Muvazzaf ve Sözleşmeli Subay Alımları Nasıl Yapılıyor ?

0 164

Değerli arkadaşlar, bu makalemizde Muvazzaf ve Sözleşmeli Subay Temini Hakkında merak ettiğiniz birçok konuyu ele alacağız. Unutmayınız ki bu bilgiler teoriye veya tahmine dayalı değil tamamen MSB’ndan alınan bilgilere dayanarak sizlerle paylaşılmaktadır. Ayrıca değişiklikler hususunda gerekli güncellemeler yapılacak ve makalemiz düzenlenecektir, sormak istediğiniz farklı sorular varsa aşağıdaki yorum bölümünü kullanarak bizlere iletebilirsiniz, editörlerimiz en kısa zamanda cevaplamaya çalışacaktır.

Şimdi gelelim sıkça sorulan sorular nelermiş ve bunların cevaplarına, bu makalede belirtilen kriterler MSB sözleşmeli ve muvazzaf subay temininde aranan nitelik ve şartlarını içermektedir. Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı alımlarındaki soru ve cevaplardır.

Muvazzaf ve Sözleşmeli Subay Teminleri Nasıl Yapılmaktadır ?

Muvazzaf/sözleşmeli subay temini kapsamında başvurular sadece her temin döneminde pertem.msb.gov.tr genel ağ (internet) adresinde yayımlanan çevrimiçi (online) başvuru formu doldurularak yapılmaktadır. Bunun dışında (posta veya belgegeçer yoluyla CV, dilekçe vb.) başvurular kabul edilmemektedir.

Mufazzaf ve Sözleşmeli Subay Temininde Genel Başvuru Şartları Nelerdir ?

Muvazzaf subay adayları için; Fakülte ve Yüksek Okullar Askerî Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara Ait Yönetmelik’in 25/a ve 26/a maddelerinde düzenlenmiş olan nitelikler ile başvuru kılavuzlarında belirtilen sınıf ve branşlar için gerekli olan başvuru koşullarını taşımaktır.

Sözleşmeli subay adayları için; Sözleşmeli Subay ve Astsubay Yönetmeliği’nin 6’ncı maddesinde düzenlenmiş olan “Sözleşmeli subay adaylarında aranacak nitelikleri” ile başvuru kılavuzlarında belirtilen sınıf ve branşlar için gerekli olan başvuru koşullarını taşımaktır.

Muvazzaf ve Sözleşmeli Subay Alımlarında Öğrenim Şartı Nedir ?

Muvazzaf/sözleşmeli subaylık için; sınıf ve branşlara göre kaynak okul olarak başvuru kılavuzunda belirtilen en az dört yıllık fakülte ve yüksek okullardan mezun olmak şartı aranmaktadır.

Muvazzaf ve Sözleşmeli Subay Alımlarında Yaş Şartı Nedir ?

Lisans düzeyinde mezunlar için başvuru yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşından büyük olmamak, Lisansüstü eğitimini tamamlamış olanlar için başvuru yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibariyle 32 yaşından büyük olmamak şartları aranmaktadır.

 

 

Muvazzaf ve Sözleşmeli Subay Alımlarında Askerlik Şartı Aranıyor Mu ?

Muvazzaf/sözleşmeli subay başvurusunda askerlik şartı aranmamaktadır.

Yedek subay/kısa dönem olarak askerlik hizmetini yaparken teskere bırakarak muvazzaf/sözleşmeli subay olarak TSK’da kalınabiliniyor mu?

Teskere bırakarak askerde kalma şeklinde bir uygulama bulunmamaktadır.

TSK’da görevli sivil memur, işçi, yedek subaylar ile kısa dönem erbaş ve erler muvazzaf/sözleşmeli subaylığa müracaat edebilirler mi?

Evet, başvuru yapabilirler. Ancak başvuru kılavuzlarında belirtilen şartları taşımaları ve görevli bulundukları birlik ve karargâhlardaki üç sicil amirinden “Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Olur” kayıtlı nitelik belgesini almış olmaları gerekmektedir.

Muvazzaf ve Sözleşmeli Subay Alımlarında Sağlık Şartı Nedir ?

Adayların, Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği esaslarına göre sevk edileceği Asker Hastanesi/Sağlık Muayene Merkezinden (SMM) “……….. Sınıfında Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Olur” kayıtlı sağlık raporu almaları gerekmektedir.

Muvazzaf ve Sözleşmeli Subay Alımlarında Ön Başvuru Yapan Adaylar Yazılı Sınav Çağrılarını Nasıl Öğrenebilir ?

Muvazzaf/sözleşmeli subaylığa ön başvuru sonuçlarının hangi tarihte yayımlanacağı başvuru kılavuzu faaliyet takviminde belirtilmektedir. Ön başvuru sonuçları belirtilen tarihlerde pertem.msb.gov.tr adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanmaktadır.

Muvazzaf ve Sözleşmeli Subay Alımlarında Seçim Aşamaları Sınavları Hangi Aşamalardan Oluşuyor ?

a. Genel ağ (internet) üzerinden ön başvuruların alınması,
b. Birinci Seçim Aşaması (Yazılı sınav)nın yapılması,
c. İkinci seçim aşaması olmak üzere üç aşamadan oluşur.

İkinci seçim aşaması da aşağıda belirtilen aşamalardan oluşmaktadır.
(1) Kayıt Kabul,
(2) Ön Sağlık Muayenesi,
(3) Kişilik Değerlendirme Testi,
(4) Fizikî Yeterlilik Testi,
(5) Mülakattan oluşur.

Muvazzaf ve Sözleşmeli Subay Alımlarında Yapılan Yazılı Sınavın İçeriği Nedir ?

Muvazzaf/sözleşmeli subay yazılı sınavında FYO kaynaklı sınıflara müracaat eden adaylar Genel Kültür ve Meslek Bilgisi sınavına tâbi tutulmaktadır. KHO kaynaklı sınıflara müracaat eden adaylar Genel Kültür sınavına tâbi tutulmaktadır.

Muvazzaf ve Sözleşmeli Subay Alımlarında Uygulanan Genel Kültür ve Meslek Bilgisi Sınavları Hangi Konuları Kapsamaktadır ?

Adaylara uygulanan Genel Kültür yazılı sınavında; Türkçe, İnkılap Tarihi, Atatürkçülük, T.C. Anayasası, Uluslararası Kurumlar ve Antlaşmalar ile Coğrafya konularından sorular sorulmaktadır. Adaylara uygulanan Meslek Bilgisi yazılı sınavında; mezun olduğu bölümle ilgili konulardan oluşan sorular sorulmaktadır.

Muvazzaf ve Sözleşmeli Subay Alımlarında Subay Adaylarının Yazılı Sınav İtiraz Hakkı Var Mıdır ve İtiraz Süresi Ne Kadardır ?

Adayların yazılı sınav sonuçlarına itiraz hakkı bulunmaktadır. Bu süre yazılı sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren başlamakta, itirazlar 7 (yedi) gün içerisinde dilekçe ile Kara Kuvvetleri Personel Temin Merkezi Komutanlığı (Cebeci/ANKARA)na yapılmaktadır.

Ön başvurusu kabul edilen adaylar ikinci seçim aşaması sınavı aşamalarına gelirken beraberinde hangi belgeleri getirmeleri gerekmektedir?

Adayların getirmeleri gereken belgeler ve doldurmaları gereken formlar başvuru kılavuzunda belirtilmektedir.

Kayıt Kabul Aşamasında Hangi İşlemler Yapılıyor ?

Yazılı sınavı kazanan adayların ikinci seçim aşaması sınavlarına gelirken getirecekleri belgeler, Kayıt Kabul Komisyonunca teslim alınmakta ve adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları kontrol edilmektedir. (Kontrol sonucunda eksik belgesi olan ve başvuru şartlarını taşımayan adaylar sınavın müteakip aşamalarına alınmamaktadır.)

Ön Sağlık Muayenesinde Nelere Bakılıyor ?

Adayların TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde belirtilen boy ve kilo standartları ile adayların TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği ve MY 33-2 (C) TSK Personelinin Sağlık Muayene Yönergesi esaslarına göre genel fiziki kusurlarının olup olmadığı kontrol edilmektedir. İlgili şartları taşımayanlar müteakip aşamalara alınmamaktadır. Muayenede hangi hususlara bakıldığı başvuru kılavuzunda belirtilmektedir.

Ön Sağlık Muayenesinde Elenen Subay Adaylarının İtiraz Hakkı Var Mıdır ?

Ön sağlık muayenesi olumsuz sonuçlanan adayların sınavlar esnasında itiraz hakkı bulunmaktadır. İtiraz muayenesi sonucunda da işlemleri olumsuz sonuçlanan adayların idari itiraz hakkı bulunmamaktadır. Adayların yasal süresi içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde iptal davası açma hakları bulunmaktadır.

Kişilik Değerlendirme Testi Neden Yapılıyor ve Puanlamaya Etkisi Var Mıdır ?

Kişilik Değerlendirme Testi nota tahvil edilmemektedir, mülakat sınavında kanaat oluşturmaya yardımcı olmaktadır.

Fiziki Yeterlilik Testi (FYT) Hangi Aşamalardan Oluşuyor ve Standartları Nelerdir ?

Fiziki yeterlilik testi (FYT) 1500 metre koşu, mekik ve şınav branşlarından oluşmaktadır. Standartları ise başvuru kılavuzunda belirtilmektedir.

Fiziki Yeterlilik Testinden Elenen Subay Adaylarının İtiraz Hakları Var Mıdır ?

FYT notu olarak belirlenen baraj puanını geçemeyen adaylar tercih edecekleri azami iki branştan itiraz hakkına sahiptirler. İtiraz eden adaylar iki branştan tekrar not yükseltme sınavına tabi tutulur. Sınav sonucunda Nihai Karar Komisyonunun verdiği karar kesin olup değiştirilemez ve itiraz edilemez.

Mülakat Sınavı yani Sözlü Sınavın Amacı Nedir ?

Mülakat; adaylarda bulunması gereken ve testlerle tespiti mümkün olmayan niteliklere adayın sahip olup olmadığını tespit etmek, adayın diğer aşamalarda ölçülemeyen kişisel özelliklerinin değerlendirilmesini sağlamak maksadıyla “yeterli bir zaman içerisinde adayın geçmişi, kişiliği, psikolojik yapısı, kendini ifade edebilme yeteneği ve askerlik mesleğine ön yeterliliğin tespiti gibi konuların değerlendirildiği” planlı bir görüşmedir.

Mülakatta Elenen Subay Adaylarının İtiraz Hakkı Var Mıdır ?

Mülakat aşamasına idari itiraz hakkı bulunmamaktadır. Adayların yasal süresi içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde iptal davası açma hakları bulunmaktadır.

Şehit/Gazi Eş veya Çocuklarına Ek Puan Veriliyor Mu ?

Adayların belgelemeleri hâlinde sonuç puanına şehit eş veya çocuğu için ek 10 puan, muharip/malul gazi eş ve çocuklarına ek 5 puan verilmektedir.

Doktorası veya Yüksek Lisansı Olan Subay Adaylarına Ek Puan Veriliyor Mu ?

Adayların belgelemeleri hâlinde sonuç puanına doktorası olanlar için ek 10 puan, yüksek lisansı olanlar için ek 5 puan verilmektedir.

Yapılan Sınavların Değerlendirme Esasları Nelerdir ?

(a) Harp Okulu Kaynaklı Sınıflara alınacakların değerlendirmesi; Sonuç Puanı = Yazılı Sınav Puanı (%70) + FYT Puanı (%15) + Mülakat Puanı (%15) + Özel Nitelik Puanı (Yüksek Lisans, doktora, şehit, gazi). (b) FYO Kaynaklı Sınıflara alınacakların değerlendirmesi; Sonuç Puanı = Yazılı Sınav Puanı (%70) + FYT Puanı (%10) + Mülakat Puanı (%20) + Özel Nitelik Puanı (Yüksek Lisans, doktora, şehit, gazi). (c) Beden Eğitimi Öğretmeni olarak alınacakların değerlendirmesi; Sonuç Puanı = Genel Kültür (%20) + Meslek Bilgisi (%30) + FYT (%30) + Mülakat Puanı (%20) + Özel Nitelik Puanı (Yüksek Lisans, doktora, antrenör, şehit, gazi).

Başarılı Olan Adayların Sınıflandırma İşlemleri Nasıl Yapılıyor ?

Başarılı olan adaylar, sonuç puanına göre en yüksek puanlı olanlardan başlamak üzere sıralanmaktadır. Sınıflandırmada öncelik sırası; kuvvet ihtiyacı, adayların bitirdikleri bölüm ve adayların tercihi şeklinde olmaktadır.

İkinci Seçim Aşamaları Sonuçları Adaylara Nasıl Duyuruluyor ?

İcra edilen sınavlar sonucunda başarılı olan adayların asil ve yedek isim listesi, başvuru kılavuzunda belirtilen tarihte K.K.K.lığının pertem.msb.gov.tr genel ağ adresinde yayımlanmaktadır.

İkinci Seçim Aşaması Sınavlarında Başarılı Olan Adaylara Sınavdan Sonra Hangi İşlemler Yapılacaktır ?

Adaylar sağlık raporu işlemleri için, kendilerine tebliğ edilen tarihte belirlenen Asker Hastane/Sağlık Muayene Merkezine (SMM) başvurup muayene işlemlerini başlatmaları gerekmektedir.

Sağlık raporu almak üzere hastaneye sevk edilen adaylar, sağlık muayene işlemlerinin bitmesini müteakip kendilerine hastane tarafından verilen ön raporu aynı gün içinde danışma birimine elden teslim etmektedirler.

Sağlık Raporu Olan Subay Adaylarının Rapora İtiraz Hakkı Var Mıdır ?

Olumsuz rapor alan muvazzaf/sözleşmeli subay adaylarının rapora itiraz hakkı bulunmaktadır.

Olumsuz Sağlık Raporu İtiraz İşlemleri Nasıl Yapılmaktadır ?

Olumsuz sağlık raporu alan adaylar en geç 7 gün içerisinde itiraz dilekçesi ile K.K.Per.Tem.Mrk.K.lığına şahsen başvuruda bulunurlar. İtiraz için başvuruda bulunan adaylar kontrol hastanesine sevk edilirler. Adayın kontrol hastanesinden almış olduğu sonuç olumsuz ise işlemleri sonlandırılır, olumlu ise hakem hastanesine sevk edilir. Hakem hastanesine sevk edilen adaylara almış oldukları sonuca göre işlem yapılır.

Tüm Her Şeyden Başarılı Olan Subay Adaylarının Sağlık Raporu ve Güvenlik Soruşturması İşlemlerinin Sonucu Nereden Takip Edilecek ?

Adaylar pertem.msb.gov.tr genel ağ (internet) adresinde yayımlanan aday durum bilgilendirme programından başvuru yaptıkları temin türü ve dönemine göre vatandaşlık numaraları ile işlemlerinin ne aşamada olduğunu takip edebilmektedir.

Muvazzaf ve Sözleşmeli Subaya Adaylarının Eğitime Çağrı Tebligatları Nasıl Yapılacaktır ?

Sağlık raporu ve güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanan adayların eğitime çağrı tebligatları posta ile adreslerine yapılmaktadır. Ayrıca adayların belirttiği elektronik posta ve cep telefonuna kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılabilmektedir.

Sözleşmeli Subay Adaylarının Sözleşme Süreleri Ne Kadardır ?

Sözleşmeli subay adayları, askerî eğitime alınırken ön sözleşme yapılır. Bu eğitimi başarı ile tamamlayanlardan Sözleşmeli Subay ve Astsubay Yönetmeliği’nde belirtilen şartları taşıyanlarla sözleşme yapılır ve bu kişiler teğmen rütbesine nasbedilirler. Sözleşmeler, üç yıldan az ve dokuz yıldan fazla olmamak şartıyla, belirlenen şartları taşıyanların talepleri halinde yenilenir.

Dış Kaynaktan Muvazzaf ve Sözleşmeli Subaylığa Geçirilenlerin Rütbe Bekleme Süreleri Ne Kadardır ?

Dış kaynaktan muvazzaf/sözleşmeli subaylığa geçirilenlerin rütbe bekleme süreleri 926 sayılı TSK Personel Kanunu’nda muvazzaf subaylar için belirlenen süreler uygulanır.

Sözleşmeli Subaylıktan Muvazzaf Subaylığa Geçiş Hakkı Var Mıdır, Varsa Hangi Esaslara Göre Uygulanır ?

Sözleşmeli subaylardan, 4678 sayılı TSK İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanunu ve Sözleşmeli Subay ve Astsubay Yönetmeliği’nde belirtilen şartları taşıyanlar, talepleri halinde muvazzaf subaylığa geçirilebilirler.

Dış Kaynaktan Muvazzaf ve Sözleşmeli Subaylığa Alınanların Atama ve Yer Değiştirme İşlemleri Neye Göre Yapılmaktadır ?

Dış kaynaktan muvazzaf/sözleşmeli subaylığa alınanların kıt’a, karargâh ve kurumlara atanmalarında TSK Atanma ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Dış Kaynaktan Alınan Sözleşmeli ve Muvazzaf Subayların İzin İşlemleri Hangi Esaslara Göre Yapılmaktadır ?

Dış kaynaktan muvazzaf/sözleşmeli subaylığa geçirilenler, temel askerî eğitim ve Sınıf Okulu eğitimi ile özel askerî eğitim süresince izin işlemleri konusunda, TSK Sınıf Okulları Yönetmeliği ve Türk Silahlı Kuvvetleri Sınıf Okulları Yönetmeliği hükümlerine tabidirler. Dış kaynaktan muvazzaf/sözleşmeli subaylığa geçirilenlerin izin işlemleri, 926 sayılı TSK Personel Kanunu ve 211 sayılı TSK İç Hizmet Kanunu ve Yönetmeliği ile TSK İzin Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

Dış Kaynaktan Alınan Muvazzaf ve Sözleşmeli Subay Adaylarının Eğitimleri Süresince İaşeleri Nasıl Sağlanmaktadır ?

Dış kaynaktan temin edilen muvazzaf/sözleşmeli subay adaylarının temel askerlik ve subaylık anlayışı kazandırma eğitimi süresince iaşeleri TSK Sınıf Okulları Yönetmeliği gereği kazandan sağlanır.

Bu makalemizde muvazzaf ve sözleşmeli subay alım işlemlerini inceledik, bir önceki makalemizde ise Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sınıfları ve Görevleri konusunu ele aldık dilerseniz o konumuza da göz atabilirsiniz teşekkürler.


Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Kullanım Koşulları gereğince web sitemizde yapılan yorumlardan "Yorumu Yapan" kişi sorumludur!