkları takdirde başarısız sayılacaktır.

(c) Elenen adayların, başarısız oldukları branş/branşlardan bir defa not yükseltme sınavına girme hakları bulunmaktadır.

(ç) Adayların FYT notu, her bir branştan aldıkları puanların toplamının branş sayısına bölünmesiyle elde edilecektir.

(d) Adayların FYT için yanlarında spor malzemesi getirmesi gerekmektedir.

(e) FYT sonuçları adaylara sözlü olarak bildirilecektir. Elenen adaylardan itiraz etmek isteyenler, taleplerini aynı gün içerisinde, seçim aşamasının icra edildiği bölgeyi terk etmeden iletecektir. (Seçim aşamasının yapıldığı yer terk edildikten sonra yapılacak itirazlar dikkate alınmayacaktır.) İtiraz talepleri aynı gün içerisinde incelenerek karar verilecek, itiraz talepleri uygun görüldüğü takdirde aday ilgili istasyona gönderilecek, itiraz sonucu adaylara sözlü olarak bildirilecektir. Komisyonun değerlendirmesi nihai karar hükmünde olup, adayın ikinci bir itiraz hakkı bulunmamaktadır.

(f) Fiziki Yeterlilik Testine katılabilmek için adayların tek hekimden (aile hekimi, kurum hekimi vb.) “adayın spor (şınav, mekik ve koşu) yapmasında sakınca olmadığına dair rapor” alarak, ilgili rapor ile sınava katılacaktır. (Örneği EK-C’dedir). Ayrıca FYT’ye katılacak adaylardan, “FYT’ de belirtilen tüm spor ve fiziksel faaliyetleri yapmama engel herhangi bir sağlık problemim ve Kurul Üyelerine bildireceğim hastalığım ve rahatsızlığım bulunmamaktadır ve bu FYT sırasında ortaya çıkabilecek her türlü sağlık problemimde sorumluluk tarafıma aittir” ibaresi bulunan “Muvafakat Yazısı” (Örneği EK-B’dedir) alınacaktır. Ayrıca testlerin yapılacağı günde sağlık durumu itibariyle testlere katılamayacak durumda olan ve tek hekimden alınmış sağlık raporunu getirmeyen aday sınavlara kabul edilmeyecektir.

(5) Mülakat :

(a) Bu aşamada, görüşme yoluyla adayın konuşma yeteneği, ses tonu, heyecan durumu, çok yönlü düşünme, davranışlardaki denge, kendine güven gibi unsurlar gözlenerek elde edilen bilgiler değerlendirilmektedir.

(b) Kayıt-Kabul, FYT aşamalarından sonra aynı gün içerisinde mülakat uygulanacaktır. Mülakatta asgari geçer not 100 puan üzerinden 70 puandır. Bu puan altında not alan adaylar elenmiş sayılacaktır.

(c) Mülakat sonucunda adayların başarılı olup olmadıkları, mülakatın bitiminde/aynı gün kendilerine sözlü olarak tebliğ edilecek, mülakat aşamasına itiraz hakkı bulunmamaktadır.

Sağlık İşlemleri Nasıl Yapılacaktır ?

(1) MSB Per.Tem.D.Bşk.lığında (Cebeci/ANKARA) yapılan uzman erbaş temin faaliyeti kapsamında icra edilen seçim aşamalarında başarılı olmanız halinde işlemlerinizin sürdürülebilmesi için Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş olan TSK, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı sağlık kurulu raporu vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşlarından; uzman onbaşı adayları “Uzman Erbaş Olur/Komando Olur/Paraşütle Atlar” ve “Komando Olur/Paraşütle Atlar”, uzman çavuş adayları ise “Uzman Erbaş Olur/Komando Olur/Paraşütle Atlar” sağlık raporu, almanız gerekmektedir. Hastane tarafından verilecek olan ön raporda bulunan karar hanesi ve bilgilerinizi kontrol etmeniz gerekmektedir. Hatalı karar verilen adaylar sağlık raporlarını ilgili hastanelere müracat ederek düzelttirmekten sorumludurlar. Sağlık işlemleriniz için sağlık kuruluşları tarafından herhangi bir ücret veya katkı payı alınmayacaktır.

(2) Tercih ettiğiniz Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş olan TSK, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı sağlık kurulu raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşlarına adınıza düzenlenmiş olan hastane sevk belgesi (EK-A) ve nüfus cüzdan fotokopiniz ile birlikte, Ankara ili içi sevklerde en geç üç iş günü, Ankara dışındaki illere sevklerde en geç beş iş gününde başvurmanız gerekmektedir. Hafta sonu tatili ve resmî tatil günleri (sevk süresinden sayılmaz) iş günü olarak kabul edilmemektedir.

(3) Sevk belgelerinin geçerlilik süresi içerisinde hastaneye başvurmayan ve sevk belgesini herhangi bir aşamada kaybeden, yırtan, kullanılamaz hale getiren adaylara yeni sevk belgesi verilmeyecektir. Herhangi bir kanuni mazeretini polisten, jandarmadan veya muhtardan alacakları tutanakla belgelendirenlere bir defaya mahsus olmak üzere Per.Tem.D.Bşk.lığı tarafından hastane sevk belgesi verilebilecektir. Aday aldığı tutanak ile Per.Tem.D.Bşk.lığına tekrar şahsen başvurarak sevk kağıdını yenileyebilecektir.

(4) En son adayın hastaneye sevk tarihinden itibaren sağlık raporu işlemleri en geç 45 gün sonunda tamamlanacak, bu tarihten sonra MSB Per.Tem.D.Bşk.lığına gönderilen sağlık raporlarına işlem yapılmayacak ve raporu ulaşmayan, geç ulaşan, hatalı rapor düzenlenen adayların adaylıkları sonlandırılacaktır. Belirtilen aksaklıkların takibi ve sorunun ilgili hastaneye başvurarak giderilmesi adayın kendi sorumluluğundadır.

(5) Hastaneler tarafından düzenlenen “Ön Bildirim Belgesi/Raporu” ve “Sağlık Kurulu Kararı Bildirim Belgesi” geçerli kabul edilmeyecektir.

(6) Sağlık raporları işlemleri yapılan Hastane tarafından sağlık raporlarının bir nüshası posta yoluyla MSB Per.Tem.D.Bşk.lığı (Cebeci/Ankara)’na gönderilecektir. Hastaneler tarafından sağlık kurulu raporlarının uygun/hatasız şekilde düzenlenmemesinden, MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığına zamanında ulaştırılmamasından ve posta kanalıyla gönderimlerde gecikmelerden Millî Savunma Bakanlığı sorumlu olmayacaktır.

(7) Sağlık kurulu raporuna itiraz ve hakem muayenesine giderken; sağlık kurulu raporu olumsuz olan adayların raporun kendilerine tebliğinden itibaren 3 (üç) iş günü içerisinde dilekçe ve sevk kağıdının fotokopisi ile 10/09/1982 tarihli ve 08/5319 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği’ ne göre o yerin en büyük mülki amirliğine (İl Sağlık Müdürlüğü) yapılır.

(8) Sağlık durumunuz ve sağlık raporunuzla ilgili herhangi bir tereddüt oluştuğunda, yerleştirilmiş olsanız dahi idare tarafından gerekli görülmesi halinde tekrar sağlık kurulu raporu almaya gönderilebilirsiniz. Olumsuzluk olması durumunda adaylığınız iptal edilecektir.

(9) Tarafınıza sağlık işlemleri ile ilgili yazılı tebligat yapılmayacaktır. Sağlıkla ilgili adaylık işlemleri takibinizi https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresindeki aday durumu bilgilendirme programından takip edebilirsiniz.

Başvuru Programı Kullanma Talimatı, Başvuruda Neleri Doldurmam Gerekiyor ?

Sonuçların Duyurulması ve Adaya Bilgilendirmesi Nasıl Yapılacak ?

(1) Yapılan sınavlar sonucunda başarılı olan asil/yedek aday listesi ve konu ile ilgili tüm açıklamalar, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır.

(2) Adaylara posta veya diğer iletişim araçlarıyla ayrıca sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Resmi internet sayfasından yapılan sonuç sorgulamaları ve ilanlar tebliğ niteliğindedir. Adaylar yayınlanan sonuç ve ilanları kendileri takip etmekle yükümlüdürler. Bundan dolayı oluşan durumlardan Bakanlık sorumlu tutulamaz.

(3) Eğitim Birliklerine katılış tariheri ile katılış esnasında getirecekleri belgeler, Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından duyurulacaktır. Adayların başvurularında beyan ettikleri telefon
veya elektronik posta adreslerine yapılan duyurular ile Bakanlık internet sitesinden yapılan duyurular adaylara tebligat yerine geçer. Bundan dolayı oluşan durumlardan Bakanlık sorumlu
tutulamaz.

(4) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu hükümleri gereğince adayların yukarıda belirtilen internet adresinde yayımlanan sonuçlar hakkındaki bilgi edinme başvurularına işlem yapılmayacaktır.

Hangi Branşlarda Alım Yapılacak ?

Boy Kilo Oranları Nelerdir ?

Nitelik Belgesi Nedir ? Nitelik Belgesi Nasıl Doldurulur ?

DOLDURMA TALİMATI

1. Bu nitelik belgesi uzman erbaş olmak üzere müracaat eden personel için iki nüsha olarak tanzim edilir.

2. 80 puanın altında not almış olanlara nitelik belgesi tanzim edilmeyecek, adaya tebliğ edilerek tebliğ belgesi şahsi dosyasına konulacaktır. Bu adaylar sınavlara gönderilmeyecektir. Ayrıca adaya ait başvuruyla ilgili herhangi bir belge, resmî evrak kanalı ile gönderilmeyecektir.

3. Niteliklere heyet personelince ayrı ayrı 10 tam not üzerinden not verilir. Notlar tam sayı veya 1/2 kesirli olarak verilir. Kanaat hanesine “uzman çavuş/uzman onbaşı olmaya layıktır/değildir.” ibaresi yazılır. Heyet personelince; her niteliğe verilen notların ortalaması alınarak nitelik belgesinin son sütununa yazılır. Bölüm sonucu tam sayı çıkmazsa iki hane yürütülür. Verilen Notların ortalaması sicil tam notunun yüzde seksen (% 80) ve daha yukarısı olanlar onaylanır. Verilen Notlar aynı görev kadro yerine birden fazla istekli olduğunda sıralamaya tesir eder ve seçimde etkili olur.

4. Heyet başkanı, teşkil edilen heyetin en kıdemli subayıdır.

5. Nitelik belgesini doldurmaya yetkili heyet personeli, Uzman Erbaş Yönetmeliğinin ikinci bölüm dördüncü maddesinde belirtilen personeldir.

6. Nitelik belgesinin onay makamı; müstakil Taburlarda, Tabur Komutanı, Alaylarda Alay Komutanı (Deniz ve Havada Eşidi), Müstakil Tabur ve Alay eşidi kurum amirliklerinde, Kurum Amiri; Tugay, Tümen, Kolordu ve Ordu (Deniz ve Havada eşidi) doğrudan bağlı birliklerinde ve karargâhlarında ve eşidi kurum amirliklerinde Kurmay Başkanı; Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel
Komutanlığı; Sahil Güvenlik Komutanlığı; MSB ve Gnkur.Bşk.lığı doğrudan bağlı birliklerinde ve karargâhlarında Personel Başkanlarıdır.

 

Fiziki Yeterlilik Testi Puanları Nelerdir ?

Sınavlara Giderken Götürülecek Dosya Nasıl Olmalıdır ?

 

 

Tek Hekim Raporu Nasıl Olmalıdır ?

Aday Muvafakat Yazısı Örneği

 

Önemli Notlar : Bu makale Kara Kuvvetleri Komutanlığı ilanında yayınlanan kılavuzdan yararlanılarak hazırlanmıştır, başvuracak adayların aşağıdaki linkten başvuru kılavuzunu incelemesi ve sonrasında başvurması gerekmektedir. Başvuru şartlarını taşımıyorsanız başvurmayın lütfen ayrıca aklınıza takılan bütün soruları yorum bölümünden bizlere iletebilirsiniz, editörlerimiz tecrübeleri dahilinde cevaplayacaktır.

Başvuru kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız.
Başvuru yapmak için tıklayınız.

BİZLERİ AŞAĞIDAKİ SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZDAN TAKİP EDİN

[kirmizibuton]İNSTAGRAM HESABIMIZI TAKİP EDİN ► https://goo.gl/MmAhPN[/kirmizibuton]

[mavibuton]TWİTTER HESABIMIZI TAKİP EDİN ► https://goo.gl/poGH8y[/mavibuton]

[saributon]ANDROİD UYGULAMAMIZI İNDİRİN ► https://goo.gl/wpovD8[/saributon]

[pembebuton]YOUTUBE KANALIMIZA ABONE OLUN ► https://goo.gl/UoYHGd[/pembebuton]


5 Yorumlar
 1. Seyit ege diyor

  Reis şimdi ben 2019 k. K. K uzm alımı başvurusu yaptım ama branş seçme yapmadım öyle bi seçenek vermedi bana yani branş secme daha sonra mı olacak bu yaptıgımız ön başvurumu acaba anlamadım. Teşekkürler

 2. Musa diyor

  Seyit ege branşları egitim birliklerinde hangi branşta eksiklik varsa ona göre zaten kurs veriliyor

 3. Ali diyor

  Ben mayısda askerim o zamanda alımlar olurmu

 4. Uzman diyor

  Bütün bilgileri gidiyorum başvuru yaşamıyorum biri yardımcı olsun lütfen

 5. Cengizhan diyor

  Uzman erbaslik temel kursu ne zaman aciliyor bir bilginiz varmi

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Kullanım Koşulları gereğince web sitemizde yapılan yorumlardan "Yorumu Yapan" kişi sorumludur!